Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Biuro Spraw Pracowniczych przesyła informacjie na temat szkoleń dla nauczycieli akademickich.

Rozpoczynamy warsztaty i konsultacje zmierzające do stworzenia Modelu kompetencji dydaktyka rozpoczynającego prowadzenie zajęć ze studentami w naszej uczelni, który posłuży opracowaniu programu dla Młodych Dydaktyków w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju na rzecz UW. Zapraszamy dydaktyczki i dydaktyków będących na początku swojej kariery zawodowej do podzielenia się doświadczeniami, z jakimi zetknęli się na początku swojej pracy i opiniami nt. kompetencji potrzebnych nauczycielom akademickim rozpoczynającym pracę dydaktyczną.

Warsztaty pt. „Jaki model kompetencyjny dla dydaktyków na początku kariery akademickiej?” odbędą się w terminach: 29 kwietnia, 5 i 10 maja. Więcej informacji znajduje się na platformie szkoleniowej w kategorii Program „Młodzi Dydaktycy” i w załączonym harmonogramie.

W maju przygotowaliśmy również szkolenia „Zdalne egzaminy ustne i pisemne – przygotowanie do sesji”, które będą dostępne w dwóch terminach: 10-11.05 oraz 25-26.05. Ponadto w kategorii szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych znajdą Państwo kolejne terminy z zaawansowanych funkcjonalności i dodatków Google Classroom  (19-20.05) oraz interaktywnych prezentacji (14.05).

W ramach szkoleń dydaktycznych rozpoczynamy II edycję cyklu szkoleń przygotowujących do pracy ze studentami metodą warsztatową (pierwsze zajęcia już 10 maja w godz. 14:00-17:30).

W ofercie dla badaczy w ramach programu IDUB wprowadziliśmy nowy temat „Narzędzia GSuite przydatne w pracy zespołów badawczych: GMail i dodatki, Dysk i Dokumenty Google oraz Witryny Google” (20, 27 i 29.05).

Pozostałe tematy szkoleń oraz szczegółowe informacje nt. terminów znajdą Państwo w załączonym harmonogramie.

 W celu rejestracji na wybrane szkolenie prosimy o kliknięcie w podlinkowany tytuł szkolenia w harmonogramie  harmonogram szkoleń  NA do 31.05.2021 lub zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” prosimy o:

(1)   wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna);

(2)   wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

 *W szkoleniach dla nauczycieli akademickich mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na UW na podstawie umowy o pracę/mianowania i ponadto spełniający kryteria:

  • w działaniach realizowanych w ramach programu ZIP: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, mający zaplanowane w semestrze rozpoczynającym się po szkoleniu zajęcia ze studentami I. i II. stopnia oraz studiów jednolitych;
  • w działaniach organizowanych w ramach programu IDUB: nauczyciele akademiccy pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatna z punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli.

Więcej szczegółów na temat warunków udziału znajduje się w opisach szkoleń na platformie. Bieżące informacje są również dostępne na stronach www.zip.uw.edu.pl i www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

Z poważaniem,

Biuro Spraw Pracowniczych

tel.:  22 5524241, 22 55 24242