Wybory kandydata na Dziekana Wydziału Archeologii – wyniki 1. i 2. tury

1. tura

W głosowaniu wzięło udział 59 spośród 64 uprawnionych elektorów.

Frekwencja wyniosła 92.18%. Oddano 59 ważnych oraz 0 nieważnych głosów.

Wyniki:

Bartosz Kontny – 27 głosów (45.76%)

Krzysztof Jakubiak – 18 głosów (30.5%)

Tomasz Derda – 14 głosów (23.72%)

Żaden kandydat nie przekroczył progu wyborczego (50%).

Do drugiej tury przechodzą Bartosz Kontny i Krzysztof Jakubiak.

2. tura

W głosowaniu wzięło udział 60 spośród 64 uprawnionych elektorów.

Frekwencja wyniosła 93.75%. Oddano 60 ważnych oraz 0 nieważnych głosów.

Wyniki:

Bartosz Kontny – 36 głosów (60%)

Krzysztof Jakubiak –24 głosy (40%)

Kandydatem na Dziekana Wydziału Archeologii został Bartosz Kontny.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka