Wybory Prodziekanów Wydziału Archeologii – wyniki

W wyborach przeprowadzonych w dniach 4.-5.08.2020 Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii wybrało:

dra Michała Starskiego na stanowisko Prodziekana ds. finansowych;

dra hab. Arkadiusza Sołtysiaka, prof. UW, na stanowisko Prodziekana ds. naukowych.

Dr hab. Agnieszka Tomas została kandydatką na stanowisko Prodziekana ds. studenckich.

szczegółowe wyniki

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka