Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Archeologii

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że w dniach 2-4.09.2020 odbędą się wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Archeologii:

w kurii innych nauczycieli akademickich (15 mandatów do obsadzenia);

w kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (2 mandaty do obsadzenia).

Zebrania wyborcze odbędą się w formie zdalnej.

więcej informacji