Wykopaliska 2020

Szanowni Państwo,
ostatnie rozporządzenia umożliwiają rozpoczęcie przygotowań do przeprowadzenia ćwiczeń terenowych w postaci wykopalisk.
Proszę zatem Państwa o:
– skontaktowanie się z prowadzącymi ćwiczenia, oni dysponują informacjami jakie wytyczne obowiązują przy organizacji wykopalisk
– liczebność grup będzie mocno ograniczona (do 10 osób na turnus)
– studentów III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich, którzy muszą zrealizować wykopaliska aby zakończyć studia a nie są zapisani na ćwiczenia proszę o kontakt z Panem Marcinem Wagnerem – istnieje możliwość wzięcia udziału w wykopaliskach prowadzonych na terenie Warszawy (jeśli będą miejsca, mogą się o nie starać również pozostali studenci)
– studenci, którym do zakończenia studiów brakuje do 50 godzin ćwiczeń mogą wystąpić z prośbą o „odrobienie wykopalisk” na terenie Instytutu (podczas pracy z materiałem w magazynach)
– studenci, którzy z przyczyn zdrowotnych (lub innych) nie mogą realizować brakujących ćwiczeń wykopaliskowych, mogą realizować część tych ćwiczeń w formie pracy w instytucji typu muzeum (lub innej, która ma związek z archeologią), przy czym kontakt z taką instytucją leży po stronie studenta
– studenci, którzy nie będą chcieli wziąć udziału w ćwiczeniach z różnych względów (wymagane uzasadnienie), mogą wystąpić z podaniem o przesunięcie konieczności realizacji ćwiczeń na kolejny rok bez żadnych konsekwencji (nie dotyczy studentów III roku st. licencjackich i II st. magisterskich).
W razie pytań pozostaję do dyspozycji
Dr Wiesław Więckowski