Wykopaliska 2020

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do informacji, które zostały przekazane w mailu i w trakcie posiedzenia Rady Instytutu informuję, że czekam na dane związane z planowanymi przez Państwa badaniami wykopaliskowymi w sezonie letnim. Odbywać się będą mogły tylko te badania, które wypełniają wytyczne.

Dane powinny zawierać opis bazy noclegowej (w zakresie związanym z wytycznymi), proponowane daty przeprowadzenia ćwiczeń, a także, jeśli Państwo mają już takie dane, listę studentów, którzy, to bardzo ważne, wyrazili zgodę na uczestnictwo w badaniach. Studentów, przed prośbą o zgodę, proszę zapoznać z wytycznymi i wymaganiami (zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń).

Przypominam, że pierwszeństwo w zapisach mają studenci III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich, którzy muszą zrealizować ćwiczenia wykopaliskowe aby móc uzyskać absolutorium i przystąpić do obrony dyplomu. Przypominam również, że student może zrezygnować z udziału w wykopaliskach (w sytuacjach opisanych w wytycznych i w informacjach dla studentów na stronie Instytutu).

Informacje proszę przysyłać do mnie.  Czekam na nie do 17 czerwca.
Dr Wiesław Więckowski