Wyniki wyborów do Rady Wydziału Archeologii

W dniu 4.09.2020 o godz. 12.00 zakończyło się głosowanie w wyborach do Rady Wydziału Archeologii.

W kurii innych nauczycieli akademickich uprawnionych do głosowania było 40 osób, głosowało 27. Do obsadzenia było 15 mandatów, zgłoszono 15 kandydatów.

Kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

1) dr Karolina Blusiewicz – 24

2) dr Dariusz Błaszczyk – 23

3) dr Rafał Fetner – 20

4) dr Anna Gręzak – 25

5) mgr Łukasz Jarmużek – 18

6) dr Elżbieta Jaskulska – 24

7) dr Piotr Jaworski – 24

8) dr Małgorzata Kot – 23

9) dr Marcin Matera – 24

10) mgr Tomasz Płóciennik – 24

11) dr Maciej Sobczyk – 18

12) dr Jan Szymański – 20

13) dr Agata Ulanowska – 24

14) dr Dagmara Wielgosz-Rondolino – 21

15) dr Dobrochna Zielińska – 25

Do Rady Wydziału Archeologii wybrani zostali wszyscy zgłoszeni kandydaci.

 

W kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uprawnione do głosowania były 33 osoby, głosowało 14. Do obsadzenia były 2 mandaty, zgłoszono 3 kandydatów.

Kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

1) dr Miron Bogacki – 9

2) mgr Ireneusz Nazaruk – 8

3) mgr Zbigniew Stasiak – 7

Do Rady Wydziału Archeologii wybrani zostali:

dr Miron Bogacki

mgr Ireneusz Nazaruk

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka