Zajęcia pomocnicze

Zajęcia pomocnicze

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.

Oprócz poniższych zajęć, można wybierać konwersatoria specjalizacyjne, najlepiej w porozumieniu z promotorem.

 • M. Barwik – Źródła do dziejów starożytnego Egiptu (30h) (sem. zim.) – czw. 9.45–11.15, s. 1.09
 • A. Bursche – Rzym i barbarzyńcy. Objazd (wraz z objazdem naukowym do Rzymu) (30h+30h) (sem. let.) – czw. 9.45 – 11.15, s. 2.07
 • A. Cieśliński / S. Wadyl – Pogranicze Polski i Białorusi w epoce żelaza i wczesnym średniowieczu + Objazd (30h+ 30h) (sem. let.) – czw. 13.15–14.45, s. 2.07
 • R. Ciołek – Antyczne Bałkany (30h) (sem. let.) – pon. 9.45-11.15, s. 2.06
 • E. Jastrzębska Archeologiczne szczątki ludzkie w muzeach. Aspekty prawne, etyczne i wystawiennicze (30h) (sem. let.) – wt. 15.00-16.30, s. 2.06A
 • J. Kruppe – Źródła pisane w archeologii późnego średniowiecza (30h) (sem. let.) – czw.9.45-11.15, s. 0.36
 • S. Rzepka – Sztuka Egiptu faraońskiego (30h) (sem. let.) – czw.15.00-16.30, s. 2.09
 • A. Sołtysiak – Tafonomia (30h) (sem. zim.) – pon. 11.30-13.00, s. 2.12
 • D. Szeląg – Mała stabilizacja. Syria i Anatolia w epoce żelaza przed podbojem asyryjskim (30h) (sem. zim.) – czw. 13.15-14.45, s. 2.09A
 • M. Talaga – Ciało i ruch w archeologii: współczesne badania nad dawnymi sztukami walki (30h) (sem. let.) – pt.15.00-16.30, s. 2.06A– s.1.09
 • D. Zielińska – Kultura średniowiecznej Nubii (30h) (sem. let.) – wt. 11.3013.00, s. 2.07A
 • M. Żuchowska ­– Archeologia Japonii i Korei – zajęcia online (30h) (sem. zim.)