Zajęcia fakultatywne / pomocnicze

Zajęcia fakultatywne / pomocnicze

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

M. Barwik
  • Źródła do dziejów starożytnego Egiptu, 30h (sem. zim.) – czw. 9.45–11.15, s. 1.09
M. Białowarczuk
  • Architektura i budownictwo neolitu, 30h (sem. let.) – wt. 15.00–16.30,s. 2.06A
R. Chowaniec/J. Chyla/T. Nowakiewicz
  • Archeologia krajobrazów przeszłych, 30h (sem. let.) – pon. 11.30–13.00, s. 2.12
J. Chyla
  • GIS dla archeologów, 30h (sem. zim.) (też jako zaj. kier.) – ćwiczenia – czw. 11.30-13.00, s. 1.11
A. Cieśliński
  • Kręgi kamienne, święte bagna i skarb hien cmentarnych. Polska północna w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów., 30h: zajęcia + Objazd (15h + 15h) (sem. let.) – śr. 8.00-9.30, s. 2.07
T. Derda
  • Teksty i kontekst źródeł: papirusy, 30h (sem. let.) – czw. 13.15-14.45, s. 1.14
A. Gręzak
  • Analiza szczątków zwierzęcych i jej interpretacja, 60h (sem. zim.) – śr. 13.15-14.45, s. 0.26
N. Gryczewska, M. Kot
  • Laboratorium krzemieniarskie, 60h (też jako zaj. kier.) – pt. 9.45-11.15, s. 0.30
W. Gumiński
  • Paleośrodowisko i człowiek w pradziejach,60h (też jako zaj. kier.) – czw. 15.00-16.30, s. 1.10
B. Kaim, F. Stepniowski
  • „Budujemy nowy dom” — materiały, techniki i struktura domów Starożytnego Bliskiego Wschodu, 30h (sem. let.) – śr. 11.30-13.00, s. 2.12
B. Kaim
  • W państwie Kaniszki. Starożytna Baktria w okresie kuszańskim, 30h (sem. let.) – czw. 11.30-13.00, s. 2.11
M. Milewska
  • Architektura i budownictwo w archeologii średniowiecza, 30h (sem. zim.) – pon. 11.30-13.00, s. 0.36
M. Milewska
  • Materialne warunki bytu w mieście średniowiecznym, 30h (sem. let.) – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie
K. Misiewicz
  • GIS dla archeologów, 30h (sem. let.) wykład – pt. 9.45-11.15, s. 1.09
T. Płóciennik
  • Łacina średniowieczna, 60h – wt. 16.45-18.15, s. 1.10
T. Płóciennik
  • Łacina kontynuacja, 60h (też jako zaj. kier.) – pon. 18.30-20.00, s. 1.10
S. Rzepka
  • Sztuka Egiptu faraońskiego, 30h (sem. let.) – wt. 15.00-16.30, s. 1.14
M. Sobczyk
  • Architektura Andów przedhiszpańskich, 30h (sem. let.) – śr. 16.45-18.15, s. 1.10
A. Ulanowska
  • Archeologia tekstyliów. Wprowadzenie do technologii włókiennictwa i analizy zabytków tekstylnych z zastosowaniem metod doświadczalnych, (60h) (sem. let.) – wt. 9.45-13.00, p. 3.14
B. Woronko
  • Geoarcheologia – czw. 11.30-13.00, s. 2.09
D. Zielińska
  • Kultura średniowiecznej Nubii, 30h (sem. zim.) – śr. 15.00-16.30, s. 1.14
M. Żuchowska
  • Archeologia Jedwabnego Szlaku, 30h (sem. let.) – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie
M. Żuchowska
  • Archeologia Azji Południowej, 30h (sem. let.) – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie


←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich