Zajęcia fakultatywne / pomocnicze

Zajęcia fakultatywne / pomocnicze

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

M. Barwik
  • Źródła do dziejów starożytnego Egiptu, 30h (sem. zim.) – czw. 9.45–11.15, s. 1.09
A. Bursche
  • Rzym i barbarzyńcy w ikonografii (wraz z objazdem naukowym do Rzymu), 60h (sem. let.), termin zostanie ogłoszony przed początkiem kolejnego semestru
A. Cieśliński / S. Wadyl
  • Pogranicze Polski i Białorusi w epoce żelaza i wczesnym średniowieczu + Objazd, 60h (sem. let.) – czw. 13.15–14.45, s. 2.07
R. Ciołek
  • Antyczne Bałkany (konwersatorium), 30h (sem. let.) – pon. 9.45-11.15, s. 2.06
J. Kruppé
  • Źródła pisane w archeologii późnego średniowiecza, 30h (sem. let.) – czw. 9.45-11.15, s. 0.36
S. Rzepka
  • Sztuka Egiptu faraońskiego, 30h (sem. let.), termin zostanie ogłoszony przed początkiem kolejnego semestru
A. Sołtysiak
  • Tafonomia, 30h (sem. zim.) – pon. 11.30-13.00, s. 2.12
D. Szeląg
  • Mała stabilizacja. Syria i Anatolia w epoce żelaza przed pobojem asyryjskim, 30h (sem. zim.) – czw. 13.15-14.45, s. 2.09A
M. Talaga
  • Ciało i ruch w archeologii: współczesne badania nad dawnymi sztukami walki, (30h) (sem. zim.) – pt. 13.15-14.45, s. 2.06A
 • D. Zielińska
  • Kultura średniowiecznej Nubii, 30h (sem. let.) – śr. 15.00-16.30, s. 2.09A
M. Żuchowska
  • Archeologia Japonii i Korei – zajęcia ONLINE, 30h (sem. let.) – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie


←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich