Zajęcia kierunkowe

Zajęcia kierunkowe

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

M. Barwik
   • Język egipski dla początkujących (60h) – pt. 9.45-11.15, s. 2.11
K. Blusiewicz
   • Wytwórczość rzemieślnicza w Polsce późnośredniowiecznej i nowożytnej (30h) (sem. let.) – śr. 9.45-11.15, s. 0.36
J. Chyla
   • GIS dla archeologów (30h) (sem. zim.) (też jako zaj. fakul.) – ćwiczenia – czw. 11.30-13.00, s. 1.11
T. Derda
   • Kolekcje starożytności w Wiedniu ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji papirusów arcyksięcia Rainera. Zajęcia + Objazd (30h + 30h) (sem. let.) – śr. 13.15-14.45, s. 2.06A
A. Gręzak
   • Osteologia szczątków zwierzęcych – wt. 13.15-14.45, 0.29
N. Gryczewska, M. Kot
   • Laboratorium krzemieniarskie (60h) (też jako zaj. fak.) – pt. 9.45-11.15, s. 0.30
W. Gumiński
   • Paleośrodowisko w pradziejach (też jako zaj. fak.) – czw. 15.00-16.30, s. 1.10
E. Jaskulska
   • Statystyka (wykład 30h) (ćwiczenia 30h) – pt. 9.45-11.15, s. 2.07A
B. Kaim
   • Epoka żelaza w Iranie (30h) (sem. zim.) – czw. 11.30-13.00, s. 2.11
K. Lewartowski
   • Osadnictwo Peloponezu od neolitu do okresu bizantyjskiego. Zajęcia + objazd (30h+30h) (sem. zim.-let.) – czw. 13.15-14.45, s. 2.06
A. Łajtar
   • Epigrafika grecka (60h) –wt. 11.30-13.00, s. 1.14
A. Łajtar, M. Rekowska
   • Karia – na pograniczu Orientu i świata greckiego. Zajęcia + objazd (30h + 30h) (sem. let.) –śr. 11.30-13.00, s. 2.06
M. Łuszczewska
   • Rzemiosło i technika w starożytnym Rzymie – czw. 15.00-16.30, s. 2.07A
K. Misiewicz
   • GIS dla archeologów (30h) (sem. let.) (też jako zaj. fak.) wykład – pt. 9.45-11.15, s. 1.09
M. Nowakowska
   • Metodyka podwodnych badań archeologicznych (30h) (sem. zim.) – czw. 16.45-18.15, s. 2.07A
T. Płóciennik
   • Łacina kontynuacja (60h)– pon. 18.30-20.00, s. 1.10 (też jako zaj. fak./zaj.pom.)
T. Płóciennik
   • Greka dla początkujących (60h) – wt. 15.00-16.30, s. 1.09
M. Przeździecki, W. Więckowski
   • Dzieje człowieka – kultura, biologia, środowisko (30h) (sem. zim.) – śr. 11.30-13.00, s. 2.11
M. Sobczyk
   • Architektura Andów przedhiszpańskich (30h) (sem. let.) – śr. 16.45-18.15, s. 1.10
M. Starski
   • Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne w Polsce (30h) (sem. zim.) – śr. 9.45-11.15, s. 0.36
A. Szela
   • Metody zabezpieczania i konserwacji zabytków archeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem materiału ceramicznego (30h) (sem. zim.) zajęcia wyjazdowe
P. Szymański
   • Metodyka badań nad ceramiką bałtyjską z okresu wpływów rzymskich I wędrówek ludów (30h) (sem. zim.) – śr. 13.15-14.45, s. 2.07
A. Ulanowska
   • Archeologia tekstyliów. Wprowadzenie do technologii włókiennictwa i analizy zabytków tekstylnych z zastosowaniem metod doświadczalnych (60h) (sem. let.) – wt. 9.45-13.00, s. 3.14

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich