Plan zajęć I roku studiów magisterskich

Zajęcia kursowe I roku st. magisterskich (NOWY program)

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

Rok akad. 2020/2021

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka, wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym do odwołania.

I-II.1. Seminarium magisterskie, 60h, zal, 9 ECTS

Seminarium do wyboru z listy seminariów magisterskich.

I-II.2. Zajęcia pomocnicze do seminarium, ćwiczenia/konwersatorium, 3 × 30h, zal, 3 × 2 ECTS

Zajęcia pomocniczne do wyboru z listy zajęć fakultatywnych/pomocniczych.

I-II.3.  Przygotowanie pracy dyplomowej w otoczeniu społeczno-gospodarczym (on-line), ćwiczenia, 10h, zal, 1 ECTS

Prowadzący: W. Więckowski

I-II.4. Zajęcia wdrożeniowe, konwersatorium, 2 × 30h, zal, 2 × 2,5 ECTS

  • Gr. 1 – I. Jakubczyk (30h) – semestr I (zimowy), piątek, 09:45-11:15, s. 1.09
  • Gr. 2 – D. Szeląg (30h) – semestr I (zimowy), środa, 16:45-18:15, s. 2.12
  • Gr. 3 – M. Łuszczewska (30h) – semestr II (letni), piątek, 09:45–11:15, s. 1.18
  • Gr. 4 – A. Smogorzewska (30h) – semestr II (letni), środa, 16:45–18:15, s. 2.06

UWAGA: Zajęcia wdrożeniowe podzielone są na cztery części (I-IV). W ciągu dwóch lat studiów magisterskich student wybiera dwie części zajęć w ciągu roku. Poszczególne zajęcia nie mogą się powtarzać.

I-II.5. Archeologia w dobie Nowej Humanistyki, wykład, 30h, semestr I (zimowy), egz, 2 ECTS

Prowadzący: D. Błaszczyk, poniedziałek, 13:15–14:45, s. 2.09

I-II.6. Translatorium (z możliwością odbycia na studiach anglojęzycznych w IAUW), ćwiczenia, 30h, zal, 3 ECTS

  • Exploring Scientific Research Papers – D. Dzierzbicka (30h) – semestr I (zimowy), piątek 13:15–14:45, s. 2.07A
  • The Iron Age in the Levant – F. Nunez (30h) – semestr I (zimowy), czwartek 15:00–16:30, s. 2.13
  • The Phoenician expansion to the West – F. Nunez (30h) – semestr I (zimowy), czwartek 16:45–18:15, s. 2.13
  • Selected Problems of Mediterranean Archaeology – T. Waliszewski (30h) – semestr I (zimowy), wtorek 15:00–16:30, s. 2.06A
  • Cognitive archaeology/Archaeology of mind – J. Wołoszyn (30h) – semestr II (letni), wtorek 16:45–18:15, s. 2.07A
  • Sztuka antyczna w źródłach literackich – J. Żelazowski (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem semestru letniego

I-II.7. Zajęcia konwersatoryjne, konwersatorium, 8 × 30h, zal, 8 × 2 ECTS

Do wyboru z 4 profili tematycznych — lista zajęć konwersatoryjnych

I-II.8. Marketing i zarządzanie dla archeologów, konwersatorium, 30h, zal, 2 ECTS

wykład, 30 h (sem. letni) – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie

I-II.9. Wykład Ogólnouniwersytecki (OGUN), wykład, 2 × 30h, egz, 2 × 2,5 ECTS

Wykład do wyboru z listy.

I-II.10. Ćwiczenia powierzchniowe, ćwiczenia, 30h, zal, 1 ECTS

Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 1 tygodnia (5 dni roboczych, tj. 30 h) badań powierzchniowych na II roku studiów licencjackich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych.

 

W związku z pandemią większość powierzchniówek w roku akad. 2020/21 jest odwołana, a zaliczenie ćwiczeń terenowych jest przesuwane na kolejny rok akademicki.

I-II.11. Praktyki terenowe – ćwiczenia, zal, 150h, 9 ECTS

Letnie ćwiczenia wykopaliskowe są ważnym elementem programu studiów archeologicznych. Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Minimalny wymiar dla każdego studenta, niezależnie od specjalności to 150 godz. (1 miesiąc) ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych obowiązkowo na studiach magisterskich. Przed końcem semestru letniego, najlepiej z dużym wyprzedzeniem, studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w sekretariacie IA UW.

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w Zasadach odbywania praktyk w formie ćwiczeń terenowych na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2020/21 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2021 r. W związku z pandemią większość wykopalisk jest odwołana, a zaliczenie ćwiczeń terenowych jest przesuwane na kolejny rok akademicki. Istnieje również możliwość realizacji ekwiwalentu ćwiczeń terenowych. Informacje w tej sprawie będą podane do końca roku 2020.