Zajęcia kursowe I roku st. magisterskich

Zajęcia kursowe I roku st. magisterskich (NOWY program)

Opis nowego programu studiów magisterskich w pliku pdf

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

I-II.1. Seminarium magisterskie, 60h, zal, 9 ECTS

Seminarium do wyboru z listy seminariów magisterskich.

I-II.2. Zajęcia pomocnicze do seminarium, ćwiczenia/konwersatorium, 3 × 30h, zal, 3 × 2 ECTS

Zajęcia pomocniczne do wyboru z listy zajęć fakultatywnych/pomocniczych.

I-II.3.  Przygotowanie pracy dyplomowej w otoczeniu społeczno-gospodarczym (on-line), ćwiczenia, 30h, zal, 2 ECTS

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie

I-II.4. Zajęcia wdrożeniowe, konwersatorium, 2 × 30h (sem. let.), zal, 2 × 2,5 ECTS

I-II.5. Archeologia w dobie Nowej Humanistyki, wykład, 30h, egz, 2 ECTS

Prowadzący: D. Błaszczyk,30h (sem. zim) – pon. 13.15–14.45, s. 2.09

I-II.6. Translatorium (z możliwością odbycia na studiach anglojęzycznych w IAUW), ćwiczenia, 30h, zal, 3 ECTS

    • E. Jaskulska – Introduction to paleopathology, 30h (sem. zim.) – pt. 11.30-13.00, s. 2.11
    • D. Dzierzbicka – Exploring academic research papers, 30h (sem. letni.) – śr. 15.00-16.30, s. 2.07A
    • J. Wołoszyn – Translatorium, 30h (sem. zim.) – wt. 16.45-18.15, s. 1.14

I-II.7. Zajęcia konwersatoryjne, konwersatorium, 8 × 30h, zal, 8 × 2 ECTS

Do wyboru z 4 profili tematycznych — lista zajęć konwersatoryjnych

I-II.8. Marketing i zarządzanie dla archeologów, konwersatorium, 30h, zal, 2 ECTS

wykład, 30 h (sem. letni) – 1 grupa – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie

I-II.9. Wykład Ogólnouniwersytecki (OGUN), wykład, 2 × 30h, egz, 2 × 2,5 ECTS

Wykład do wyboru z listy.

I-II.10. Ćwiczenia powierzchniowe, ćwiczenia, 30h, zal, 1 ECTS

Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 1 tygodnia (5 dni roboczych, tj. 30 h) badań powierzchniowych na II roku studiów licencjackich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych.

I-II.11. Praktyki terenowe – ćwiczenia, zal, 150h

Letnie ćwiczenia wykopaliskowe są ważnym elementem programu studiów archeologicznych. Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Minimalny wymiar dla każdego studenta, niezależnie od specjalności to 150 godz. (1 miesiąc) ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych obowiązkowo na studiach magisterskich. Przed końcem semestru letniego, najlepiej z dużym wyprzedzeniem, studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w sekretariacie IA UW.

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w Zasadach odbywania praktyk w formie ćwiczeń terenowych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.