Plan zajęć II roku studiów magisterskich

Zajęcia kursowe II roku st. magisterskich (nowy program)

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

Rok akad. 2020/2021

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka, wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym do odwołania. 

I-II.1. Seminarium magisterskie, 60h, zal, 9 ECTS + przygotowanie pracy magisterskiej 20 ECTS

Seminarium do wyboru z listy seminariów magisterskich.

I-II.2. Zajęcia pomocnicze do seminarium, ćwiczenia/konwersatorium, 3 × 30h, zal, 3 × 2 ECTS

Zajęcia pomocnicze do wyboru z listy zajęć fakultatywnych/pomocniczych.

I-II.3. Zajęcia wdrożeniowe, konwersatorium, 2 × 30h, zal, 2 × 2,5 ECTS

    • Gr. 1 – I. Jakubczyk (30h) – semestr I (zimowy), piątek, 09:45-11:15, s. 1.09
    • Gr. 2 – D. Szeląg (30h) – semestr I (zimowy), środa, 16:45-18:15, s. 2.12
    • Gr. 3 – M. Łuszczewska (30h) – semestr II (letni), piątek, 09:45–11:15, s. 1.18
    • Gr. 4 – A. Smogorzewska (30h) – semestr II (letni), środa, 16:45–18:15, s. 2.06

UWAGA: Zajęcia wdrożeniowe podzielone są na cztery części (I-IV). W ciągu dwóch lat studiów magisterskich student wybiera dwie części zajęć w ciągu roku. Poszczególne zajęcia nie mogą się powtarzać.

I-II.4. Zajęcia konwersatoryjne, konwersatorium, 2 × 30h, zal, 2 × 2 ECTS

Do wyboru z 4 profili tematycznych — lista zajęć konwersatoryjnych

I-II.5. Obowiązkowy wykład ogólnouniwersytecki z zakresu nauk humanistycznych (np. filozofia, religioznawstwo logika, 30h, egz, 2 ECTS

wykład, 30 h (sem. letni) – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie

I-II.6. Wykład monograficzny, wykład, 2 × 30h, egz, 2 × 2 ECTS

Wykład do wyboru z listy.

I-II.7. Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN), wykład, 2 × 30h, egz, 2 × 2,5 ECTS

Wykład do wyboru z listy.

I-II.8. Ćwiczenia warsztatowe (praktyki muzealne), ćwiczenia, 60h, zal, 5 ECTS

Celem ćwiczeń warsztatowych jest praktyczna nauka pracy nad materiałem archeologicznym pozyskanym w trakcie badań wykopaliskowych,
np. inwentaryzacji, klasyfikacji zabytków, interpretacji, dokumentacji. Zajęcia te wprowadzają studenta w istotny etap procesu badawczego.
W roku akademickim 2020/21 praktyki muzealne organizowane przez Wydział będą odbywały się w Muzeum UW oraz Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Student może samodzielnie wybrać i zorganizować sobie takie praktyki w innej instytucji.


Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2020/21 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2021 r. W związku z pandemią większość wykopalisk jest odwołana, a zaliczenie ćwiczeń terenowych jest przesuwane na kolejny rok akademicki.

W związku z pandemią większość powierzchniówek w roku akad. 2020/21 jest odwołana, a zaliczenie ćwiczeń terenowych jest przesuwane na kolejny rok akademicki.