Zajęcia prowadzone zdalnie (z poprawkami)

Na podstawie par. 2 pkt. 2 Zarządzenia nr 50 Rektora UW z 10 marca 2020 roku Dziekan zatwierdził listę zajęć prowadzonych zdalnie w Instytucie Archeologii UW.  – LISTA ZAJĘĆ (z poprawkami 5 kwietnia)

Zajęcia, jeśli jeszcze się nie odbywają, powinny zacząć się w poniedziałek 23 marca.
Jeśli jakieś zajęcia są prowadzone zdalnie a nie zostały uwzględnione w spisie – prosimy o informację.