Zajęcia w ramach sojuszu 4EU+

Szanowni Państwo, w ślad za informacją przekazaną mi przez panią Koordynator sojuszu 4EU+ ze strony UW,  informuję, że procedura zaliczania zajęć przez studentów wymaga, aby zdobyte w uniwersytetach partnerskich sojuszu punkty ECTS były dopisywane ręcznie przez pracowników dziekanatu ds. studenckich

W celu uznania zaliczonych zajęć i zdobytych w ten sposób punktów ECTS po zakończonych i zaliczonych zajęciach powinni Państwo otrzymać z uczelni partnerskiej transcript of records, poświadczający Państwa udział w zajęciach, a następnie przedstawić go do mnie (prodziekan ds. studenckich) w celu ustalenia, który za jaki przedmiot w programie na kierunku archeologia będzie mógł zostać uznany, czy też zostanie on wskazany jako osiągnięcie dodatkowe. Na podstawie podjętego rozstrzygnięcia przedmiot zostanie ręcznie wpisany do systemu USOS.