Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu

Adres: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna,
pokoje 3.03; 3.23; 3.26.

tel. (+48) 22 55 22 803
(+48) 22 55 22 823
(+48) 22 55 22 826

Kierownik zakładu:

Dr hab. Dariusz Szeląg – nieobecny w roku akad. 2019/2020

W tym czasie funkcję kierownika sprawuje dr hab. Krzysztof Jakubiak

Pracownicy:
Prof. dr hab. Barbara Kaim
Dr hab. Krzysztof Jakubiak
Dr hab. Dorota Ławecka
Dr hab. Tomasz Waliszewski
Dr Anna Smogorzewska
Dr Franciszek Stępniowski
Mgr Marcin Wagner
Dr hab. prof. UW Jolanta Młynarczyk
Dr Mariusz Burdajewicz

Doktoranci:
Mgr Nazarij Buławka, praca doktorska pt. “Osadnictwo kultury Jaz w oazach Tedżenu i Murgabu w Turkmenistanie”, promotor: prof. dr hab. B. Kaim
Mgr Ali Al-Ibadi, praca doktorska pt. „Budownictwo w Babilonii w okresie kasyckim”, promotor: dr hab. Dorota Ławecka
Mgr Jacek Hamburg, praca doktorska pt. „Metody i techniki pozyskiwania surowców oraz produkcji wyrobów z miedzi i brązu w okresie od poł. IV do poł. II tys. p.n.e. na obszarze współczesnej Gruzji”, promotor: dr hab. Dorota Ławecka

Informacje o zakładzie:

Granty:

 

Badania wykopaliskowe: