Zakład Archeologii Egiptu i Nubii

Deir el-Bahari fot M.Barwik
Deir el-Bahari, fot M. Barwik

Adres: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pok. 3.25, 3.08
tel. (+48) 22 55 22 825

Kierownik zakładu:

dr hab. Anna Wodzińska  annawodzinska@uw.edu.pl

Pracownicy:
dr hab. Mirosław Barwik mbarwik@uw.edu.pl
dr Dorota Dzierzbicka d.dzierzbicka@uw.edu.pl
mgr Łukasz Jarmużek l.jarmuzek@uw.edu.pl
dr hab. Sławomir Rzepka s.rzepka@uw.edu.pl
dr Dobrochna Zielińska d.zielinska@uw.edu.pl

Współpracownicy:
prof. dr hab. Andrzej Niwiński andrzejniwi.egipt@gmail.com
dr Gertrud van Loon gertrudjmvanloon@uw.edu.pl

Doktoranci:
Katarzyna Danys
Bogusław Franczyk
Dagmara Haładaj
Adrianna Madej
Maciej Wyżgoł

Informacje o zakładzie:
W Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii prowadzone są badania nad starożytnymi i średniowiecznymi cywilizacjami doliny Nilu. Zakres prowadzonych studiów jest bardzo szeroki, obejmując m.in. archeologię osadniczą w starożytnym Egipcie i średniowiecznej (i późniejszej) Nubii, badania nad inskrypcjami i dekoracją świątyń z czasów faraońskich, studia nad ceramiką egipską i nubijską od starożytności po czasy nowożytne, ekonomią Egiptu grecko-rzymskiego, czy średniowiecznym malarstwem nubijskim. W pracach prowadzonych przez pracowników Zakładu w Egipcie i Sudanie uczestniczą doktoranci i studenci.

Granty:
Badania założeń osadniczych i obronnych na stanowisku Tell el-Retaba, kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka finansowany z grantu MNiSW nr N N109 244839 czas trwania projektu: 01.09.2010-30.08.2013 w projekcie uczestniczyła także dr Anna Wodzińska

Technologia malarstwa nubijskiego: historia, rodzaje, konserwacja kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska finansowany z grantu NCN nr 2011/01/D/HS3/06119 czas trwania projektu: 1.12.2011-30.11.2014

Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba, kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka finansowany z grantu NCN nr 2012/05/B/HS3/03748 (OPUS) czas trwania projektu: 18.03.2013-17.03.2016 w projekcie uczestniczyła także dr Anna Wodzińska

Egipski bazar. Studium sieci handlowych w Egipcie od I w. p.n.e. do VII w. n.e. kierownik projektu: dr Dorota Dzierzbicka finansowany z grantu NCN nr 2013/11/D/HS3/02461 (SONATA) czas trwania projektu: 07.2014-07.2017

Osadnictwo egipskie w Trzecim Okresie Przejściowym na stanowisku Tell el-Retaba kierownik projektu: dr hab. Sławomir Rzepka finansowany z grantu NCN nr 2015/17/B/HS3/00597 (OPUS) czas trwania projektu: 1.03.2016-28.02.2020 w projekcie uczestniczy także dr hab. Anna Wodzińska i mgr Łukasz Jarmużek

Przekrój przez wieki: kościół pw. Panny Marii w Deir al-Surian – zintegrowana analiza architektury, malarstwa i inskrypcji kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska finansowany z grantu NCN nr 2015/18/M/HS3/00621 (HARMONIA) czas trwania projektu: 2016-2019

Frontier Wanderings. Church Decoration in the Aswan Region and in Lower Nubia (6th-15th century) kierownik projektu: dr Gertrud van Loon finansowany z unijnego programu badań i innowacji “Horyzont 2020”, grant nr 665778 Marie Skłodowskiej-Curie; Narodowe Centrum Nauki Polska, POLONEZ 3 2016/23 / P / HS3 / 04153 czas trwania projektu: 2016-2019 http://frontierwanderings.uw.edu.pl/

Staroegipska ikonografia religijna z 21 i wczesnej 22 Dynastii (XI-X w. p.n.e.) na podstawie unikalnego zespołu sarkofagów o żółtym tle dekoracji w Muzeum Egipskim w Kairze i innych głównych kolekcji muzealnych Europy i USA kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Niwiński finansowany z grantu NCN (OPUS) czas trwania projektu: 2018-2021 w projekcie uczestniczy także mgr Dagmara Haładaj

Badania wykopaliskowe:
Tell el-Retaba
Deir el-Surian
Deir el-Bahari, świątynia Hatszepsut
Stara Dongola