Zakład Archeologii Podwodnej

Badania podwodne na Krymnie, fot. Underwater Expedition IAUW
Badania podwodne na Krymie, fot. Underwater Expedition IAUW

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 801, pok. 3.18.

Kierownik zakładu:
prof. Iwona Modrzewska-Pianetti
e-mail: iwonamodrzewska@uw.edu.pl
dyżury na platformie “google meet” (prośba o wcześniejszy kontakt mailowy na adres:  iwonamodrzewska@poczta.onet.pl):
wtorek: 13:00 – 13:45
piątek: 13:00 – 13:45

Pracownicy:
mgr Artur Brzóska
e-mail: a.brzoska6@uw.edu.pl
dyżury:
czwartek: 11:00 – 12:00
piątek: 13:00 – 14:00

Współpracownicy:
mgr Magdalena Nowakowska (Dyrektor Administracyjny WA UW)
e-mail: magdalena.nowakowska@uw.edu.pl

mgr Karolina Trusz (doktorant IAIE PAN)
e-mail: k.trusz2@uw.edu.pl

Doktoranci:
mgr Małgorzata Mileszczyk
Academia, ResearchGate, ORCID
e-mail: m.mileszczyk@uw.edu.pl

W Zakładzie od początku jego powstania w 2012 roku prowadzone są badania w dwóch kierunkach: badania terenowe na różnych akwenach wodnych w Polsce i poza krajem. Badania terenowe w Kuwejcie prowadzi mgr Magdalena Nowakowska. Mgr Małgorzata Mileszczyk uczestniczyła w  pracach podwodnych w Gwatemali, prowadziła także badania podwodne na rzece pod Iganiami. Mgr Artur Brzóska prowadzi wraz z mgr Piotrem Prejsem badania na Wiśle oraz na Ukrainie. Realizują oni badania w ramach dofinansowania NID. Mgr Karolina Trusz uczestniczy od kilku lat w badaniach podwodnych w Turcji oraz prowadzi badania podwodne na Ukrainie i w Rumunii. Pracownicy ZAP uczestniczą także w badaniach terenowych prowadzonych przez dr hab. Bartosza Kontnego prof. UW.

Drugi kierunek badań, to praca na materiale archeologicznym w depozytach muzealnych Hiszpanii prowadzony przez profesor Iwonę Modrzewską-Pianetti. Zajmuje się ona handlem antycznym i odtwarzaniem szlaków handlowych. Ten kierunek badań nad handlem prezentuje także dr Marta Żuchowska odtwarzająca kontakty handlowe Chin. Badania prowadzone były w ramach grantów NCN.

Od 2014 Instytut Archeologii UW jest członkiem UNESCO UniTwin Network for Underwater Archaeology, który reprezentowany jest przez mgr M. Nowakowską i mgr K. Trusz.

Od powstania Zakładu współpracują z nim i kierownikiem ZAP studenci Double Master z Uniwersytetu w Katanii, Sycylia. Wypromowanych zostało dotąd 14 magistrów archeologii z tytułem także dottore włoskim. Ich prace są publikowane w czasopiśmie Ad Rem afiliowanym przy ZAP i kole naukowym Humanica kierowanym przez Iwonę Modrzewską-Pianetti. Z Zakładem współpracuje również koło naukowe Hispania pod opieką piszącej.

Dr hab. Bartosz Kontny prof. UW prowadzi redakcję naukową “Archaeology: Just Add Water” “Światowit” Suppl. Series U, w której publikowane są teksty z zakresu badań podwodnych prezentowanych w ramach Forum Archeologii Podwodnej odbywającym się w Warszawie.

Współpracujący z ZAP dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski organizuje studia podyplomowe z zakresu archeologii podwodnej dla nurków, na których wykładowcami byli pracownicy ZAP. Szczegóły dotyczące studium podyplomowego dostępne są w zakładce Studia Podyplomowe – Archeologia Podwodna.

Na zajęciach angielskojęzycznych w IAUW prowadziły zajęcia z archeologii podwodnej mgr M. Nowakowska, mgr M. Mileszczyk i do 2017 r. mgr K. Trusz.

W zajęciach muzealnych pomaga zakładowi mgr Karina Kowalska przyjmująca honorowo grupy studenckie na zajęcia w Muzeum Nurkowania w Warszawie przez nią prowadzonym.

W IA zajęcia polskojęzyczne z zakresu archeologii podwodnej prowadzi dr hab. Bartosz Kontny prof. UW, profesor Iwona Modrzewska-Pianetti oraz mgr Artur Brzóska.

To tylko w skrócie działalność pracowników ZAP, która jest zdecentralizowana, ale za to bardzo różnorodna.

Iwona Modrzewska-Pianetti
12 stycznia 2020

Granty w trakcie realizacji:

Małgorzata Mileszczyk: NCN (Preludium) „Osada rusztowa na jeziorze Piłakno: Rybno, stan. I (woj. warmińsko-mazurskie). Nowe tropy w interpretacji fenomenu osadnictwa nawodnego”

1.03.2019 – 28.02.2021
UMOW-2018/29/N/HS3/02949

Granty zrealizowane:

Iwona Modrzewska-Pianetti: NCN (Harmonia) “Commercial contacts the region of Murcia (Spain) with the Mediterranean world in Antiquity on the basis of archaeological and historical sources”
04.2016 – 04.2019
UMO-2015/18/M/HS3/00248

Marta Żuchowska: NCN (Opus) „Tkaniny w ikonografii Palmyry”
01.02.2017 – 30.01.2020
UMO-2016/21/B/HS3/00934

Aleksandra Chołuj, Małgorzata Mileszczyk, Magdalena Nowakowska, the Explorers Club: “3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology
1.09.2018 – 14.08.2019
959/P-DUN/2018