Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Zamek krzyżacki w Człuchowie podczas wykopalisk w 2014 roku/Teutonic castle in Człuchów during archaeological excavations in 2014
Zamek krzyżacki w Człuchowie podczas wykopalisk w 2014 roku. fot. Marek Truszkowski

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55-22-****, pok. 3.13, pracownia 0.36

Kierownik zakładu:
dr Michał Starski

Pracownicy:
dr Michał Starski (m.starski@uw.edu.pl)
dr Karolina Blusiewicz (k.blusiewicz@uw.edu.pl)
prof. dr hab. Jerzy Kruppé (martynajurek@op.pl)
mgr Martyna Milewska (m.milewska@uw.edu.pl)

Doktoranci:
mgr Przemysław Michalik (pmichalik@poczta.onet.pl)
mgr Maciej Miścicki (grant Preludium) (maciekmiscicki@gmail.com)


Obszarem zainteresowania pracowników Zakładu jest kultura materialna późnego średniowiecza i czasów nowożytnych ziem polskich oraz ościennych. Badania poświęcone są różnej kategorii zabytkom w tym m.in. ceramicznym, szklanym, drewnianym i skórzanym. Prace badawcze prowadzone są w obrębie ośrodków miejskich oraz założeń zamkowych i wiążą się z realizacją badań archeologiczno-architektonicznych. Pracownicy Zakładu współpracują w swoich projektach z badaczami polskimi, niemieckimi, czeskimi i litewskimi. Prace wykopaliskowe prowadzone są na terenie miasta lokacyjnego w Pucku, Skarszewach i Błoniu oraz założenia zamkowego w Człuchowie.

Granty:
Kultura materialna małego miasta. Archeologiczny portret małego miasta na południowym wybrzeżu Bałtyku (grant SONATA5 NCN, kierownik dr Michał Starski)

Późnośredniowieczne żelazne narzędzia rzemieślnicze z obszaru Polski. Archeologiczne studium źródłoznawcze (grant PRELUDIUM NCN, kierownik mgr Przemysław Michalik)

Beczki jako źródło do badań nad proweniencją wyrobów drewnianych z terenu państwa Zakonu Krzyżackiego. Techniki produkcji – analizy specjalistyczne – handel dalekosiężny (grant PRELUDIUM NCN, kierownik mgr Maciej Miścicki)

Badania wykopaliskowe:
Miasto lokacyjne w Pucku
Miasto lokacyjne w Skarszewach
Miasto lokacyjne w Błoniu
Założenie zamkowe w Człuchowie