Zakład Badań Nieinwazyjnych

Badania Geofizyczne
Badania Geofizyczne w Ptolemais w Libii, fot. Miron Bogacki

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55-22-816, pok. 3.16

Kierownik zakładu:
dr hab. Krzysztof Misiewicz prof. UW

Pracownicy:
dr Ewa Marczak-Łukaszewicz emarczak@uw.edu.pl
dr Miron Bogacki miron.bogacki@uw.edu.pl
mgr Wiesław Małkowski wmalkowski@uw.edu.pl
dr hab. prof. UW Krzysztof Misiewicz prof. UW kmisiewicz@uw.edu.pl

Doktoranci:
Julia Chyla

Powstały w 2014 roku Zakład Badań Nieinwazyjnych zajmuje się ogólnie rozumianą prospekcją archeologiczną z zastosowaniem metod nieniszczących – pomiarów geofizycznych (geoelektrycznych, magnetycznych, elektromagnetycznych i sejsmicznych), analizą i opracowaniem zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych, ale także danych z lotniczego skanowania Laserwoego i LIDAR z możliwością przetworzenia ich do postaci ortofotomapy i 3-wymiarowego modelu mikro reliefu rzeźby powierzchni gruntu. Oddzielnymi zagadnieniami są sposoby pozyskiwania i opracowania danych z prospekcji archeologicznych i integracji danych zorientowanych przestrzennie między innymi w zastosowaniem systemów GIS.
Zakład dysponuje aparatura do badań elektrooporowych – systemami ADA, zestawem do tomografii elektrooporowej ABEM Terrameter LS2, magnetometrami cezowymi Geometrics 858G zintegrowanymi z urządzeniami GPS RTK.
W ramach współpracy z Zakładem Hydrogeologii i geofizyki inżynierskiej Wydziału Geologii UW wykonujemy badania stanowisk archeologicznych z zastosowaniem metod elektromagnetycznych (radar Mala HD) oraz mikrosejsmiki refrakcyjnej.

Granty:
Pracownicy Zakładu uczestniczą jako główni wykonawcy w większości grantów realizowanych w Instytucie obecnie:
– Tomasz Derda Czy Marea to Marea? Rzymski ośrodek przemysłowy i wielkie miasto bizantyńskie w regionie Mareotis (koło Aleksandrii)
– Roksana Chowaniec Na rubieżach Syrakuz. Multidyscyplinarne studia nad starożytnym ośrodkiem Akrai/Acrae, południowo-wschodnia Sycylia, Włochy
– Matrcin Matera Hellenistyczna zabudowa Tanais – fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań.

Badania Archeologiczne:
Truszki
Ptolemais

 

Skip to content