Zakład Historii Kultury Materialnej Antyku

Wykopaliska w Tanais (2010 r.), fot. Miron Bogacki
Wykopaliska w Tanais w Rosji (2010 r.), fot. Miron Bogacki

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 801, pok. 3.20.

Kierownik zakładu:
prof. dr hab. Piotr Dyczek

pracownicy:
dr hab. Renata Ciołek
dr Marzena Łuszczewska
dr Marcin Matera
dr Monika Muszyńska
dr hab. Tomasz Scholl

doktoranci:
Marcin Baranowski– Studium Interdyscyplinarne (OBA, WH)
Marta Bajtler – Studium Interdyscyplinarne (OBA, WH)
Iwona Kowalczyk – Mizerakowska (Studium Doktoranckie WH)
Paweł Lech (Studium Doktoranckie WH)
Julia Mikocka – Studium Interdyscyplinarne (OBA,WH)
Monika Więch– Studium Interdyscyplinarne (OBA,WH)

Zakład zajmuje się szeroko pojętą problematyką życia codziennego w antyku, zarówno zabytkami kultury materialnej, sztuki użytkowej, centrami produkcji, technologiami stosowanymi w czasach antycznych, jak i numizmatyką, ikonografią i ikonologią. Rozwijane są w nim specjalności związane z archeologią limesową, illiryjską, obszarów nadczarnomorskich, sztuką prowincjonalnorzymską, ceramologią, zastosowaniem badań interdyscyplinarnych i nieinwazyjnych w badaniu zabytków oraz w badaniach terenowych.

Granty:
Dr hab. Piotr Dyczek
Grant NCN 2015/19/B/HS3/02056 „Rhizon/Risinium: stolica króla Ballaiosa i królowej Teuty – kontynuacja badań prospekcyjnych i archeologicznych.” (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej)

Dr hab. Renata Ciołek
Grant NCN 2016/21/B/HS3/00021 „Obieg monetarny w Mezji i Illirii. Casus znalezisk z Novae (Bułgaria) oraz Risan (Czarnogóra)”

Dr Marcin Matera
Grant NCN 2016/21/B/HS3/03423  “Hellenistyczna zabudowa Tanais – fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań”
6. Wykaz badań wykopaliskowych (wraz z koordynatami geograficznymi GPS)

Wykopaliska:
Dr hab. Piotr Dyczek
Twierdza legionowa i miasto późnoantyczne Novae (Bułgaria)
Stolica Ilirii – III w. pn.e. – Risan (Czarnogóra) 42°30′53″N 18°41′42″E
Stolica Ilirii – II w.p. n.e. – Szkodra (Albania)

Dr Marcin Matera
Kolonia grecka – Tanais (Rosja) – III p.n.e. – V n.e.: 47°16’7”N i 39°19’58”E
Grodzisko poźnoscytyjskie – Konsułowskoje (Ukraina) – I p.n.e. – II n.e.: 47°00’58”N i 33°39’25”E.