Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum

Barbarzyńskie naśladownictwo rzymskiej monety, fot. M. Bogacki
Barbarzyńskie naśladownictwo rzymskiej monety, fot. M. Bogacki

Adres: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pok. 3.27.
tel. 22 5522 827

Kierownik zakładu:
prof. dr hab. Aleksander Bursche

Pracownicy i współpracownicy:
dr hab. Roksana Chowaniec
dr hab. Arkadiusz Dymowski
dr Ireneusz Jakubczyk
dr Kyrylo Myzgin
dr Emilia Smagur
mgr Tomasz Więcek
dr Anna Zapolska

W Zakładzie prowadzone są badania z zakresu archeologii i numizmatyki Europy starożytnej, archeologii antycznej Sycylii, konserwatorstwa archeologicznego, edukacji i popularyzacji dziedzictwa archeologicznego, interdyscyplinarnych studiów nad kulturą materialną, studiów krajobrazowych, archeologii okresu wpływów rzymskich i Wędrówek Ludów, relacji między światem antycznym a kulturami barbarzyńskimi.

Współpracujemy zarówno z naukowcam z różnych instytucji w kraju, jak i zagranicą, czemu służą projekty finansowane z programów Unii Europejskiej (Culture 2000, Erasmus, Youth, Beethoven, itp.) oraz bilateralnych.

Wykaz grantów realizowanych przez pracowników zakładu:

A. Grant NCN Maestro, umowa DEC-2011/02/A/HS3/00389 Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły, lata 2012-2018 – prof. dr hab. Aleksander Bursche

B. Grant MNiSW NPRH, umowa 11H 12 0230 81 Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i historycznie z Polską związanych (FMRPl), lata 2012-2018 – prof. dr hab. Aleksander Bursche, www.mpov.uw.edu.pl

C. Grant NCN i DFG Beethoven realizowany wraz z Niemieckim Instytutem Archeologicznym, umowa DEC-2014/15/G/HS3/04583 Imagines Maiestatis: Monety barbarzyńskie, elity władzy i narodziny Europy, lata 2015-2018 – prof. dr hab. Aleksander Bursche www.imagma.eu

D. Grant NCN OPUS, umowa UMO-2016/21/B/HS3/00026 Na rubieżach Syrakuz. Multidyscyplinarne studia nad starożytnym ośrodkiem Akrai/Acrae, południowo-wschodnia Sycylia, Włochy, lata 2017-2020 – dr hab. Roksana Chowaniec, www.akrai.uw.edu.pl

E. Grant MNiSW SPUB, umowa 4815/E-343/SPUB/2016/2-1 Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy, lata 2016-2018 – dr hab. Roksana Chowaniec, www.akrai.uw.edu.pl

F. Grant MNiSW SPUB, umowa 4815/E-343/SPUB/2018/1 Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy, lata 2018-2019 – dr hab. Roksana Chowaniec, www.akrai.uw.edu.pl

G. Grant NCN FUGA, umowa 2015/16/S/HS3/00180 Między morzami: przemiany kulturowe między Bałtykiem a Morzem Czarnym w świetle znalezisk monet rzymskich, lata 2015-2018 – dr Kyrylo Myzgin

H. Grant NCN SONATINA, umowa 2017/24/C/HS3/00120 Nowe spojrzenie na znaleziska złotych monet rzymskich z Indii: ich kontekst i funkcja w pierwszych pięciu wiekach naszej ery, lata 2017-2020 – dr Emilia Smagur

I. Grant NCN OPUS, umowa 2016/23/B/HS3/00173 Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w średniowieczu i w okresie nowożytnym, lata 2017-2020 – dr hab. Arkadiusz Dymowski

Badania wykopaliskowe:

Akrai/Acrae, Palazzolo Acreide, gm. Syrakuzy, płd.-wsch. Sycylia, Włochy, miasto grecko-rzymskie (poł. VII w. przed Chr. – pocz. VIII w. po Chr.)

Jasknia Wisielca, Kroczyce-Okupne, pow. zawierciański, wielokulturowe schronisko skalne oraz cmentarzysko, neolit – nowożytność, depozyty z wczesnego OWL (schyłek IV – pocz. V w.)

Krosno, gm. Pasłęk, cmentarzysko kultury wielbarskiej, okres wpływów rzymskich

Suchań, pow. stargardzki, osada wielokulturowa, późna epoka brązu – średniowiecze, skarb złotych przedmiotów pochodzenia skandynawskiego z z okresu wędrówek Ludów (VI w. po Chr.)