Zakład Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych

Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego UW, rekonstrukcja wirtualna
Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego UW, rekonstrukcja wirtualna

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 815, pok. 3.15, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, tel. 55 21 523, pokój B14.

Kierownik zakładu:
Prof. dr hab. Jerzy Miziołek

Pracownicy:
Dr hab. Jerzy Żelazowski
Dr hab. Hubert Kowalski

„Powróćmy do antyku, a przyjdzie odrodzenie formy i treści”. Te słowa XIX-wiecznego myśliciela mogą służyć za motto w funkcjonowaniu Zakładu Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych, którego głównym celem jest eksploracja wszelkich przejawów recepcji sztuki grecko-rzymskiej od późnego antyku po początek XXI wieku. Jako owoc fascynacji archeologią i badaniami antykwarycznymi są wszechobecne w kulturze wizualnej kolejnych renesansów, sztuce Oświecenia i klasycyzmach ostatnich wieków. Szczegółowe badania dziejów archeologii klasycznej i tysiące zabytków – polskich i obcych – ze sfery uplasowanej pomiędzy archeologią i historią sztuki czekają na pogłębione studia i interdyscyplinarną eksplorację.

Granty:
Rzym i Warszawa: recepcja antyku i edukacja artystyczna w czasach oświecenia (NPRH2/H11/81/2013)
Rekonstrukcja i ekspozycja fragmentów wazowskich rezydencji odnalezionych na dnie Wisły. Odzyskane dziedzictwo narodowe w ramach interdyscyplinarnych badań dna rzeki (NPRH/11H 13 0031 82/2015)

Badania wykopaliskowe:
Teren kampusu Uniwersytetu Warszawskiego,
517 km Wisły