Zakład Bioarcheologii

Zakład Bioarcheologii
Zakład Bioarcheologii (od lewej stoją: Rafał Fetner, Kamil Niemczak, Arkadiusz Sołtysiak, Agata Bebel, Anna Drzewicz (gościnnie), Janusz Wołoszyn;
siedzą (od lewej): Anna Gręzak, Wiesław Więckowski, Joanna Piątkowska-Małecka, Alicja Lasota-Moskalewska, Monika Dzierlińska, Elżbieta Jaskulska)

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55-22-837 (844), pok. 0.26, 0.28, 0.29

Kierownik zakładu:
dr Anna Gręzak

Pracownicy:
Prof. dr hab. Alicja Lasota – Moskalewska (prof. emeryt.)
dr Rafał Fetner
dr Elżbieta Jaskulska
dr hab. Joanna Piątkowska-Małecka
dr hab. prof. UW Arkadiusz Sołtysiak
dr hab. Wiesław Więckowski
dr hab. Janusz Wołoszyn

Współpracownicy:
Dr Iwona Kozieradzka-Ogunmakin (Marie Skłodowska-Curie Research Fellow)
mgr Agata Bebel

Doktoranci:
mgr Monika Dzierlińska
mgr Kamil Niemczak
mgr Joanna Szymczak
mgr Aleksandra Grzegorska

W Zakładzie Bioarcheologii prowadzimy badania i dydaktykę w zakresie archeozoologii, antropologii i archeobotaniki. Bioarcheologia stanowi integralną część badań archeologicznych pomocną zwłaszcza w rekonstrukcji relacji człowieka i środowiska na przestrzeni dziejów. Prowadzimy analizy szczątków zwierzęcych, ludzkich i roślinnych, rekonstruując gospodarkę, warunki życia, dietę, stan zdrowia czy pochodzenie ludzi, zwierząt i roślin, jak również środowisko, handel, kontakty międzykulturowe i zagadnienia związane z kultem i religią. Współpracujemy z wieloma misjami archeologicznymi w Polsce i poza jej granicami, w Europie, a także w Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Czasopisma związane z Zakładem:
Bioarchaeology of the Near East

O archeozoologii w niedawnej przeszłości – tekst prof. Alicji Lasoty-Moskalewskiej