Zasady studiowania

Przewodnik dla studentów I roku

Regulamin Studiów na UW

Ważne informacje dla studentów

Samorząd Studentów UW

 

Studiowanie w dobie pandemii:

Zarządzenie nr 206 Rektora UW w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Kalendarz akademicki na rok 2020/2021

Narzędzia zaakceptowane przez UW do prowadzenia zajęć zdalnych

Zarządzenie nr 217 Rektora UW z dnia 29 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.