Zasady studiowania

Przewodnik dla studentów I roku

Regulamin Studiów na UW

Ważne informacje dla studentów

Samorząd Studentów UW

 

Studiowanie w dobie pandemii:

Zarządzenie nr 206 Rektora UW w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Kalendarz akademicki na rok 2020/2021

Narzędzia zaakceptowane przez UW do prowadzenia zajęć zdalnych

Zarządzenie nr 217 Rektora UW z dnia 29 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Kwestie dotyczące organizacji ćwiczeń terenowych:

Aby zapisać się na powierzchniówki lub wykopaliska:
– sprawdź informacje na temat ćwiczeń na stronie informacyjnej, skontaktuj się z Prowadzącym aby uzyskać dokładne informacje. Wiele informacji można znaleźć również na tablicach ogłoszeniowych – w tym daty spotkań organizacyjnych w trakcie których dowiesz się wszystkiego.
– zapisz się na ćwiczenia u Prowadzącego, chyba, że informacja mówi wyraźnie, że zapisy są wyłącznie w USOS. Jeśli zapiszesz się u prowadzącego, on(a) dostarczy listę, na podstawie której zostanie dokonana rejestracja.
– aby otrzymać ocenę z odbytych ćwiczeń terenowych każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS i wypełnić “Kartę Ćwiczeń Wykopaliskowych” wraz z Prowadzącym. Karta zawiera informacje o stanowisku i na temat oceny szczegółowej Studenta.
– ćwiczenia terenowe podlegają (jak każde zajęcia) ocenie ze strony Studentów. Karty oceny są dostępne tu: POWIERZCHNIÓWKI i  WYKOPALISKA a zasady przeprowadzania takiej oceny (dla Prowadzących) tu: https://archeologia.uw.edu.pl/ . Oba dokumenty muszą trafić do Sekretariatu.


 

MATERIAŁY ARCHIWALNE

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 38 z dnia 23.IV.2010 r., znowelizowane Uchwałą nr 57 z dn. 21.11.2012 r., Uchwałą nr 61 z dn. 19.12.2012 i Uchwałą nr 68 z dn. 27.03.2013 r.

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity z 27 kwietnia 2016 r.)

Zasady odbywania ćwiczeń terenowych (tekst w formacie PDF)
Karta Praktyk Terenowych