Zawieszenie zajęć na czas konferencji 9-13 grudnia

Przypominamy, że w czasie trwania konferencji (9 – 13 grudnia)  zajęcia w IA UW  zostaję zawieszone. W przypadku OGUN-ów decyzję podejmują prowadzący, proszę sprawdzać dostępność sal.

Sekretariat