na granicy światów

obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie

Aktualności

Przypominamy i zapraszamy
1 grudnia 2019

To już za tydzień!
przypominamy i serdecznie zapraszamy na organizowaną, w ramach konferencji 'Przeszłość ma przyszłość!, sesję pt. Kultura magdaleńska na ziemiach polskich — odkrycia, badania, teorie, która odbędzie się 10 grudnia 2019 roku (wtorek) w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, sala 2.11 (I piętro).
Szczegółowy plan całej konferencji oraz księgę abstraktów można pobrać ze strony Instytutu Archeologii UW (zakładka konferencje)

Ćmielów "Mały Gawroniec" w social mediach
30 listopada 2019

Zapraszamy do zapoznania się z naszym profilem na Facebooku. Znajdziecie tam Państwo, najbardziej aktualne informacje, realacje oraz zdjęcia. Zachęcamy do komentarzy, dyskusji i polubień.

Kultura magdaleńska na ziemiach polskich — odkrycia, badania, teorie
15 lipiec 2019

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić do udziału w sesji pt. „Kultura magdaleńska na ziemiach polskich — odkrycia, badania, teorie”, która odbędzie się dn. 10 grudnia 2019 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Sesja organizowana jest w ramach konferencji Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!


Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost liczby odkryć oraz badań związanych z obecnością społeczności magdaleńskimi na obszarze ziem polskich. Z jednej strony rozpoznawane są nowe stanowiska, z drugiej powraca się do materiałów archiwalnych, podejmując próby ich analizy przy zastosowaniu współczesnych technik i metod badawczych. Działania te znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie, w coraz bogatszej mapie osadnictwa magdaleńskiego, ale także w jakości i charakterze formułowanych wniosków.


W świetle powyższych uwag uzasadniona wydaje się organizacja spotkania umożliwiającego wymianę najnowszych informacji, poglądów oraz koncepcji. Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcecie dołączyć Państwo do tej inicjatywy, biorąc udział w planowanej sesji pt. „Kultura magdaleńska na ziemiach polskich — odkrycia, badania, teorie”.


Propozycje tytułów referatów (20 minut) wraz ze streszczeniami (max. 300 słów) prosimy przesyłać do dn. 30.09.2019 r. na adres e-mail m.przezdziecki@uw.edu.pl

Z poważaniem Organizatorzy