Biblioteka Wydziału Archeologii

Rękopis, fot. Miron Bogacki

O Bibliotece

Biblioteka Wydziału Archeologii powstała w wyniku połączenia księgozbiorów Biblioteki Katedry Archeologii Śródziemnomorskiej i Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej. Ze zbiorów można korzystać wyłącznie na miejscu jednak możliwość wypożyczania mają pracownicy naukowi Instytutu Archeologii i innych ośrodków w ramach wymiany międzybibliotecznej a także studenci Instytutu Archeologii UW (w ograniczonym zakresie – w ramach zasad przyjętych w bibliotece).

Kontakt i godziny otwarcia

Biblioteka Wydziału Archeologii UW
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

telefony: (22) 55 22 831, -833 lub -834
e-mail:  biblioteka.archeologia@uw.edu.pl

sale:
1.16 – pokój pracowniczy
1.17 – czytelnia instytutowa

Kierownik: Elżbieta Roszyk

Elżbieta Roszyk
Elżbieta Roszyk

Bibliotekarze:

Aleksandra Piechura-Masztak
Aleksandra Piechura-Masztak
Magdalena Różycka
Magdalena Różycka
Mirosław Blicharski
Mirosław Blicharski

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek:  9:00 – 17:00

Podczas zjazdów Studium Zaocznego:
sobota (w sesji egzaminacyjnej): 10:00 – 16:00
niedziela: 10:00 – 16:00