Światowit – vol. XIII–XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)

(eds) D. Błaszczyk, J. Żelazowski

 

Studies and Materials

K. Januszek, K. Pyżewicz, Late Neolithic polished flint tools – between form and function 

S. Domaradzka, B. Józwiak, M. Przeździecki, Stone Age and Early Bronze Age archaeological material from the site 2 in Woźnawieś

A. Trzop-Szczypiorska, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Houses from sites of the Przeworsk Culture in Masovia. A few examples from unpublished research 

A. Chilińska-Früboes, B. Kontny, Go for amber! Roman trace in a distant land or once more about old finds from former Ilischen

D. Chudzik, Selected Aspects of Early Medieval Settlement in the Łuków Plain and the Siedlce Upland

D. Błaszczyk, The provenance and diet of a man buried in the grave D162 from the cemetery in Bodzia in the light of isotopic analyses

J. Piątkowska-Małecka, Animal skeletal remains from the medieval settlement in Suraż, site 7/125, Suraż commune, Białystok district, Podlaskie voivodship

M. Osypińska, J. Piątkowska, Homestead Animals in Linear Pottery Culture Settlement i Ludwinów (Site 7, Aut. 112), Włocławek Commune and District

S. Wadyl, M. Krąpiec, Dendrochronology on the dating of an early medieval settlement in Węgielsztyn, Węgorzewo commune

A. Olech, System for Protection and Storage of Archaeological Collections in Slovakia

 

Chronicle of Excavations

M. Przeździecki, E. Ciepielewska, Rydno – Site: Nowy Młyn, Cut I/2015, Świętokrzyskie voivodship. The excavations in 2015

P. Szymański, Czerwony Dwór, site XXI, Warmińsko-Mazurskie voivodship. The excavations in 2015

A. Brzóska, P. Prejs, Non-invasive Survey of the Bottom of the Vistula River Between the Świętokrzyski Bridge and the Gdański Bridge, Warsaw, Mazowieckie Voivodship, in the Years 2015-2016

E. Marczak-Łukasiewicz, Truszki-Zalesie, Site 1 ‘Okop’ i stanowisko 3 ‘Siedlisko’, Podlaskie voivodship. The excavations in 2013, 2015 and 2016

M. Natuniewicz-Sekuła, Weklice, Site 7, Elbląg district, Warmińsko-Mazurskie voivodship. The excavations in 2015-2016

M. Starski, Puck, 1 Maja Street no. 3, Plot 168. The excavations in 2014-2015

M. Starski, Skarszewy – the market square, Skarszewy commune, Pomorskie voivodship. The excavations in 2015

S. Wadyl, Pasym, Site 1, Warmińsko-Mazurskie voivodship. The excavations in 2016

S. Wadyl, J. Łapo, Perły, Site 1, Warmińsko-Mazurskie voivodship. The excavations in 2016

W. Gumiński, Szczepanki, site 8, Warmińsko-Mazurskie voivodship – a Stone Age peat-bog site of hunter-gatherers. The excavations in 2016

 

Światowit, Supplement Series B: Barbaricum – en

Published:

vol. I – J. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 1989.

vol. II – Studia z archeologii ludów bałtyjskich z wybrzeży Bałtyku i dorzecza Wisły, J. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 1992.

vol. III – J. Okulicz-Kozaryn, W. Nowakowski (red.), Warszawa 1994.

vol. IV – W. Nowakowski, Od “Galindai” do “Galinditae”. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego, Warszawa 1995.

vol. V – M. Kołacz, Osada kultury przeworskiej w Izdebnie Kościelnym, stanowisko I, gmina Grodzisk Mazowiecki, Warszawa 1995.

vol. VI – Materiały do archeologii dawnych ziem pruskich, P. Szymański, A. Żórawska (opr.), Warszawa 2000.

vol VII – A. Juga-Szymańska, W. Nowakowski, P. Szymański (opr.), Warszawa 2004.

vol. VIII – J. Okulicz-Kozaryn, B. Kontny (red.), Warszawa 2009.

vol. IX – P. Szymański, Z badań nad chronologią i zróżnicowaniem kulturowym społeczności Mazur w późnej starożytności i u progu wczesnego średniowiecza, Warszawa 2013.

vol. X – B. Kontny (red.), Warszawa 2014.

vol. XI – “Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur”. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, B. Kontny (red.), Warszawa 2015

Full list of publications here

Światowit, Supplement Series A: Antiquity – en

Published:

Vol. I – Arcadia in Poland. An 18th Century Antique Garden and its famous Sculptures, T. Mikocki (red.), Warszawa 1998.

Vol. II – A. Bursche, Złote medaliony rzymskie w barbaricum. Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku staożytności, Warszawa 1998.

Vol. III – J. Kubińska, Ostotheques et kaustrai dans les inscriptions grecques d’Asie Mineure, Warszawa 1999.

Vol. IV – I. Modrzewska-Pianetti, Sulla storia della laguna di Venezia nell’ Antichita, Warszawa 2000.

Vol. V – T. Sarnowski, O. Ja. Savelja, Balaklava. Romische Militarstation und Heiligtum des Iupiter Dolichenus, Warszawa 2000.

Vol. VI – R. Ciołek, Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu, Warszawa 2001.

Vol. VII – J. Żelazowski, „Honos bigae”. Le statue onorarie romane su biga, Warszawa 2001.

Vol. VIII – Falsifications in polish collections and abroad, J. Miziołek (red.), Warszawa 2001.

Vol. IX – M. Rekowska-Ruszkowska, Le monde antique occidental dans les recist de voyageurs polonais (XVIIe-XIXe siecles), Warszawa 2002.

Vol. X – B. Kaim, Architektura starożytnej Baktrii w okresie kuszańskim, Warszawa 2002.

Vol XI – K. Jakubiak, The development of defence system of Eastern Anatolia (the Armenian Upland) from the beginning of the Kingdom of Urartu to the end of Antiquity, Warszawa 2003.

Vol. XII – M. Rekowska, W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911), Warszawa 2013.

Vol. XIII – K. Jakubiak, Sacral Landscape in Hatra, Warszawa 2014.

Vol. XIV – T. Scholl, Miasta bosporańskie od wieku VI po połowę I wieku p.n.e., Warszawa 2014.

Vol. XV – R. Karasiewicz-Szczypiorski, Forty i posterunki rzymskie w Scytii i Taurydzie w okresie pryncypatu, Warszawa 2015.

Full list of offered publications here

Światowit – vol. II

red. E. Majewski, Warszawa 1900

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

Wandalin Szukiewicz

Kurhany ciałopalne w Pomusiu (pow. Trocki, gub. Wileńska), s. 3
Fr. Tarczyński

Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim, s. 19
Erazm Majewski

Garncarstwo we wsiach Grabowa i Góra (w pow. Stopnickim), s. 29
Erazm Majewski

Zabytki przeddziejowe w Dziesławicach (powiat Stopnicki), , s. 44
Wł. Olechnowicz

Narzędzia krzemienne z okolic Chodla w pow. Lubelskim, s. 59
Erazm Majewski

Ślady Wendów we Frankonii, s. 63
Maryan Wawrzeniecki

Zabytki przeddziejowe w pow. Miechowskim, gub. Kieleckiej, s. 81
Erazm Majewski

Sprawozdanie z wycieczek archeologicznych, dokonanych w latach 1898 i 99, s. 85
Marya Butrymówna

Kurhany w Pakalniszkach w pow. Poniewieskim, s. 92

Korespondencya
Jan Lesiecki

Skarb złoty, srebrny i miedziany, s. 104
Antoni Durzycki

Różne znaleziska, s. 106
W. Karśnicki

Okop w Stradowie, s. 107
Ks. T. Czerwiński

Okop w Stradowie, s. 108
Wandalin Szukiewicz

Kamienie z wyrytemi znakami, s. 109
Odpowiedź, s. 111
Witold Pracki

Starożytne znaki na kamieniach w powiecie Radzyńskim, s. 116
W. Szukiewicz

Kamień z rytym rysunkiem, s. 122
Michał Woroniecki

X, s. 122 [123]
Fr. Zembrowski

[List do redakcji], s. 123
Józef Zaborski

Nowa pracownia narzędzi krzemiennych, s. 125
Prośba, s. 126

Część druga. Przegląd archeologiczny

Materyały do mapy archeologicznej, s. 129
Materyały do mapy guberni Płockiej, s. 130
M. R. Witanowski

Archeologia przeddziejowa w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, , s. 143
Rudolf Virchow

Mowa przy otwarciu ogólnego zebrania Tow. Antrop. w Lubece, s. 146
wyciąg ze sprawozdań z posiedzeń wydz. matem.- przyrodn. Ak. Um. w Krakowie

Badania nad dobą przedhistoryczną Galicyi, s. 155
Ksaw. Chamiec

O Bastarnach, s. 158
według sprawozdań z czynności i posiedzeń Akad. Um. T. IV, Nr 4, str. 6

O Słowianach, mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Salą i granicą czeską, s. 159
G. Ossowski

Charakterystyka obszarów archeologicznych Galicyi, s. 165
Ksaw. Chamiec

W sprawie systematyki wyrobów glinianych, s. 168

Rozbiory i sprawozdania

Erazm Majewski

Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, s. 169
Erazm Majewski

Bogusławski Edw. Historya Słowian, s. 174
E. M

Brunner K. Die steinzeitliche Keramik in der Mark Brandenburg, s. 176
E. M.

Goetze dr. Alfred. Die vorgeschichte der Neumark, s. 177
Erazm Majewski

Beltz dr. Robert. Die vorgeschichte von Mecklenburg, s. 178
Ksawery Chamiec

Penka Karol. Die Heimat der Germanen, s. 179
Salmon Philippe. L’atlantide et le renne (m.), s. 184
Pothier. Les populations primitives (Luc.), s. 184
Wilser. 1) Menschenrassen und Weltgeschichte 2) Stammbaum der arischen Völker (m.), s. 186

Streszczenie

Ksawery Chamiec

Dr. Lubor Niederle. Lidstvo v dobe pøedhistorycke, s. 188

Z muzeów

E. M.

Krótkie wskazówki do utrwalania przedmiotów starożytnych, s. 222
Wykaz muzeów archeologicznych obcych, s. 225
Różne drobne wiadomości, s. 226
Jak rozkopywać cmentarzyska płaskie (em), .s 229
Prawa i rozporządzenia, dotyczące wykopalisk (em), s. 231
E. Verneau

Teofil Chudzinski (wsp. pośm.), s. 232

Drobne wiadomości

Niederle – A. Brückner – Zjazdy – Sbornik – Przy robotach ziemnych – Różne wykopaliska podał H. Łopaciński – Winiary, Br. Wojciechowski – Przedruki z gazet – Rośliny użyteczne z epoki kamienia gładzonego – Desiderata – Cmentarzysko pod Hallstatem (z tablicą), s. 233 – 243
Nauka i uczeni u nas (I. Wł. Dawid), s. 243
Bibliografia ogólna. Ważniejsze prace z ostatniego dwulecia (1898 – 99), s. 247
Echo ze zjazdu, s. 253
Zjazd międzynarodowy antropologów i archeologów przed historycznych, s. 254
Od Redakcyi, s. 255
Skorowidz analityczny treści tomu II, oraz spis autorów, s. 256

Światowit – vol. 1

red. Erazm Majewski, Warszawa 1899

Spis rzeczy:

Część I. Badania oryginalne.

pdf icon large Słowo wstępne – s. I-IV

pdf icon large J. Czarnowki, Jaskinie okolic Ojcowa pod względem topograficznym – s. 1-13

pdf icon large Erazm Majewski, Grociki dłutowate polskie do strzał przedhistorycznych – s. 13-31

pdf icon large Wandalin Szukiewicz, Kurhany kamienne w pow. Lidzkim (gub. Wileńska) – s. 32-38

pdf icon large Erazm Majewski, Zabytki przeddziejowe w Jastrzębcu (pow. Stopnicki) – s. 38-51

pdf icon large Erazm Majewski, Zabytki przeddziejowe w Żernikach Dolnych, w powiecie Stopnickim – s. 52-61

pdf icon large Erazm Majewski, Sprawozdanie z wycieczek archeologicznych w Kieleckiem w r. 1897 – s. 62-67

pdf icon large Zygmunt Gloger, Wykopaliska w Horodnicy na Pokuciu – s. 67-69

pdf icon large Erazm Majewski, Toporki rogowy i kamienny ze wsi Borowe na Kurpiach – s. 69-71

pdf icon large Wandalin Szukiewicz, Przedmioty bronzowe, znalezione nad Niemnem i Mereczanką – s. 71-75

pdf icon large Przypisek – s. 75

pdf icon large Erazm Majewski, Prośba – s. 75-76

Część II. Przegląd archeologiczny.

pdf icon large Erazm Majewski, Odkrycia archeologiczne, dokonane w Prusiech Wschodnich i Zachodnich w ciągu dwulecia 1895 i 1896 – s. 79-83

pdf icon large Erazm Majewski, Wiek miedziany w Chaldei i zagadka bronzu – s. 83-86

pdf icon large Otton Helm, Rozbiór chemiczny bronzów przeddziejowych zachodnio-pruskich – s. 87-92

pdf icon large Erazm Majewski, O właściwej metodzie badania starożytności słowiańskich – s. 92-99

pdf icon large Hieronim Łopaciński, Kilka wiadomości o wykopaliskach – s. 99-104

pdf icon large Wacław Sieroszewski, Nóż sybirski – s. 105-111

pdf icon large Erazm Majewski Biblioteka badacza starożytności przeddzejowych – s. 112-117

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large Bogusławski W.: “Dzieje Słowiańszczyzny” (Erazm Majewski) – s. 118-124

pdf icon large Hoernes M.: “Dzieje pierwotne sztuki plastycznej w Europie” (Salomon Reinach) – s. 124-128

pdf icon large Piekosiński Fr.: “Ludność wieśniacza w dobie Piastowskiej” (E. Majewski) – s. 128-135

pdf icon large Antoniewicz W.: “Mapa archeologiczna gub. Kijowskiej” (Ksawery Chamiec) – s. 135-146

pdf icon large Penka Karol: “Zur Paläoethnologie Mittel- und Südeuropas” (E. Majewski) – s. 146-148

pdf icon large Turner W.: “Early Man in Scotland” (N.) – s. 149-150

pdf icon large Niederle Lubor: “O povodu Slovanu” (B. W. Kor.) – s. 150-153

pdf icon large Karłowicz J.: “Gwara kaszubska” (M.) – s. 153-154

Z Muzeów

pdf icon large Wykaz muzeów archeologicznych w Niemczech, Francyi i Szwajcaryi – s. 155-157

pdf icon large Muzeum archeologiczne w Wilnie – s. 157-159

pdf icon large Tak się rozpraszają zabytki krajowe – s. 159-160

pdf icon large Nowe muzeum w Magdeburgu – s. 160-161

pdf icon large Popielnice twarzowe – s. 161-162

pdf icon large Z Kalisza. – Nowe stacye krzemienne – s. 163

pdf icon large Sprawa muzeum miejskiego w Warszawie (B. W. Kor.) – s. 163-171

pdf icon large Prawo i rozporządzenia, dotyczące wykopalisk (Szczęsny Jastrzębowski) – s. 171-173

Drobne wiadomości

pdf icon large Podział czasów przeddziejowych w Skandynawii (M.) – s. 173-174

pdf icon large Próba chronologii Rosyi połudiowej (europejskiej) według Samokwasowa (M.) – s. 174

pdf icon large Napoje fermentowane (M.) – s. 174-175

pdf icon large Monety arabskie nad Wisłą (E. M.) – s. 175

pdf icon large Odkrycia w Schweizersbildzie pod Szafuzą (Schaffhausen) w Szwajcaryi – s. 175-176

pdf icon large Szczęsny Jastrzębowski, Bibliografia archeologii przeddziejowej polskiej – s. 177-195

pdf icon large Literatura. Ważniejsze prace z ostatniego dwulecia – s. 196-204

pdf icon large Skorowidz treści tomu I-go oraz spis autorów, wymienionych w tomie I-m – s. 205-210