“Research on textiles from medieval Nubia”

Dear All,
As part of the seminar ‘Archaeology of Egypt and Nubia’, held at the Department of Archaeology of Egypt and Nubia, Faculty of Archaeology, University of Warsaw,
Dr Magdalena Woźniak will deliver a lecture:
“Research on textiles from medieval Nubia”

The lecture will take place on 22 November at 16.45 in room 118 of the Faculty of Archaeology, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw
It will also be available online on Google Meet:
https://meet.google.com/amv-mwpv-qwu

You are most welcome!
dr hab. Sławomir Rzepka
Kierownik Katedry Archeologii Egiptu i Nubii
Wydział Archeologii
Uniwersytet Warszawski

Finansowanie badań naukowych

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam pracowników Wydziału Archeologii oraz doktorantów na spotkanie, podczas którego porozmawiamy o możliwościach finansowania badań naukowych. Ponieważ instytucje grantowe wprowadzają nowe programy i modyfikują zasady w programach dotychczasowych, celem spotkania będzie (1) usystematyzowanie wiedzy o tym, skąd można pozyskać środki na projekty badawcze, od najmniejszych (rzędu kilku tysięcy złotych) do największych (miliony euro) oraz (2) zidentyfikowanie indywidualnych potrzeb i zaplanowanie ewentualnych dalszych spotkań o charakterze warsztatowym poświęconych konkretnym programom grantowym.

Spotkanie rozpocznie się w środę 16 listopada o godzinie 15:00 w sali 2.10 (ewentualnie nieco później, jeśli przeciągną się zaplanowane na ten dzień obrony prac doktorskich).

Pozdrawiam serdecznie,
Arkadiusz Sołtysiak
Vice-Dean for Research and Development, Faculty of Archaeology
Department of Bioarchaeology, Faculty of Archaeology
University of Warsaw, Poland
http://www.antropologia.uw.edu.pl/en/people.html
http://www.anthropology.uw.edu.pl/