Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Więcej informacji na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

Wymiana Erasmus+ to nie tylko studia za granicą. Studenci, doktoranci i absolwenci UW, w tym także osoby po doktoracie, mogą odbywać praktyki w firmach i instytucjach z 34 krajów.

Stypendyści mogą wyjechać do jednego z 27 krajów Unii Europejskiej lub Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Praktyki można odbywać m.in. na uczelniach, w bibliotekach, laboratoriach, muzeach, biurach tłumaczeń, przedsiębiorstwach, szpitalach, jednostkach administracji, ośrodkach badawczych oraz innych organizacjach.

O stypendium można się ubiegać po ukończeniu I roku studiów I stopnia oraz na każdym kolejnym etapie kształcenia. Pobyt za granicą powinien trwać minimum 60 dni. Wysokość stypendium zależy od kraju przyjmującego i wynosi od 500 do 600 euro miesięcznie.

Stypendyści samodzielnie wybierają zagraniczną instytucję przyjmującą, w której chcieliby odbyć praktyki, a następnie składają dokumenty w Biurze Współpracy z Zagranicą.

Koordynatorzy programu ERASMUS+

Koordynator ds. mobilności (studenci wyjeżdżający):

dr Sylwia Domaradzka, e-mail: s.domaradzka@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek, godz. 10.00 – 11.00, p.305

– studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich (poza Hiszpanią i Włochami)
– studia, praktyki studenckie, staże naukowe

Informacje dotyczące wyjazdów dydaktycznych nauczycieli akademickich – STA oraz informacje dotyczące wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych – STT dostępne są na stronie Biura Wymiany z Zagranicą UW:

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

Koordynator ds. mobilności (studenci przyjeżdżający):

dr Artur Grabarek, e-mail: a.grabarek@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 11:00 – 13:00

OGŁOSZENIA Erasmus+

Spotkanie dla studentów zakwalifikowanych na częściowe studia Erasmus w semestrze letnim 2021/22

Sekcja Erasmus informuje, że 19 listopada o godz. 13 odbędzie się spotkanie online dla studentów zakwalifikowanych na częściowe studia Erasmus w semestrze letnim. W związku z tym, że wyjazdy te będą w pełni realizowane na zasadach nowego projektu (KA131/2021) Sekcja serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu w roli obserwatora również koordynatorów zajmujących się wyjazdami studentów, w szczególności nowo powołanych.

Link do spotkania niewymagający wcześniejszej rejestracji:

https://us02web.zoom.us/j/89405816980?pwd=SkZQZVM1bWFJeGswL2o0SjE4cXdBZz09

Analogiczne spotkanie prowadzone w jęz. angielskim odbędzie się w piątek, 26 listopada.4

Przedłużenia pobytu studentów zakwalifikowanych na częściowe studia Erasmus w semestrze zimowym 2021/22

Sekcja Erasmus rozpoczęła proces przedłużania pobytów dla studentów zakwalifikowanych na częściowe studia Erasmus w semestrze zimowym 2021/22, który zakończy się 10 grudnia 2021 r.

Szczegółowa instrukcja dot. przedłużeń dostępna jest na:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2021/11/K_2021_kom_SMS_przedluzenia.pdf

—————————–

Nabór na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 odbędzie się w dniu 17 marca 2021 r. (środa) o godz. 15.00. Posiedzenie Komisji odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem Gooogle Meet.

Link do spotkania:

https://meet.google.com/uxk-bqgj-iyc

Do konkursu mogą przystąpić studenci II i III roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich, także doktoranci.

Wymagane dokumenty:

  1. Potwierdzenie średniej za ostatni semestr/rok studiów (wyciąg z USOS)
  2. Potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie wymaganym przez wybraną uczelnię partnerską
  3. Opinia opiekuna naukowego

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail koordynatora programu:

dr Sylwia Domaradzka, e-mail: s.domaradzka@uw.edu.pl

UWAGA! Ze względu na zdalny tryb obradowania Komisji zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres s.domaradzka@uw.edu.pl do dnia 15.03.2021 r.

Więcej informacji:

http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-i-doktorantow-studia-2021-2022/