List of exams for the 2018-2019 summer semester

10.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Methodology, D. Błaszczyk, s. 1.14

11.06.2019 godz. 12:00 – 14:00 Roman and barbarian coins (OGUN), A. Bursche, s. 2.11

14.06.2019 godz. 14:00 – 16:00 Archaeology of the Near East, D. Ławecka, s. 2.07

18.06.2019 godz. 12:00 – 14:00  Archaeology of the Ancient Near East, D. Ławecka, s. 2.07

18.06.2019 godz. 14:00 – 16:00 Ancient history of the Near East, D. Ławecka, s. 2.07

19.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Archaeology of the Near East, A. Smogorzewska, s. 1.14

24.06.2019 godz. 10:00 -12:00 History of Egypt A. Wodzińska, s. 1.09

26.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Archaeology of Egypt and Nubia, A. Wodzińska, s. 1.09

 

Dates for the resits are as follows:

02.09.2019 godz. 14:00 – 16:00 Methodology, D. Błaszczyk, s. 1.14

05.09.2019 godz. 12:30 and so on… History of Ancient Near East (1st year), P. Bieliński, s. 2.07a

 

Department of Relation between Mediterranean World and Barbaricum

Barbarzyńskie naśladownictwo rzymskiej monety, fot. M. Bogacki
A barbaric imitation of a Roman coin, photo by M. Bogacki

Address: 00-927 Warsaw, str. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, room 327
tel. +48 22 5522 827

Director:
dr hab. Roksana Chowaniec

Employees:
prof. dr hab. Aleksander Bursche abursche@yahoo.com
dr hab. Roksana Chowaniec roksana.chowaniec@uw.edu.pl
dr Kyrylo Myzgin kvmyzgin@gmail.com
dr Emilia Smagur emilia.smagur@gmail.com
mgr Tomasz Więcek tom.wiecek@yahoo.com
dr Anna Zapolska anna.zapolska@gmail.com

Colaborators:
dr hab. Arkadiusz Dymowski arekdym@yahoo.com
dr Ireneusz Jakubczyk irekjakubczyk@wp.pl
mgr Monika Stobiecka mo.stobiecka@gmail.com

List of currently directed grants by employees of the department:
Grant NCN Maestro, agreement DEC-2011/02/A/HS3/00389 Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły, years 2012-2018 – prof. dr hab. Aleksander Bursche

Grant MNiSW NPRH, agreement 11H 12 0230 81 Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i historycznie z Polską związanych (FMRPl), years 2012-2018 – prof. dr hab. Aleksander Bursche, www.mpov.uw.edu.pl

Grant NCN i DFG Beethoven realizowany wraz z Niemieckim Instytutem Archeologicznym, agreement DEC-2014/15/G/HS3/04583 Imagines Maiestatis: Monety barbarzyńskie, elity władzy i narodziny Europy, years 2015-2018 – prof. dr hab. Aleksander Bursche www.imagma.eu

Grant NCN OPUS, agreement UMO-2016/21/B/HS3/00026 On the borders of Syracuse. Multidisciplinary studies of the ancient town Akrai/Acrae, south-eastern Sicily, Italy, years 2017-2020 – dr hab. Roksana Chowaniec, www.akrai.uw.edu.pl

Grant MNiSW SPUB, agreement4815/E-343/SPUB/2016/2-1 Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy, years 2016-2018 – dr hab. Roksana Chowaniec, www.akrai.uw.edu.pl

Grant MNiSW SPUB, agreement 4815/E-343/SPUB/2018/1 Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy, years 2018-2019 – dr hab. Roksana Chowaniec, www.akrai.uw.edu.pl

Grant NCN FUGA, agreement 2015/16/S/HS3/00180 Między morzami: przemiany kulturowe między Bałtykiem a Morzem Czarnym w świetle znalezisk monet rzymskich, years 2015-2018 – dr Kyrylo Myzgin

Grant NCN SONATINA, agreement 2017/24/C/HS3/00120 Nowe spojrzenie na znaleziska złotych monet rzymskich z Indii: ich kontekst i funkcja w pierwszych pięciu wiekach naszej ery, years 2017-2020 – dr Emilia Smagur

Grant NCN OPUS, agreement 2016/23/B/HS3/00173 Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w średniowieczu i w okresie nowożytnym, years 2017-2020 – dr hab. Arkadiusz Dymowski

List of excavation sites
Akrai/Acrae, Palazzolo Acreide, prov. Syracuse, south-eastern Sicily, Italy, greek-Roman town (mid-7th century B.C. – beginning 8th century A.D.)

Jasknia Wisielca, Kroczyce-Okupne, prov. Zawiercie, multicultural settlement and necropolis (Neolithic Period – modern times, the Migration Period deposits (late 4th-beginning 5th century A.D.)

Krosno, prov. Pasłęk, Wielbark culture necropolis (Roman Iron Age)

Suchań, prov. stargardzki, multicultural settlement (Late Bronze Period – Middle Ages, treasure of golden artefacts of Scandinavian origin from the Migration Period (6th century A.D.)

Dr JM Toyne’s Lectures

Dr hab. Miłosz Giersz and Dr. Wiesław Więckowski would like to invite everyone to participate in lectures by Dr J. Marla Toyne from the University of Central Florida, Orlando, U.S.A. They will take place at the Institute of Archeology of the University of Warsaw on 27-30 May 2019.

Details here: JMToyne

Passing classes in photography

The 2019 summer semester archaeological photography classes were passed by students with the following index numbers:

K-10764
373946
352415
402789
394710
402794
366376
397674
401545
402775
402791
391104
402779
K-11306
347001
402785
405306
394973
401868
394313
405340