Department of Relation between Mediterranean World and Barbaricum

Barbarzyńskie naśladownictwo rzymskiej monety, fot. M. Bogacki
A barbaric imitation of a Roman coin, photo by M. Bogacki

Address: 00-927 Warsaw, str. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, room 327
tel. +48 22 5522 827

Director:
dr hab. Roksana Chowaniec

Employees:
prof. dr hab. Aleksander Bursche abursche@yahoo.com
dr hab. Roksana Chowaniec roksana.chowaniec@uw.edu.pl
dr Kyrylo Myzgin kvmyzgin@gmail.com
dr Emilia Smagur emilia.smagur@gmail.com
mgr Tomasz Więcek tom.wiecek@yahoo.com
dr Anna Zapolska anna.zapolska@gmail.com

Colaborators:
dr hab. Arkadiusz Dymowski arekdym@yahoo.com
dr Ireneusz Jakubczyk irekjakubczyk@wp.pl
mgr Monika Stobiecka mo.stobiecka@gmail.com

List of currently directed grants by employees of the department:
Grant NCN Maestro, agreement DEC-2011/02/A/HS3/00389 Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły, years 2012-2018 – prof. dr hab. Aleksander Bursche

Grant MNiSW NPRH, agreement 11H 12 0230 81 Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i historycznie z Polską związanych (FMRPl), years 2012-2018 – prof. dr hab. Aleksander Bursche, www.mpov.uw.edu.pl

Grant NCN i DFG Beethoven realizowany wraz z Niemieckim Instytutem Archeologicznym, agreement DEC-2014/15/G/HS3/04583 Imagines Maiestatis: Monety barbarzyńskie, elity władzy i narodziny Europy, years 2015-2018 – prof. dr hab. Aleksander Bursche www.imagma.eu

Grant NCN OPUS, agreement UMO-2016/21/B/HS3/00026 On the borders of Syracuse. Multidisciplinary studies of the ancient town Akrai/Acrae, south-eastern Sicily, Italy, years 2017-2020 – dr hab. Roksana Chowaniec, www.akrai.uw.edu.pl

Grant MNiSW SPUB, agreement4815/E-343/SPUB/2016/2-1 Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy, years 2016-2018 – dr hab. Roksana Chowaniec, www.akrai.uw.edu.pl

Grant MNiSW SPUB, agreement 4815/E-343/SPUB/2018/1 Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy, years 2018-2019 – dr hab. Roksana Chowaniec, www.akrai.uw.edu.pl

Grant NCN FUGA, agreement 2015/16/S/HS3/00180 Między morzami: przemiany kulturowe między Bałtykiem a Morzem Czarnym w świetle znalezisk monet rzymskich, years 2015-2018 – dr Kyrylo Myzgin

Grant NCN SONATINA, agreement 2017/24/C/HS3/00120 Nowe spojrzenie na znaleziska złotych monet rzymskich z Indii: ich kontekst i funkcja w pierwszych pięciu wiekach naszej ery, years 2017-2020 – dr Emilia Smagur

Grant NCN OPUS, agreement 2016/23/B/HS3/00173 Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w średniowieczu i w okresie nowożytnym, years 2017-2020 – dr hab. Arkadiusz Dymowski

List of excavation sites
Akrai/Acrae, Palazzolo Acreide, prov. Syracuse, south-eastern Sicily, Italy, greek-Roman town (mid-7th century B.C. – beginning 8th century A.D.)

Jasknia Wisielca, Kroczyce-Okupne, prov. Zawiercie, multicultural settlement and necropolis (Neolithic Period – modern times, the Migration Period deposits (late 4th-beginning 5th century A.D.)

Krosno, prov. Pasłęk, Wielbark culture necropolis (Roman Iron Age)

Suchań, prov. stargardzki, multicultural settlement (Late Bronze Period – Middle Ages, treasure of golden artefacts of Scandinavian origin from the Migration Period (6th century A.D.)