Department of Near Eastern Archaeology

Address: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pok. 3.26.
tel. (+48) 22 5522823

Head of department:

Eployees:
Dr Anna Smogorzewska
Dr Franciszek Stępniowski
Prof. dr hab. Barbara Kaim
Dr hab. Dorota Ławecka
Dr hab. Dariusz Szeląg
Dr hab. Tomasz Waliszewski
Dr hab. Krzysztof Jakubiak
Mgr Marcin Wagner
Dr hab. Prof. UW Jolanta Młynarczyk
Dr Mariusz Burdajewicz

PhD students:

Grants:

Excavations: