Światowit, Supplement Series B: Barbaricum – en

Published:

vol. I – J. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 1989.

vol. II – Studia z archeologii ludów bałtyjskich z wybrzeży Bałtyku i dorzecza Wisły, J. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 1992.

vol. III – J. Okulicz-Kozaryn, W. Nowakowski (red.), Warszawa 1994.

vol. IV – W. Nowakowski, Od “Galindai” do “Galinditae”. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego, Warszawa 1995.

vol. V – M. Kołacz, Osada kultury przeworskiej w Izdebnie Kościelnym, stanowisko I, gmina Grodzisk Mazowiecki, Warszawa 1995.

vol. VI – Materiały do archeologii dawnych ziem pruskich, P. Szymański, A. Żórawska (opr.), Warszawa 2000.

vol VII – A. Juga-Szymańska, W. Nowakowski, P. Szymański (opr.), Warszawa 2004.

vol. VIII – J. Okulicz-Kozaryn, B. Kontny (red.), Warszawa 2009.

vol. IX – P. Szymański, Z badań nad chronologią i zróżnicowaniem kulturowym społeczności Mazur w późnej starożytności i u progu wczesnego średniowiecza, Warszawa 2013.

vol. X – B. Kontny (red.), Warszawa 2014.

vol. XI – “Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur”. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, B. Kontny (red.), Warszawa 2015

Full list of publications here

Światowit, Supplement Series A: Antiquity – en

Published:

Vol. I – Arcadia in Poland. An 18th Century Antique Garden and its famous Sculptures, T. Mikocki (red.), Warszawa 1998.

Vol. II – A. Bursche, Złote medaliony rzymskie w barbaricum. Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku staożytności, Warszawa 1998.

Vol. III – J. Kubińska, Ostotheques et kaustrai dans les inscriptions grecques d’Asie Mineure, Warszawa 1999.

Vol. IV – I. Modrzewska-Pianetti, Sulla storia della laguna di Venezia nell’ Antichita, Warszawa 2000.

Vol. V – T. Sarnowski, O. Ja. Savelja, Balaklava. Romische Militarstation und Heiligtum des Iupiter Dolichenus, Warszawa 2000.

Vol. VI – R. Ciołek, Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu, Warszawa 2001.

Vol. VII – J. Żelazowski, „Honos bigae”. Le statue onorarie romane su biga, Warszawa 2001.

Vol. VIII – Falsifications in polish collections and abroad, J. Miziołek (red.), Warszawa 2001.

Vol. IX – M. Rekowska-Ruszkowska, Le monde antique occidental dans les recist de voyageurs polonais (XVIIe-XIXe siecles), Warszawa 2002.

Vol. X – B. Kaim, Architektura starożytnej Baktrii w okresie kuszańskim, Warszawa 2002.

Vol XI – K. Jakubiak, The development of defence system of Eastern Anatolia (the Armenian Upland) from the beginning of the Kingdom of Urartu to the end of Antiquity, Warszawa 2003.

Vol. XII – M. Rekowska, W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911), Warszawa 2013.

Vol. XIII – K. Jakubiak, Sacral Landscape in Hatra, Warszawa 2014.

Vol. XIV – T. Scholl, Miasta bosporańskie od wieku VI po połowę I wieku p.n.e., Warszawa 2014.

Vol. XV – R. Karasiewicz-Szczypiorski, Forty i posterunki rzymskie w Scytii i Taurydzie w okresie pryncypatu, Warszawa 2015.

Full list of offered publications here