Światowit, Supplement Series A: Antiquity – en

Published:

Vol. I – Arcadia in Poland. An 18th Century Antique Garden and its famous Sculptures, T. Mikocki (red.), Warszawa 1998.

Vol. II – A. Bursche, Złote medaliony rzymskie w barbaricum. Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku staożytności, Warszawa 1998.

Vol. III – J. Kubińska, Ostotheques et kaustrai dans les inscriptions grecques d’Asie Mineure, Warszawa 1999.

Vol. IV – I. Modrzewska-Pianetti, Sulla storia della laguna di Venezia nell’ Antichita, Warszawa 2000.

Vol. V – T. Sarnowski, O. Ja. Savelja, Balaklava. Romische Militarstation und Heiligtum des Iupiter Dolichenus, Warszawa 2000.

Vol. VI – R. Ciołek, Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu, Warszawa 2001.

Vol. VII – J. Żelazowski, „Honos bigae”. Le statue onorarie romane su biga, Warszawa 2001.

Vol. VIII – Falsifications in polish collections and abroad, J. Miziołek (red.), Warszawa 2001.

Vol. IX – M. Rekowska-Ruszkowska, Le monde antique occidental dans les recist de voyageurs polonais (XVIIe-XIXe siecles), Warszawa 2002.

Vol. X – B. Kaim, Architektura starożytnej Baktrii w okresie kuszańskim, Warszawa 2002.

Vol XI – K. Jakubiak, The development of defence system of Eastern Anatolia (the Armenian Upland) from the beginning of the Kingdom of Urartu to the end of Antiquity, Warszawa 2003.

Vol. XII – M. Rekowska, W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911), Warszawa 2013.

Vol. XIII – K. Jakubiak, Sacral Landscape in Hatra, Warszawa 2014.

Vol. XIV – T. Scholl, Miasta bosporańskie od wieku VI po połowę I wieku p.n.e., Warszawa 2014.

Vol. XV – R. Karasiewicz-Szczypiorski, Forty i posterunki rzymskie w Scytii i Taurydzie w okresie pryncypatu, Warszawa 2015.

Full list of offered publications here