Światowit, Supplement Series B: Barbaricum – en

Published:

vol. I – J. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 1989.

vol. II – Studia z archeologii ludów bałtyjskich z wybrzeży Bałtyku i dorzecza Wisły, J. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 1992.

vol. III – J. Okulicz-Kozaryn, W. Nowakowski (red.), Warszawa 1994.

vol. IV – W. Nowakowski, Od “Galindai” do “Galinditae”. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego, Warszawa 1995.

vol. V – M. Kołacz, Osada kultury przeworskiej w Izdebnie Kościelnym, stanowisko I, gmina Grodzisk Mazowiecki, Warszawa 1995.

vol. VI – Materiały do archeologii dawnych ziem pruskich, P. Szymański, A. Żórawska (opr.), Warszawa 2000.

vol VII – A. Juga-Szymańska, W. Nowakowski, P. Szymański (opr.), Warszawa 2004.

vol. VIII – J. Okulicz-Kozaryn, B. Kontny (red.), Warszawa 2009.

vol. IX – P. Szymański, Z badań nad chronologią i zróżnicowaniem kulturowym społeczności Mazur w późnej starożytności i u progu wczesnego średniowiecza, Warszawa 2013.

vol. X – B. Kontny (red.), Warszawa 2014.

vol. XI – “Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur”. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, B. Kontny (red.), Warszawa 2015

Full list of publications here