Lista publikacji Wydziału Archeologii UW aktualnie dostępnych w sprzedaży

Do nabycia w Bibliotece IA UW (pok. 1.16):

– – –  C Z A S O P I S M A  – – –

Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

  • fasc. A – Archeologia śródziemnomorska i pozaeuropejska
  • fasc. B – Archeologia pradziejowa i średniowieczna. Archeologia Polski

 

vol. XLI, fasc. A oraz B
Warszawa 1998
ISBN 83-87496-08-1
Cena: po 15 zł


vol. II (XLIII), fasc. A
Warszawa 2000
ISBN 83-87496-33-2
Cena: 30 zł


vol. III (XLIV), fasc. A
Warszawa 2001
ISSN 0082-044X
ISBN 83-87496-16-2
Cena: 30 zł


vol. III (XLIV), fasc. B
Warszawa 2001
ISSN 0082-044X
ISBN 83-87496-17-0
Cena: 30 zł


vol. VII (XLVIII), fasc. A (2006-2008)
Warszawa 2012
ISSN 0082-044X
ISBN 978-83-61376-17-0
Cena: 40 zł


vol. VII (XLVIII), fasc. B (2006-2008)
Warszawa 2012
ISSN 0082-044X
ISBN 978-83-61376-49-1
Cena: 40 zł


vol. VIII (XLIX), fasc. A (2009-2010)
Warszawa 2011
ISSN 0082-044X
ISBN 978-83-61376-927
Cena: 40 zł


vol. IX (L), fasc. A (2011)
Warszawa 2012
ISSN 0082-044X
ISBN 978-83-61376-57-6
Cena: 40 zł


vol. IX (L), fasc. B (2011)
Warszawa 2012
ISSN 0082-044X
ISBN 978-83-61376-73-6
Cena: 40 zł


vol. X (LI), fasc. A (2012)
Warszawa 2013
ISSN 0082-044X
ISBN 978-83-61376-97-2
Cena: 45 zł


vol. X (LI), fasc. B (2012)
Warszawa 2016
ISSN 0082-044X
ISBN 978-83-61376-97-2
Cena: 45 zł


vol. XI (LII), fasc. A (2013)
Warszawa 2014
ISSN 0082-044X
ISBN 978-83-61376-34-7
Cena: 45 zł


vol. XII (LIII), fasc. A (2014)
Warszawa 2015
ISSN 0082-044X
Cena: 45 zł


 

Studia Archeologiczne
ISSN 0208-4600

t. 2 (1984)
Cena: 10 zł


t. 3 (1982)
Cena: 10 zł


t. 4 (1985)
Cena: 10 zł


 

Studia i Materiały Archeologiczne

t. 5 (1987)
ISSN 0208-4600
Cena: 10 zł


t. 6 (1987)
ISSN 0208-4600
Cena: 10 zł


t. 10 (2000)
ISSN 0867-6542
ISBN 83-87496-60-X
Cena: 15 zł


t. 11 (2003)
ISSN 0867-6542
Cena: 15 zł


t. 12 (2005)
ISSN 0867-6542
Cena: 15 zł


t. 13 (2006)
ISSN 0867-6542
Cena: 15 zł


t. 14 (2009)
ISSN 0867-6542
Cena: 15 zł


t. 15 (2016)
ISSN 0867-6542
Cena: 20 zł


 

Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu (dostępne w Zakładzie Archeologii Pradziejowej)
ISSN 2084-4042

tom 4 (2014)
cena: 15 zł


tom 6 (2016)
cena: 15 zł


tom 7 (2017)
cena: 15 zł

 

– – –  S E R I E – – –


Światowit Supplement Series A: Antiquity

vol. IV – Iwona Modrzewska-Pianetti, Sulla storia della laguna di Venezia nell’ Antichita
Warszawa 2000
ISBN 83-87496-25-1
cena: 8 zł


vol. VII – Jerzy Żelazowski, „Honos bigae”. Le statue onorarie romane su biga
Warszawa 2001
ISBN 93-87496-32-4
cena: 10 zł


vol. IX – Monika Rekowska-Ruszkowska, Le monde antique occidental dans les recist de voyageurs polonais (XVIIe-XIXe siecles)
Warszawa 2002
ISBN 83-87496-69-3
ISSN 1642-4956
Cena: 10 zł


vol. X – Barbara Kaim, Architektura starożytnej Baktrii w okresie kuszańskim
Warszawa 2002
ISBN 83-87496-64-2
ISSN 1642-4956
Cena: 10 zł


vol. XI – Krzysztof Jakubiak, The development of defence system of Eastern Anatolia (the Armenian Upland) from the beginning of the Kingdom of Urartu to the end of Antiquity
Warszawa 2003
ISBN 83-919221-4-6
Cena: 10 zł


vol. XII – Monika Rekowska, W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911)
Warszawa 2013
ISBN 978-83-61376-69-9
ISSN 1642-4956
Cena: 45 zł


vol. XIII – Krzysztof Jakubiak, Sacral Landscape in Hatra
Warszawa 2014
ISBN 978-83-61376-89-7
ISSN 1642-4956
Cena: 15 zł


vol. XIV – Tomasz Scholl, Miasta bosporańskie od wieku VI po połowę I wieku p.n.e.
Warszawa 2014
ISBN 978-83-61376-10-1
ISSN 1642-4956
Cena: 45 zł


vol. XV – Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Forty i posterunki rzymskie w Scytii i Taurydzie w okresie pryncypatu
Warszawa 2015
ISBN 978-83-61376-38-5
ISSN 1642-4956
Cena: 50 zł


 

Światowit Supplement Series B: Barbaricum
ISSN 1231-1499

vol. VIII – Jerzy Okulicz-Kozaryn, Bartosz Kontny (red.)
Warszawa 2009
Cena: 40 zł


vol. X – Bartosz Kontny (red.)
Warszawa 2014
Cena: 45 zł


vol. XI – „Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur”. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Bartosz Kontny (red.)
Warszawa 2015
Cena: 100 zł


 

Światowit Supplement Series C: Pontica et Caucasica

vol. I – The Crimea and the Northern Black Sea Coast in Archaeological Research 1956-2013, pod red. M. Matery i R. Karasiewicz-Szczypiorskiego
Warszawa 2017
Cena: 70 zł


 

Światowit Supplement Series H: Anthropology

vol. I – Karol Piasecki, Estructura antropologica del Peru prehispanico
Warszawa 1999
ISBN 83-87496-10-3
Cena: 8 zł


 

Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages

vol. II – Central Asia – Prehistoric Studies, vol. I
Karol Szymczak (red.), Kuturbulak Revisited. A Middle Palaeolithic Site in Zeravshan River Valley, Uzbekistan
Warszawa 2000
ISBN 83-87496-27-8
Cena: 15 zł


vol. III – Alicja Lasota-Moskalewska, Muhiddin M. Hudjanazarov, Petroglyphs of mammals in the Sarmissaj Gorge, Uzbek Republic. Archaeozoological analysis
Warszawa 2000
ISBN 83-87496-30-8
Cena: 15 zł


vol. IV – Elżbieta Kowalczyk, Brona małopolska. Ze studiów nad obroną stałą ziem polskich we wczesnym średniowieczu
Warszawa 2000
ISBN 83-87496-52-9
Cena: 10 zł


vol. IX – Andrzej Gołembnik (red.), Dominikańskie centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania archeologiczne, t. 2
Warszawa 2002
ISBN 83-87496-15-4
ISSN 1642-493X
Cena: 10 zł


vol. X – Paweł Szymański, Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim
Warszawa 2005
ISBN 83-87496-19-7
Cena: 20 zł


vol. XI – Karol Szymczak, Michał Przeździecki (red.), „In memoriam Valdemari Chmielewski”. Księga poświęcona pamięci profesora Waldemara Chmielewskiego
Warszawa 2006
ISBN 83-87496-23-5
Cena: 15 zł


vol. [XII] – Central Asia – Prehistoric Studies, vol. II
Karol Szymczak, Mukhiddin Khudzhanazarov, Exploring the Neolothic of the Kyzyl-Kums. Ayakagytma „The Site” and other collections
Warszawa 2006
ISBN 83-87496-97-9
Cena: 15 zł


vol. XIII – Michał Dzik, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Żukowie, pow. Płońsk
Warszawa 2006
ISBN 978-83-87496-35-7
Cena: 10 zł


vol. XV – Przemysław Michalik, Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne noże z zamku w Pucku
Warszawa 2007
ISBN 978-83-87496-49-4
Cena: 20 zł


vol. XVII – Pogranicze trzech światów – Mazowsze u schyłku starożytności, pod red. Agnieszki Jarzec, Wojciecha Nowakowskiego i Andrzeja Szeli
Warszawa 2016
ISBN 978-83-61376-66-8
Cena: nakład wyczerpany


vol. XVIII – Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza (publikacja pokonferencyjna), pod red. Dariusza Błaszczyka i Dąbrówki Stępniewskiej
Warszawa 2016
ISBN 978-83-61376-42-2
Cena: 30 zł


vol. XIX – D. Manasterski, Puchary dzwonowate i ich wpływ na przemiany kulturowe przełomu neolitu i epoki brązu w północno-wschodniej Polsce i na Mazowszu w świetle ceramiki naczyniowej
Warszawa 2016
ISBN 978-83-61376-62-0
ISSN 1642-493X
Cena: 40 zł


 

Nemrik 9. Pre-Pottery Neolithical Site in Iraq

vol. II – Stefan K. Kozłowski, House No 1/1A/1B
Warszawa 1992
ISBN 83-230-0797-7
Cena: 5 zł


vol. III – Ryszard F. Mazurowski, Ground and Pecked Stone Industry in the pre-pottery neolithic of Northern Iraq
Warszawa 1997
ISBN 83-903062-9-8
Cena: 20 zł


vol. IV – Alicja Lasota-Moskalewska, Animal Remains
Warszawa 1994
ISBN 83-230-9921-9
Cena: 5 zł


 

Monumenta Archaeologica Barbarica – Series Gemina
ISSN 1644-8774

tom 3 – In Medio Poloniae Barbaricae: Agnieszka Urbaniak in Memoriam, Jacek Andrzejowski (red.)
Warszawa 2014
ISBN 978-83-61376-22-4
Cena: 30 zł


tom 6 – Orbis Barbarorum. Studia ad Archaeologiam Germanorum et Baltorum Temporibus Imperii Romani Pertinentia Adalberto Nowakowski Dedicata, J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny (red.)
Warszawa – Schleswig 2017
ISBN 978-83-61367-19-4
Cena: 60 zł


 

Seria podręczników

tom 3 – Jerzy Kolendo, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad przeszłością
Warszawa 1998
ISBN 83-87496-45-6
Cena: 10 zł


 

Corpus Signorum Imperii Romani – Pologne, vol. III

fasc. 1 – Tomasz Mikocki, Les sculptures mythologiques et decoratives dans les collections polonaises
Warszawa 1994
ISBN 83-903062-0-4
ISSN 1233-4812
Cena: 25 zł


fasc. 2 – Tomasz Mikocki, Les sculptures mythologiques et decoratives dans les collections polonaises
Warszawa 1999
ISBN 83-87496-47-2
Cena: 25 zł


 

Corpus der romischen Funde im europaischen Barbaricum – Polen / Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum – Polska

Band I – Wojciech Nowakowski, Masuren
Warszawa 2001
ISBN 83-87496-07-3
Cena: 15 zł


Suplement I – Jerzy Kolendo (red.), Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski
Warszawa 1998
ISBN 83-87496-42-1
Cena: 15 zł


 

Ptolemais

tom 1 – Jerzy Żelazowski (red), Ptolemais in Cyrenaica. Studies in Memory of Tomasz Mikocki
Warszawa 2012
ISBN 978-83-61376-45-3
ISSN 2299-7423
Cena: 80 zł


tom 2 – Piotr Jaworski, Krzysztof Misiewicz (red.), Ptolemais in Cyrenaica. Results of Non-Invasive Survey
Warszawa 2015
ISBN 978-83-235-2094-8
ISSN 2299-7423
Cena: 45 zł


 

Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego

Zdzisław Sochacki, Kultura ceramiki promienistej w Europie
Warszawa 1980
ISBN 83-00-01011-4
ISSN 0509-7177
Cena: 10 zł


Maria Miśkiewiczowa, Mazowsze Wschodnie we wczesnym średniowieczu
Warszawa 1981
ISSN 0509-7177
Cena: 10 zł


 

Archeologia Interregionalis

tom 1 – Janusz K. Kozłowski, Stefan K. Kozłowski (red.), Prehistorie de la Grande Plaine de l’Europa. Actes de Colloque International Organise dans le Cadre de Xe Congres U.I.S.P.P.A., Mexico
Kraków-Warszawa 1981
Cena: 8 zł


tom 3 – Janusz K. Kozłowski, Stefan K. Kozłowski (red.), Ancient Iron Manufacture Centrem in Northern Central Europe
Kraków-Warszawa 1982
Cena: 8 zł


tom 4 – Tadeusz Malinowski, Maria Novotna, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brązowe
Słupsk 1982
Cena: 8 zł


tom 7 – Tadeusz Malinowski (red.), Problems of the Stone Age in Pomerania.
Warszawa 1986
ISBN 83-233-0114-X
ISSN 0239-5452
Cena: 8 zł


tom 9 – Janusz K. Kozłowski, Stefan K. Kozłowski (red.), Chipped Stone Industries of the Early Farming Cultures in Europe
Warszawa-Kraków 1987
ISBN 83-233-0211-1
ISSN 0239-5452
Cena: 8 zł


tom 10 – Aleksandra Cofta-Broniewska (red.), Prehistoric Contacts of Kuiavian Communities with Rother Europeans Peoples
Warszawa 1989
ISBN 83-233-0333-9
ISSN 0239-5452
Cena: 8 zł


 

Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

tom 1 – Waldemar Chmielewski (red.), Jaskinie doliny Sąspowskiej. Tło przyrodnicze osadnictwa pradziejowego
Warszawa 1988
Cena: 8 zł


tom 2 – Jan Michalski, Osadnictwo w Małopolsce od II okresu epoki brązu do początków okresu lateńskiego
Warszawa 1992
ISBN 83-230-0720-9
ISSN 0860-5807
Cena: 8 zł


Środowisko – Człowiek – Cywilizacja. Seria wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej

tom 3 – Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry i Wisły, M. Karczewski, E. Smolska, T. Kalicki (red.)
Białystok – Warszawa – Kielce 2014
ISBN 978-83-63245-81-8
ISSN 1898-1712
Cena: 10 zł


Depozyty ofiarne z polskich bagien i jezior

tom 2 – Starożytne miejsce ofiarne w dawnym jeziorze Nidajno na Mazurach. Wyniki badań laboratoryjnych wybranych zabytków, Tomasz Nowakiewicz (red.)
Cena: 55 zł


tom 3 – Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Hern-See) na Pomorzu Zachodnim, red. Tomasz Nowakiewicz
Cena: 55 zł


Studia Archaeologia Sudauica
tom I – opr. A. Juga-Szymańska, P. Szymański
Warszawa 2017
Cena: 45 zł


Źródła archeologiczne do dziejów Pucka

Jerzy Kruppé, Martyna Milewska, Dzieje Zamku w Pucku. Źródła archeologiczne do dziejów Pucka.
Warszawa 2014
ISBN 978-83-61376-18-7
Cena: 48 zł
(dostępne w Zakładzie Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych)


Jerzy Kruppe, Martyna Milewska, Puck. Archeologia o narodzinach miasta
Warszawa 2015
ISBN 978-83-61376-54-5
Cena: 50 zł (książka dostępna w Zakładzie Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych)


Michał Starski, Rynek miasta lokacyjnego w Pucku w świetle badań archeologicznych
Warszawa 2015
ISBN 978-83-61376-30-9
Cena: 60 zł (dostępna w Zakładzie Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych)


Michał Starski, ​Późnośredniowieczne​ wyroby garncarskie z Pucka. Studium małomiasteczkowej wytwórczości garncarskiej na Pomorzu Gdańskim
Warszawa 2016
ISBN 978-83-61376-58-3
Cena: 60 zł


Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, pod red. Michała Starskiego
Warszawa 2017
ISBN 978-83-61376-23-1
Cena: 80 zł


 

– – –  I N N E  P U B L I K A C J E  – – –

Stefan K. Kozłowski, Cultural Differentiation of Europe from 10th to 5th Millennium B.C.
Warszawa 1975
Cena: 5 zł


Michał Pietrzykowski, Rzeźby greckie z Sarapeum memfickiego. Studium ikonograficzne
Warszawa 1976
Cena: 5 zł


Stefan K. Kozłowski, Atlas of the Mesolithic in Europe (First Generation Maps)
Warszawa 1980
Cena: 5 zł


Jerzy Kolendo (red.), Antyk w Uniwersytecie Warszawskim
Warszawa 1993
ISBN 83-230-0631-8
Cena: 8 zł


Michał Pietrzykowski, Adyta świątyń palmyreńskich
Warszawa 1997
ISBN 83-86590-95-5
Cena: 8 zł


Zbigniew Kobyliński (red.), Hereditatem Cognoscere. Studia i szkice dedykowane prof. Marii Miśkiewicz
Warszawa 2004
ISBN 83-917894-5-4
Cena: 20 zł


Stefan K. Kozłowski, Wylotne and Zwierzyniec
Kraków 2006
ISBN 978-83601833-3-5
ISSN 978-83916770-6-3
Cena: 15 zł


Anna Gręzak, Zwierzęta w gospodarce średniowiecznego Kołobrzegu (2. Połowa XIII-XV w.)
Warszawa 2007
ISBN 978-83-87496-38-8
Cena: 15 zł


Andrzej Buko (red.), Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003-2005
Warszawa 2009
ISBN: 978-83-89499-63-9
Cena: 30 zł


Dariusz Manasterski, Pojezierze Mazurskie u schyłku neolitu i na początku epoki brązu w świetle zespołów Zabie – Szestno
Warszawa 2009
ISBN 978-83-61376-16-3
Cena: 30 zł (do nabycia w Zakładzie Archeologii Pradziejowej)


Roksana Chowaniec, Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji
Warszawa 2010
ISBN 978-83-61376-65-9
Cena: 35 zł


Andrzej Buko, Mike McCarthy (red.), Making a Medieval Town. Patterns of Early Medieval Urbanisation
Warszawa 2010
ISBN 978-83-89499-72-1
Cena: 25 zł


Michał Gawlikowski, Palmyra
Warszawa 2010
ISBN: 978-83-61376-44-6
Cena: 20 zł


Hanna Kowalewska-Marszałek, Piotr Włodarczyk (red.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e.
Kraków-Warszawa 2011
ISBN 978-83-923556-8-7
Cena: 25 zł


Bartosz Kontny, Jerzy Okulicz-Kozaryn, Mirosław Pietrzak, Nowinka, Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland
Gdańsk-Warszawa 2011
ISBN 978-83-85824-52-7
Cena: 40 zł


Marta Schmiedehelm, Das Graberfeld am Jaskowska-See in Masuren. Studien zur Westmasurischen Kultur der Romischen Eisenzeitred, pod red. Anny Juga-Szymańskiej i Pawła Szymańskiego
Warszawa 2011
ISBN 978-83-61376-01-9
Cena: 40 zł


Jerzy Żelazowski, Miron Bogacki, Ptolemais. Zaginione miasto w Libii
Warszawa 2011
ISBN 978-83-61376-76-7
Cena: 40 zł


Tadeusz Sarnowski (red.), Novae. An Archaeological Guide to a Roman Legionary Fortress and Early Byzantine Town on the Lower Danube (Bulgaria)
Warszawa 2012
ISBN 978-83-61376-25-5
Cena: 40 zł (dla studentów Instytutu Archeologii UW w cenie 30 zł)


Witold Dobrowolski (red.), „Et in Arcadia ego…”. Studia memoriae professoris Thomae Mikocki dicata
Warszawa 2013
ISBN 978-83-61376-93-4
Cena: 80 zł


Joanna Kalaga (red.), Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku
Warszawa-Pękowice 2013
Dystrybucja i informacje: prof. Joanna Kalaga  jk@pradzieje.pl


Janusz Z. Wołoszyn, Wróg – Inny – Sąsiad. Obraz obcego w kulturze Moche.
Warszawa 2014
ISBN 978-83-61376-02-6
Cena: 60 zł


Roksana Chowaniec (red.), Unveiling the Past of an Ancient Town. Akrai/Acrae in South-Eastern Sicily
Warszawa 2015
ISBN 978-83-61376-26-2
Cena: 120 zł


Agnieszka Tomas (red.), Ad Fines Imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicata
Warszawa 2015
ISBN 978-83-61376-46-0
Cena:
– detaliczna 150 zł / 35 €,
– hurtowa 120 zł / 30 €


Roksana Chowaniec, Archaeology for Everyone. Presenting Archaeological Heritage to the Public in Poland
Warszawa 2017
ISBN 978-83-61376-08-8
Cena: 35 zł


Agnieszka Tomas, Living with the Army I. Civil Settlements near Roman Legionary Fortresses in Lower Moesia
Warszawa 2017
ISBN 978-83-61376-35-4
Cena:
– detaliczna: 80 zł
– hurtowa: 60 zł


Tomasz Nowakiewicz, Wczesnośredniowieczne znaleziska wodne i bagienne z ziem pruskich na tle porównawczym
Warszawa 2017
ISBN 978-83-61376-82-8
Cena: 50 zł
Dystrybucja i informacje: dr hab. Tomasz Nowakiewicz – nowakiewicz@yahoo.com


Roksana Chowaniec, Cultural Landscape of South-Eastern Sicily
Warszawa 2017
ISBN 978-83-61376-17-0
Cena: 150 zł


Roksana Chowaniec (red.) On the borders of Syracuse. Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily
Warszawa 2018
ISBN 978-83-61367-75-0
Cena: 150 zł

——————————————————————

Publikacje Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Płd-Wsch UW

Publikacje Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Publikacje i wydawnictwa Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie