Januszek Katarzyna

phd Katarzyna Januszek

e-mail:
katarzyna.januszek@uw.edu.pl

duty hours:
Wednesday 11:30-14:00

research interests:
Neolithic and Early Bronze Age. Late Neolithic and Early Bronze Age in the Central and Eastern European Lowland. Flintknapping.

bibliography:
Katarzyna Januszek – Bibliografia

Other:
Co-editor of the journal: “Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu” (ISSN: 2084-4042)