Januszek Katarzyna

Dr. Katarzyna Januszek
Stone Age Department

e-mail:
katarzyna.januszek@uw.edu.pl

duty hours:
Tuesday 12 p.m – 15 p.m., room 3.24

research interests:
– Neolithic and Early Bronze Age
– Late Neolithic and Early Bronze Age in the Central and Eastern European Lowland
– Flintknapping.

bibliography:
Katarzyna Januszek.pdf

other:
Co-editor of the journal: “Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu” (ISSN: 2084-4042)