Katarzyna Januszek

dr Katarzyna Januszek

e-mail:
katarzyna.januszek@uw.edu.pl

dyżury:
środa: 12:00 – 13:00

zainteresowania naukowe:
Neolit i wczesna epoka brązu. Późny neolit i wczesna epoka brązu na obszarze Nizin Środkowo- i Wschodnioeuropejskich. Krzemieniarstwo.

bibliografia:
Katarzyna Januszek – Bibliografia

inne:
Współredaktor czasopisma: “Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu” (ISSN: 2084-4042)