Januszek Katarzyna

dr Katarzyna Januszek
Katedra Archeologii Epoki Kamienia

e-mail:
katarzyna.januszek@uw.edu.pl

telefon:
+48 (22) 55 22 824

dyżury:
wtorek 12.00–15.00, pokój 3.24

zainteresowania naukowe:
– neolit i wczesna epoka brązu
– późny neolit i wczesna epoka brązu na obszarze Nizin Środkowo- i Wschodnioeuropejskich
– krzemieniarstwo

bibliografia:
ORCID

inne:
Współredaktor czasopisma: „Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu” (ISSN: 2084-4042).