Bugajska Karolina

PhD Karolina Bugajska

e-mail:
karolinabugajska@uw.edu.pl

research interests:
– Paleolithic, Mesolithic, Para-Neolithic
– burial rites in the Stone Age
– the Paleolithic and Mesolithic Art
– Bioarcheology
– Cultural anthropology

bibliography:

Gumiński W., Bugajska K., 2022, Painted wood, notch on bone – ornamentation or marking? A case of two neighbouring forager sites, Dudka and Szczepanki, Masuria, NE-Poland, (in) J.M. Grünberg, E. Brinch Petersen, B. Gramsch, T. Płonka, H. Meller (eds.) Mesolithic Art – Abstraction, Decoration, Messages, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 26, Halle (Saale). (w druku)

Bugajska K., 2021, Cremation Burials of the Stone Age Hunter-Gatherers on the European Plain, Światowit LIX (2020), 15-45.

Bugajska K., 2021, Pit or grave? ‘Emptied’ graves from the cemetery at Dudka, Masuria, north-eastern Poland, (in:) D. Borić, D. Antonović, B. Mihailović (eds.), Foraging Assemblages, Volume 2, Belgrade & New York (Serbian Archaeological Society, The Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University), 648-655.

Wacnik A., Gumiński W., Cywa K., Bugajska K., 2020, Forests and foragers: exploitation of wood resources by Mesolithic and para‑Neolithic societies in north‑eastern Poland, Vegetation History and Archaeobotany 29, 2020: 717-736, https://doi.org/10.1007/s00334-020-00778-y

Bugajska K., Gumiński W., 2016, How many steps to heaven?  Loose human bones and secondary burials at Dudka and Szczepanki, (in:) Grünberg J., Gramsch B., Larsson L., Orschiedt J., Meller H. (eds), Mesolithic burials – Rites, symbols and social organization of early postglacial communities. Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 13/II, 2016, Halle (Saale), 339-455.

Gumiński W., Bugajska K., 2016, Exception as a rule. Unusual Mesolithic cemetery and other graves at Dudka and Szczepanki, Masuria, NE-Poland, (in:) J.M. Grünberg, B. Gramsch, L. Larsson, J. Orschied, H. Meller (eds.), Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 13/II, Halle (Saale): 465-510.

Bugajska K., 2015, In the ground or in the basket? Burial wrappings from the Stone Age hunters’ cemetery at Dudka, Masuria, NE-Poland. Novensia 26, 10–23.

Bugajska K., 2015, Obrządek pogrzebowy łowców-zbieraczy epoki kamienia w południowej Skandynawii i na Niżu Środkowoeuropejskim, Przegląd Archeologiczny 62 (2014), 5-69.

Howcroft R., Bugajska K., Gumiński W., Kowalewska-Marszałek H., Szczepanek A., Włodarczak P., Eriksson G., 2013, Breastfeeding and weaning practices during the Neolithic and Early Bronze Age in Poland, (in:) R. Howcroft, Weaned Upon a Time. Studies of the Infant Diet in Prehistory, Thesis and Papers in Scientific Archaeology 14, Stockholm (Stockholm University): 1-27.

Bugajska K., 2011, Ozdoby z grobów łowców (mezolit, paraneolit) – Mazury w kręgu wschodnim czy zachodnim (w:) Stankiewicz U., Wawrusiewicz A. (red.), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, Białystok, 359-370.

research projects:

NCN Opus 20; nr 2020/39/B/HS3/02375, Absolute chronology of burials and loose human bones from the hunter-gatherer Stone Age sites Dudka and Szczepanki in Masuria (NE-Poland)

 

 

Mueller-Bieniek Aldona

Aldona Mueller-Bieniek

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek
Katedra Bioarcheologii
Laboratorium Archeologicznych Analiz Specjalistycznych

e-mail:
a.muellerbie@uw.edu.pl

duty hours:
Monday 1.30 p.m.–3 p.m. on the Google Meet platform or in the room 0.30 (by prior arrangement by e-mail)

research interests:
– archaeobotany
– environmental archaeology
– palaeodiet

Archaeobotany, understood as analysis of fruits and seeds from archaeological context, is my main research skill. I am interested in past human-environment interactions, how people accommodated to their surrounding and how they changed it. I am interested in using archaeobotanical data in broad archaeological, palaeoenvironmental, geographical and palaeoeconomical background.

bibliography: selected papers (last 5 years)

 • Mueller-Bieniek A., Rusishvili N., Jalabadze M., Kvavadze E.,  2021. Plant remains from Berikldeebi, Georgia, 1979-1992. Bioarchaeology of the Near East 15, 77–84.
 • Kontny, B., Szeliga, M., Wojenka, M., Kosiński, T., Mueller-Bieniek, A., Kot, M., 2021. A Unique Clay Rattle from Koziarnia Cave in Southern Poland. Archäol. Korresp. 51, 91–109.
 • Mueller-Bieniek, A., 2020. Kraków Mogiła 53, 55 – Kopiec Wandy. Raport z badań archeobotanicznych. Mater. Archeol. Nowej Huty 23: 305–310
 • Salavert, A., Zazzo, A., Martin, L., Antolín, F., Gauthier, C., Thil, F., Tombret, O., Bouby, L., Manen, C., Mineo, M., Mueller-Bieniek, A., Piqué, R., Rottoli, M., Rovira, N., Toulemonde, F., Vostrovská, I., 2020. Direct dating reveals the early history of opium poppy in western Europe. Sci. Rep. 10, 1–10. https://doi.org/10.1038/s41598-020-76924-3
 • Mueller-Bieniek, A., Jarosińska, J., 2020. Neolityczne ślady użytkowania roślin w rejonie Dolnej Wierzycy i Janki na Pojezierzu Starogardzkim, in: Felczak, O. (Ed.), Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim w świetle badań nad Dolną Wierzycą i Janką. Archaeological Museum in Gdańsk, Gdańsk, pp. 281–313. ISBN 978-83-956473-2-1
 • Czajkowska, B.I., Bogaard, A., Charles, M., Jones, G., Kohler-Schneider, M., Mueller-Bieniek, A., Brown, T.A., 2020. Ancient DNA typing indicates that the “new” glume wheat of early Eurasian agriculture is a cultivated member of the Triticum timopheevii group. J. Archaeol. Sci. 123, 105258. https://doi.org/10.1016/j.jas.2020.105258
 • Filipović, D., Meadows, J., Corso, M.D., Kirleis, W., Alsleben, A., Akeret, Ö., Bittmann, F., Bosi, G., Ciută, B., Dreslerová, D., Effenberger, H., Gyulai, F., Heiss, A.G., Hellmund, M., Jahns, S., Jakobitsch, T., Kapcia, M., Klooß, S., Kohler-Schneider, M., Kroll, H., Makarowicz, P., Marinova, E., Märkle, T., Medović, A., Mercuri, A.M., Mueller-Bieniek, A., Nisbet, R., Pashkevich, G., Perego, R., Pokorný, P., Pospieszny, Ł., Przybyła, M., Reed, K., Rennwanz, J., Stika, H.-P., Stobbe, A., Tolar, T., Wasylikowa, K., Wiethold, J., Zerl, T., 2020. New AMS 14 C dates track the arrival and spread of broomcorn millet cultivation and agricultural change in prehistoric Europe. Scientific Reports 10, 13698. https://doi.org/10.1038/s41598-020-70495-z
 • Mnich, B., Mueller-Bieniek, A., Nowak, M., Wilczyński, J., Pospuła, S., Szostek, K., 2020. Terrestrial diet in prehistoric human groups from southern Poland based on human, faunal and botanical stable isotope evidence. Journal of Archaeological Science Reports 32, 102382. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102382
 • Pyzel, J., Mueller-Bieniek, A., Moskal-del Hoyo, M.M., 2020. The first farmers on the Vistula river  in the Polish lowlands, in: Gron, K.J., Sørensen, L., Rowley-Conwy, P. (Eds.), Farmers at the Frontier. A Pan-European Perspective of Neolithization. Oxbow Books, Oxford & Philadelphia, pp. 247–261
 • Mueller-Bieniek, A., Pyzel, J., Kapcia, M., 2020. Chenopodium Seeds in Open-Air Archaeological Sites – How to Not Throw the Baby Out with the Bathwater. Environmental Archaeology 25, 69–81. https://doi.org/10.1080/14614103.2018.1536500
 • Mueller-Bieniek, A., Nowak, M., Styring, A., Lityńska-Zając, M., Moskal-del Hoyo, M., Sojka, A., Paszko, B., Tunia, K., Bogaard, A., 2019. Spatial and temporal patterns in Neolithic and Bronze Age agriculture in Poland based on the stable carbon and nitrogen isotopic composition of cereal grains. Journal of Archaeological Science Reports. 27, 101993. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.101993
 • Mueller-Bieniek, A., Bogucki, P., Pyzel, J., Kapcia, M., Moskal-del Hoyo, M., Nalepka, D., 2019. The role of Chenopodium in the subsistence economy of pioneer agriculturalists on the northern frontier of the Linear Pottery culture in Kuyavia, central Poland. Journal of Archaeological Science 111, 105027. https://doi.org/10.1016/j.jas.2019.105027
 • Kapcia, M., Mueller-Bieniek, A., 2019. An insight into Bronze Age subsistence strategy in forested Carpathian foothills, based on plant macro-remains. Archaeological and Anthropological Sciences 11, 2879–2895. https://doi.org/10.1007/s12520-018-0720-9
 • Mueller-Bieniek, A., 2018. Rośliny w życiu średniowiecznych krakowian, in: Izdebski, A., Szmytka, R. (Eds.), Ekobiografia Krakowa. Znak Horyzont, Kraków, pp. 119–151
 • Mueller-Bieniek A. 2017. Rośliny użytkowane w Małopolsce od neolitu – przewodnik opracowany w oparciu o materiały archeobotaniczne i źródła pisane. Zakład Doświadczalny IHAR PIB w Grodkowicach. ISBN 978-83-949397-0-0
 • Moskal-del Hoyo, M., Mueller-Bieniek, A., Alexandrowicz, W.P., Wilczyński, J., Wędzicha, S., Kapcia, M., Przybyła, M.M., 2017. The continuous persistence of open oak forests in the Miechów Upland (Poland) in the second half of the Holocene. Quaternary International, Anthracology: Local to Global Significance of Charcoal Science Part II 458, 14–27. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.11.017

more publications:

https://www.researchgate.net/profile/Aldona-Mueller-Bieniek

https://uw.academia.edu/AMuellerBieniek?from_navbar=true

other:

Association for Environmental Archaeology https://envarch.net/

Commission on Quaternary Palaeogeography, Polish Academy of Arts and Sciences  http://pau.krakow.pl/index.php/pl/struktura/wydzialy-i-komisje/wydzial-iv-przyrodniczy/komisje-przy-wydziale-iv/komisja-paleogeografii-czwartorzedu

Plavinski Mikalai 

dr Mikalai Plavinski

Mikalai Plavinski, PhD
Department of Medieval and Early Modern Archeology

e-mail:
m.plavinski@uw.edu.pl

 phone number:
+48 22 55 22 821 

duty hours:
Wednesday 12.00–14.00, room nr 3.21
Thursday 12.00–14.00, room nr 3.21

research interests:
The main area of research is the archeology of the Polack land, the study of the Slavic burial rite of the early Middle Ages, the history of medieval Eastern European weapons.

selected bibilography:
Mikalai_Plavinski.pdf

Lemke Martin

Martin Lemke
Martin Lemke, PhD
Department of Barbaricum and Roman Provincial Archaeology

e-mail:
m.lemke@uw.edu.pl

telephone:
+48 22 55 22 809

consultation hours:
Monday 11 a.m.–1 p.m., room 3.09
Tuesday 11 a.m–1 p.m., room 3.09

research interests:
– Limes archaeology
– Roman provinces in the Balkans
– Roman army logistics
– Roman aqueducts and methods of water supply
– Ancient and modern military geography

about me:
Graduate of the then Institute of Archaeology at UW and the Faculty of Management at UW. Defended my PhD in 2012 at the Faculty of History, University of Warsaw, with a dissertation on the Military Geography of Lower Moesia.

From 2002 to 2022 employee of the Antiquity of Southeastern Europe Research Centre, University of Warsaw, among other things, coordinator of doctoral studies and project manager of the Danube Limes project under the EU’s Central Europe programme and the Frontiers of the Roman Empire project under the EU’s Culture 2000 programme.

Co-director of the project Archaeology of the Limes Maritimus Scythicus (formerly The Danube Underwater Heritage) and therein manager of the grant The Danube Underwater Heritage. Non-invasive underwater research along the Black Sea coast in the Danube Delta area, NCN: 2018/02/X/HS3/01745.
Author and promoter of Limes topics on behalf of the Limes Congress (e.g. S. Jilek, P. Dyczek, M. Lemke (eds.), In the Footsteps of the Romans, Warsaw 2011; S. Jilek, M. Lemke, P. Dyczek, J. Reclaw (eds.), The Danube Limes – A Roman River Frontier, Wien 2009). Member of the organising team of the 26th Limes Congress Batumi 2024.
Member of the Committee on the Archaeology of the Mediterranean Countries of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Sports Council of the University of Warsaw.

bibliography:
ORCID
Academia.edu

selected publications:

 1. Lemke, The Dwindling Legion. Architectural and Administrational Changes in Novae (Moesia inferior) on the Verge to Late Antiquity, [in:] R. Collins, M. Weber, M. Symonds (eds.), Roman Military Architecture on the Frontiers in Late Antiquity: Armies and their Architecture, London 2015, 90-97.
 2. Lemke, Die Tücken des Terrains. Einige Aspekte der Militärgeschichte der Unteren Donau zwischen Limes und Neuzeit, [in:] G. Sommer von Bülow (ed.), Kontaktzone Balkan. Beiträge des Internationalen Kolloquiums “Die Donau-Balkan-Region als Kontaktzone zwischen Ost-West und Nord-Süd” vom 16. bis 18. Mai 2012 in Frankfurt am Main, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 20, Bonn 2015, 129-140.
 3. Lemke, Towards a military geography of Moesia inferior, [in:] L. Vagalinski, N. Sharankov (eds.), Limes XXII. Proceedings of the XXIInd International Congress of Roman Frontier Studies held in Ruse, Bulgaria (September 2012). Sofia 2015, 845-852.
 4. Lemke, Marsigli’s Moesia: the Limes Sites in Bulgaria as seen in the 18th Century, [in:] A. Tomas (ed.), Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicate, Warszawa 2015, 173-192
 5. Lemke, A. Tomas, The Mithraeum at Novae revisited, [in:] A. Tomas (ed.), Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicate, Warszawa 2015, 227-247.
 6. Lemke, Danube, Limes & Logistics. Some thoughts on Roman army supply chains in Moesia inferior, Novensia 27 (2016), 9-38
 7. Lemke, Zwei bronzene Acheloosmasken aus der hellenistischen Hafensiedlung Rhizon (Montenegro), Archäologisches Korrespondenzblatt 47 (4/2017), 489-500.
 8. Lemke, The water supply of the legionary fortress Novae (Bulgaria), [in:] S. Matešić, C.S. Sommer (eds.) Limes XXIII: Proceedings of the 23rd International Limes Congress Ingolstadt 2015. Akten des 23. Internationalen Limeskongresses in Ingolstadt 2015, 1015-1023, 2018
 9. Lemke, Advocatus diaboli – What if it was not the Eighth Legion that built Novae?, [in:] Novensia 29 (2018), 73-86.
 10. Lemke, G. Nuţu, M. Bajtler, K. Trusz, The Danube Underwater Heritage Project — First Steps, Novensia 29 (2018), 87-101.
 11. Lemke, M. Bajtler, K. Trusz, Naval Supply Lines for the Roman Army in Moesia Inferior — Basic Considerations for the Danube Underwater Heritage Project, [in:] „Światowit” Supplement Series U: Underwater Archaeology, vol. II (2019) – Archaeology: Just Add Water, 39-58.
 12. Lemke, S. Shpuza, B. Wojciechowski, Bushat, not lost but found: A ‘new’ Illyrian settlement in northern Albania, Antiquity 95/380, 1-9. doi:10.15184/aqy.2021.11
 13. Lemke, Wasserversorgung mit einem Hauch von Selbstdarstellung. Zu den gestempelten flavischen Tonrohren aus Novae, [in:] K. Balbuza, M. Duch, Z. Kaczmarek, K. Królczyk, A. Tatarkiewicz (eds.) Antiquitas Aeterna. Classical Studies dedicated to Leszek Mrozewicz on his 70th Birthday (= Phillippika 153), Harrassowitz Wiesbaden, 2021, pp. 185-197.
 14. Lemke, Lots of plumbing, little plumbum. The lead piping in Novae revisited on the occasion of a new find from sector 12, Novensia 30, 21-30.
 15. Lemke, M. Daszkiewicz, Mixing it up. An analysis of hydraulic mortars used in the conduits and sewage canals of the Roman legionary fortress Novae (Bulgaria): composition and context, forthcoming