Płóciennik Tomasz

Tomasz Płóciennik
Tomasz Płóciennik, MA

e-mail:
t.plociennik@uw.edu.pl

duty hours:
Tuesday 18:15–19:45
Wednesday 16:45–18:15
room 315

research interests:
A. Latin medieval and modern epigraphy
B. Publishing of Latin texts
C. Textual criticism
D. Theory and practice of translation

bibliography (selection):
A.
‘Les inscriptions des tympans polonais relatives aux fondations d’églises’, [in:] Épigraphie et iconographie. Actes du Colloque tenu à Poitiers les 5–8 octobre 1995, ed. R. Favreau, Poitiers 1996, pp. 201–210.

‘L’épigraphie du tympan de Iaxa à Wrocław’, Cahiers de civilisation médiévale 40 (1997), pp. 103–118.

‘Inskrypcje na “tabliczkach” z Podebłocia’, Światowit 1 (42) (1999), fasc. B, pp. 197–199.

‘Kilka uwag na temat inskrypcji gnieźnieńskiej OSSA TRIUM…’, [in:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 9–11 kwietnia 2008 roku, ed. T. Janiak, Gniezno 2009, pp. 661–676.

‘Le Règne, le Sacerdoce et le Salut. Un cycle d’images et son commentaire épigraphique sur le calice roman de Trzemeszno’, [in:] Qu’est-ce que nommer? L’image légendée entre monde monastique et pensée scolastique. Actes du colloque du RILMA, Institut Universitaire de France (Paris, INHA, 17–18 octobre 2008), ed. C. Heck, Turnhout (Brepols) 2010, pp. 145–167 (with Piotr Skubiszewski).

‘A man from Provence on the middle Nile: a graffito in the upper church at Banganarti’, [in:] Nubian Voices. Studies in Christian Nubian Culture, ed. A. Łajtar, J. van der Vliet [= The Journal of Juristic Papyrology, Supplement 15], Warsaw 2011, pp. 95–119 (with Adam Łajtar).

Epigrafika Crne Gore. Latinski i italijanski kameni natpisi od IX do XVIII vijeka, fotografije Paweł Starzyński, Warsaw 2016 (with Jovan J. Martinović).

‘Inskrypcja konińska — jeszcze raz uwagi filologa’, [in:] Koniński Słup Drogowy, Konin 2016, pp. 55–78.

B.
Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437–1459, ed. Waldemar Bukowski, Tomasz Płóciennik, Anna Skolimowska, Cracow 2006.

Guarino Guarini, ‘Żywot Platona’, przekład, wstęp i komentarz Tomasz Płóciennik, [in:] Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, ed. W. Olszaniec, K. Rzepkowski [= Biblioteka Renesansowa 1], Warsaw 2008, pp. 195–277.

Wizytacja kościoła parafialnego św. Bartłomieja w Płocku w 1609 r. Materiały źródłowe do dziejów parafii, edycja z rękopisu i tłumaczenie Tomasz Płóciennik, ed. M. M. Grzybowski, Płock 2010.

‘Apokalipsa w latrynie, czyli o odkryciu fragmentu pergaminowej karty zawierającej tekst IV Księgi Ezdrasza na parceli Głównego Miasta w Gdańsku’, Rocznik Biblioteki Narodowej 44 (2013 [2014]), pp. 79–90.

Vistula amne discreta. Greckie i łacińskie źródła do najdawniejszych dziejów ziem Polski, wybór tekstów i wstęp Jerzy Kolendo, wydanie tekstów greckich i łacińskich Tomasz Płóciennik, przekłady Małgorzata Borowska i Karolina Holzman, Tomasz Płóciennik, komentarze Jerzy Kolendo i Tomasz Płóciennik, Warsaw 2015.

C.
‘Periplus Pseudo-Skylaksa (24–25) jako źródło wzmiankujące Rhizon. Kilka uwag o charakterze filologicznym’, Novensia 27 (2016), pp. 107–121.

‘Vistula? Vistla? Visculus? Nazwa Wisły w Naturalis historia Pliniusza Starszego’, [in:] Donum Cordis, ed. W. Nowakowski, A. Zawadzka, Warsaw 2019 (forthcoming).

D.
Jan Łaski, Listy trzy wielce czytania godne o dobrym i prawidłowym sposobie urządzenia Kościołów skierowane do przepotężnego króla Polski, Senatu i pozostałych stanów, z języka łacińskiego przełożył Tomasz Płóciennik, Warsaw 2003.

Jan Łaski, Forma i całkowity porządek kościelnego posługiwania, z języka łacińskiego przełożył Tomasz Płóciennik, Warsaw 2004.

Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania, przekład Tomasz Płóciennik, wstęp i komentarz Jerzy Kolendo, Poznań 2008.


research grants:
2012–2015: Ancient Written Sources for the History of the Territory of Poland; National Science Centre, grant no. UMO-2011/03/B/HS3/00560; together with prof. dr Jerzy Kolendo