Sylwia Domaradzka

e-mail:
s.domaradzka@uw.edu.pl

duty hours:
Monday 11:00 – 12.00
room 305

research interests:
archeology of the Bronze Age and the Early Iron Age

bibliography:
S. Domaradzka, G. Kałwa, 2006, Ceramika ze schyłku neolitu i początków epoki brązu na „Byczej Wyspie” w Pluskach, stan. VII, w woj. warmińsko – mazurskim (sezony 2003-2004) [w:] Pruthenia Antiqua, vol. II, Olsztyn 2006, s. 131 – 166.

A. Waluś, S. Domaradzka, A. Brzóska, 2009, Via Archaeolgica Masoviensis – badania archeologiczne na mazowieckim odcinku autostrady A-2, [w:] Uniwersytet Warszawski, red. Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, str. 22-23.

S. Domaradzka, A. Waluś, 2009, Izdebno Kościelne, stan. I, woj. mazowieckie. Badania w latach 2008-2009 Światowit, t. VIII (XLIX), Fasc. B., s. 205-207.

S. Domaradzka, B. Józwiak, 2011, Materiały neolityczne i wczesnobrązowe ze stanowiska w Warszawie – Białołęce przy ul. Zdziarskiej, [w:] Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, t. I, s. 147 – 164.

B. Józwiak, S. Domaradzka, 2011, Studia nad osadnictwem społeczności subneolitycznych w Polsce Północno – Wschodniej. Zarys problematyki, [w:] Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (rd.), s. 87-102.

S. Domaradzka, 2012, Materiały ceramiczne kultury niemeńskiej ze stanowiska I w Piankach, gm. Zbójna, woj. podlaskie [w:] Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, t. II, s. 29-48.

L. Czerniak, D. Gaskevych. B. Józwiak, S. Domaradzka, 2013, Neolityzacja międzyrzecza Bohu i Dniestru. Wstępne sprawozdanie z polsko – ukraińskich badań w latach 2008-2010 [w:] Gdańskie Studia Archeologiczne, Czerniak L. (red.), nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 91-118.

S. Domaradzka, B. Józwiak, 2016, Materiały kultury pucharów lejkowatych oraz horyzontu trzcinieckiego [w:] Wielokulturowe stanowisko I w miejscowości Izdebno Kościelne, gmina Grodzisk Mazowiecki, , S. Domaradzka, B. Józwiak, H. Machajewski, A. Waluś (red.), Światowit Supplement Series M: Via Archaeologica Masoviensis, t. I, s. 29-34.

S. Domaradzka, B. Józwiak, P. Makarewicz, 2016, Materiały ceramiczne o cechach subneolitycznych [w:] Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie, M. Szmyt (red.), Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej, t. VI, Poznań, s. 281-294 2015/2016

S. Domaradzka, M. Przeździecki, B. Józwiak, 2018, Materiały z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu ze stanowiska 2 w Woźnejwsi, gm. Rajgród, woj. podlaskie z badań w latach 2015 – 2016, [w:] Światowit, t. XIII-XIV (LIV-LV), fasc. B, s. 1-18.

Adam Cieśliński

Adam Cieśliński
PhD Adam Cieśliński

e-mail:
adamcieslinski@uw.edu.pl

duty hours:
Tuesday 13:00 – 15:00

research interests:
archeology of the Roman and Migration periods, barbarians and Romans, Wielbark culture, Archive’s archeology, GIS in archeology

bibliography:
https://uw.academia.edu/AdamCie%C5%9Bli%C5%84ski

EMPLOYMENT
From 1999 till today: Institute of Archaeology at the University of Warsaw (now employed as an assistant professor). In 2011-2013, academic leave at the University of Warsaw in order to take part in a Alexander von Humboldt scholarship. At that time a guest researcher (Gastwissenschaftler) in the Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in Schleswig.
Since 2017 head of the Zakład Archeologii Europy Starożytnej (Department of Archaeology of the Ancient Europe) on the Institute of Archaeology at the University of Warsaw.

SCHOLARSHIPS
1. Scholarship of the Alexander von Humboldt Stiftung – Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers (July, 2010), Bonn, Germany.
2. The scientific scholarship of the Rector of the University of Warsaw for the academic years 2006/2007, 2007/2008, 2016/2017, Warsaw.
3. Scholarship of the Foundation for Polish Science (November-December, 2002), Warsaw.
4. Scholarship of the Herder-Institut in Marburg (March, 2002), Marburg, Germany.
5. Scholarship Rotary International for an annual academic activeness (Romano-Germanic Commission of the German Archaeological Institute, Frankfurt/Main) and study on the Goethe University, Frankfurt/Main and the Phillips University, Marburg (September, 1998 – August, 1999), Germany.

FUNCTIONS IN ACADEMIC ORGANISATIONS AND ASSOCIATIONS
1. Head of the workgroup “Digitization, Visualization and Digital Dissemination of Monuments and Sites” in the consortium DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) (since 2017).
2. Correspondence member of the German Archaeological Institute, Berlin (since 2016).
3. Member of the Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa, Berlin-Frankfurt/Main (since 2015).
4. Member of the academic association AG Römische Kaiserzeit im Barbaricum, Schleswig (since 2014).
5. Member of the steering committee of the international academic association: International Sachsensymposion. Archäologie der Sachsen und ihrer Nachbarvölker in Nordwesteuropa (International Sachsensymposion. Research network for the archaeological study of the Saxons and their neighbouring peoples in northwestern Europe), Brussels (since 2012).
6. Member of the Societas Humboldtiana Polonorum, Cracow (since 2011).
7. President of the Scientific Council of the Museum of Mazovian Ancient Metallurgy in Pruszków (2009-2010).
8. Vice-president of the Foundation Monumenta Archaeologica Barbarica, Warsaw (since 2006.)
9. Expert of the Ministry of Culture and National Heritage for the programme “Protection of archaeological monuments” (National Heritage Board of Poland) (2018).

POLISH RESEARCH PROJECTS
1. Principal-investigator in a NSC grant no 2017/01/X/HS3/00275 ‘Contact – Migration – Acculturation. The borderland of the Przeworsk and Wielbark cultures in North-Eastern Poland in light of archival sources and new discoveries’.
2. Co-investigator in a NSC grant no 11H 11 018680 ‘Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages’; the programme of the Minister of Science and Higher Education: ‘National Programme for the Development of the Humanities’.
3. Project manager and co-investigator of the SCSR/NSC grant no NN109 206540 ‘Studies on the cemeteries from the central European Barbaricum IV’.

CONFERENCES
Organization of eight scientific conferences, e.g.:
1. Jahrestagung der Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Unterlagen im nordöstlichen Mitteleuropa (KAFU), Warsaw, June, 21–24, 2018.
2. 10 Jahre Stiftung Monumenta Archaeologica Barbarica, Warsaw, January 26, 2017.
3. Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, 65. International Sachsensymposion, Warsaw, September 13-17, 2014.

ORGANISATION AND MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
1. Nowy Łowicz, Drawsko Pomorskie district: a cemetery of the Lusatian and Wielbark cultures, settlement of the Lusatian culture; in cooperation with the Museum in Koszalin (2000-2018, with A. Kasprzak).
2. Piotrowicze near Brest (Belarus) – a Wielbark culture cemetery; in collaboration with the Belarussian National Academy of Sciences (September, 2001, with V. Belavec).
3. Lubieszewo, Gryfice district: the ‘princely’ barrow of the Wielbark culture and a settlement of the Lusatian culture; in collaboration with the Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität Bonn (September‒October, 2006, with J. Schuster).

EDITORIAL BOARDS
1. Monumenta Archaeologica Barbarica, Warsaw (since 2018). ISSN 1426-3998.
2. Światowit Supplement Series B: Barbaricum, Warsaw (since 2017). ISSN 1231-1499.

EDIDED BOOKS
1. Agnieszka Jarzec, Krosno stan. 1. Nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnej delty Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2010, Światowit Supplement Series B: Barbaricum 12, Warszawa 2018. ISSN 1231-1499.
2. J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, A. Kontny (eds), ORBIS BARBARORUM. STUDIA AD ARCHAEOLOGIAM GERMANORUM ET BALTORUM TEMPORIBUS IMPERII ROMANI PERTINENTIA ADALBERTO NOWAKOWSKI DEDICATA, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina VI, Warszawa-Schleswig 2017. ISBN 978-83-61367-19-4.
3. B. Kontny, A. Cieśliński, A. Chilińska-Früboes, A. Juga-Szymańska, A. Maciałowicz, I. Szter (eds), Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Światowit Supplement Series B: Barbaricum 11, Warszawa 2015. ISSN 1231-1499.
4. A. Cieśliński, B. Kontny (eds), Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, Warszawa 2014. ISBN 978-83-61376-14-9.
5. W. Nowakowski, J. Borkowski, A. Cieśliński, A. Kasprzak (eds), Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu, Studia Archaeologica Pomeranica II, Koszalin 2006. ISBN 83-7364-330-3.

Światowit – vol. XIII–XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)

(eds) D. Błaszczyk, J. Żelazowski

 

Studies and Materials

K. Januszek, K. Pyżewicz, Late Neolithic polished flint tools – between form and function 

S. Domaradzka, B. Józwiak, M. Przeździecki, Stone Age and Early Bronze Age archaeological material from the site 2 in Woźnawieś

A. Trzop-Szczypiorska, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Houses from sites of the Przeworsk Culture in Masovia. A few examples from unpublished research 

A. Chilińska-Früboes, B. Kontny, Go for amber! Roman trace in a distant land or once more about old finds from former Ilischen

D. Chudzik, Selected Aspects of Early Medieval Settlement in the Łuków Plain and the Siedlce Upland

D. Błaszczyk, The provenance and diet of a man buried in the grave D162 from the cemetery in Bodzia in the light of isotopic analyses

J. Piątkowska-Małecka, Animal skeletal remains from the medieval settlement in Suraż, site 7/125, Suraż commune, Białystok district, Podlaskie voivodship

M. Osypińska, J. Piątkowska, Homestead Animals in Linear Pottery Culture Settlement i Ludwinów (Site 7, Aut. 112), Włocławek Commune and District

S. Wadyl, M. Krąpiec, Dendrochronology on the dating of an early medieval settlement in Węgielsztyn, Węgorzewo commune

A. Olech, System for Protection and Storage of Archaeological Collections in Slovakia

 

Chronicle of Excavations

M. Przeździecki, E. Ciepielewska, Rydno – Site: Nowy Młyn, Cut I/2015, Świętokrzyskie voivodship. The excavations in 2015

P. Szymański, Czerwony Dwór, site XXI, Warmińsko-Mazurskie voivodship. The excavations in 2015

A. Brzóska, P. Prejs, Non-invasive Survey of the Bottom of the Vistula River Between the Świętokrzyski Bridge and the Gdański Bridge, Warsaw, Mazowieckie Voivodship, in the Years 2015-2016

E. Marczak-Łukasiewicz, Truszki-Zalesie, Site 1 ‘Okop’ i stanowisko 3 ‘Siedlisko’, Podlaskie voivodship. The excavations in 2013, 2015 and 2016

M. Natuniewicz-Sekuła, Weklice, Site 7, Elbląg district, Warmińsko-Mazurskie voivodship. The excavations in 2015-2016

M. Starski, Puck, 1 Maja Street no. 3, Plot 168. The excavations in 2014-2015

M. Starski, Skarszewy – the market square, Skarszewy commune, Pomorskie voivodship. The excavations in 2015

S. Wadyl, Pasym, Site 1, Warmińsko-Mazurskie voivodship. The excavations in 2016

S. Wadyl, J. Łapo, Perły, Site 1, Warmińsko-Mazurskie voivodship. The excavations in 2016

W. Gumiński, Szczepanki, site 8, Warmińsko-Mazurskie voivodship – a Stone Age peat-bog site of hunter-gatherers. The excavations in 2016