Chair of Epigraphy and Papyrology

address:
Faculty of Archaeology (Szkoła Główna, room 315), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw

phone
+48 22 55 22 815

head of the Chair:
prof. dr hab. Tomasz Derda

employees:
prof. dr hab. Adam Łajtar
prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
Dr. Constantinos Balamoshev
Dr. Grzegorz Ochała
Dr. Joanna Wegner
Tomasz Płóciennik, MA

PhD candidates:
Małgorzata Krawczyk
Aleksandra Pawlikowska-Gwiazda
Bartosz Wojciechowski