Grzegorz Ochała


Grzegorz Ochała
e-mail: g.ochala@uw.edu.pl

dyżury:
czwartek 15:00–16:30
piątek 13:00–14:30

zainteresowania naukowe:
Epigrafika, papirologia, języki starożytne (koptyjski, greka, staronubijski), historia i kultura Egiptu i Nubii od IV do XV w. n.e., socjolingwistyka.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko pojętej kulturze piśmienniczej Egiptu i Nubii w późnym antyku i średniowieczu, zwłaszcza na produkcji epigraficznej. Szczególną uwagę przykłada on do procesów społeczno-kulturowych, które można identyfikować i obserwować dzięki źródłom pisanym.

Najważniejsze projekty:
– od 2011 r.: internetowa baza danych tekstów datowanych na okres chrześcijański w Nubii, Database of Medieval Nubian Texts;

– od 2012 r.: epigrafik w Polsko-Sudańskiej misji archeologicznej w klasztorze Ghazali (Wadi Abu Dom, Sudan), pod kierownictwem dr. Artura Obłuskiego (CAŚ UW);

– od 2016 r.: członek międzynarodowego projektu badawczego “Edfu w VII w.”, pod kierownictwem prof. Anne Boud’hors (CNRS-IRHT, Paryż) i prof. Alaina Delattre’a (UL, Bruksela), którego celem jest opracowanie i publikacja koptyjskich dokumentów z VII-wiecznego archiwum Papasa, pagarchy Apollinopolis Magna (dziś Edfu) przechowywanych w archiwum Institut français d’archéologie orientale w Kairze;

– od 2016 r.: członek międzynarodowego projektu badawczego „Przekrój przez wieki: kościół pw. Panny Marii w Deir al-Surian – zintegrowana analiza architektury, malarstwa i inskrypcji”, pod kierownictwem dr Dobrochny Zielińskiej (IA UW), finansowanego przez NCN w programie Harmonia;

– od 2017 r.: członek międzynarodowego zespołu badawczego, pod kierownictwem dr. Vincenta Laisney (PIB, Rzym), opracowującego inskrypcje naścienne z kościoła w Sonqi Tino w północnym Sudanie.


bibliografia (wybór):
G. Ochała, ‘Letter to Papas and an unidentified kurios concerning wool and clothes’, [in:] A. Boud’hors et alii, ‘Un nouveau départ pour les archives de Papas: Papyrus coptes et grecs de la jarre d’Edfou’, Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 117 (2017), pp. 98–102, figs. 5–6

A. Łajtar & G. Ochała, ‘An unexpected guest in the church of Sonqi Tino’, Dotawo. A Journal of Nubian Studies 4 (2017), pp. 257–268

A. Obłuski & G. Ochała, ‘La rédecouverte d’un monastère nubien: premiers résultats des fouilles polonaises à Ghazali, Ouadi Abu Dom’, [in:] A. Boud’hors & C. Louis (eds.), Études coptes XIV, Seizième journée d’études (Genève, 19–21 juin 2013) [= Cahiers de la bibliothèque copte 21], Paris 2016, pp. 63–79

G. Ochała, ‘Multilingualism of Christian Nubia: A case study of the monastery of Ghazali (Wadi Abu Dom, Sudan)’, [in:] T. Derda, A. Łajtar, & J. Urbanik (eds.), Proceedings of the 27th International Congress of Papyrology, Warsaw, 29 July – 3 August 2013 [= The Journal of Jurisitic Papyrology Supplement 28], Warsaw 2016, pp. 1265–1283

A. Łajtar & G. Ochała, ‘Two wall inscriptions from the Faras cathedral with lists of people and goods’, [in:] A. Łajtar, G. Ochała, & J. van der Vliet (eds.), Nubian Voices II: New Texts and Studies on Christian Nubian Culture [= The Journal of Juristic Papyrology Supplement 27], Warsaw 2015, pp. 73–102

G. Ochała, ‘The Nubian liturgical calendar: The evidence of the Nubian lectionaries’, Le Muséon 128 (2015), pp. 1–48

K. C. Innemée, G. Ochała, & L. Van Rompay, ‘A memorial for Abbot Maqari of Deir al-Surian (Egypt): Wall paintings and inscriptions in the Church of the Virgin discovered in 2014’, Hugoye: Journal of Syriac Studies 18.1 (2015), pp. 147–190

G. Ochała, ‘Multilingualism in Christian Nubia: Qualitative and quantitative approaches’, Dotawo: A Journal of Nubian Studies 1 (2014), pp. 1–50

G. Ochała, ‘The date of the Dendur foundation inscription reconsidered’, Bulletin of the American Society of Papyrologists 48 (2011), pp. 217–224

G. Ochała, ‘A king of Makuria in Kordofan’, [in:] A. Łajtar, J. van der Vliet (eds), Nubian Voices: Studies in Christian Nubian Culture [= The Journal of Juristic Papyrology Supplement 15], Warsaw 2011, pp. 149–155

G. Ochała, Chronological Systems of Christian Nubia [= The Journal of Juristic Papyrology Supplement 16], Warsaw 2011


granty:
– 2016–2018: „Czymże jest imię?” Badania nad onomastyką Nubii chrześcijańskiej; NCN, grant nr UMO-2015/17/D/HS3/00372

– 2012–2014: Systemy chronologiczne Nubii chrześcijańskiej: kalendarz liturgiczny i lista królów; MNiSW, grant nr 0392/IP3/2011/71