Adam Łajtar

Adam Łajtar
prof. dr hab. Adam Łajtar

e-mail:
a.lajtar@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek 13:00–16:00
czwartek 13:00–16:00

zainteresowania naukowe:
– epigrafika grecka ze szczególnym uwzględnieniem inskrypcji ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego (Azja Mniejsza, Palestyna, dolina Nilu) i datowanych na okres hellenistyczny, rzymski i średniowieczny
– Egipt grecko-rzymski, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów religijnych
– Nubia chrześcijanska

bibliografia:
Adam Łajtar

granty:
– 2017–2019: Inskrypcje na ścianach kościołów w Banganarti jako źródło do studiów nad społeczeństwem i kulturą Nubii chrześcijanskiej; NCN, grant nr UMO-2016/21/B/HS3/00930
– 2009–2015: Opracowanie papirusów greckich i łacińskich z Qasr Ibrim z okresu Augusta znalezionych w trakcie wykopalisk brytyjskich w latach 1963-1988; NCN