Łukaszewicz Adam


prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
Katedra Epigrafiki i Papirologii 

e-mail:
adam.lukaszewicz@adm.uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 815

dyżury:
semestr 2022/2023
środa 14.45-15.45, pokój 3.15

zainteresowania naukowe:
– papirologia i epigrafika
– archeologia śródziemnomorska
– historia starożytna (badania źródeł pisanych)
– krytyka tekstów antycznych, filologia klasyczna
– historia badań w Egipcie
– recepcja starożytności w literaturze polskiej

o mnie:
Archeolog śródziemnomorski, papirolog i epigrafik, historyk starożytności. Rozprawa hab. Aegyptiaca Antoniniana. Działalność Karakalli w Egipcie (215-216), Warszawa 1993 (Wydział Historyczny UW).
Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, członek komisji PAU, member (alumnus) Institute for Advanced Study (Princeton), humboldtczyk (członek Societas Humboldtiana Polonorum), członek honorowy Stowarzyszenia Historyków Starożytności.
W latach 1999-2002 kierownik polskiej misji wykopaliskowej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Denderze.
W roku 2012 promotor w przewodzie doktorskim honoris causa prof. Hansa Haubena z Uniwersytetu w Leuven (Belgia).
Członek towarzystw naukowych, (m. in. b. prezes Oddziału Warszawskiego PTF w latach 2006-2014).
Jedynie w okresie od 2005 do początku 2018 r. udział w 128 konferencjach naukowych, w tym 75 międzynarodowych i 53 krajowych, 101 referatów.

niektóre aktualne prace badawcze:
– Kierownictwo projektu badawczego (dokumentacja fotogrametryczna i model 3 D) w grobowcu faraona Ramzesa VI w Dolinie Królów w Egipcie (subwencja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 2012-2016).
– Udział w polskich wykopaliskach w Aleksandrii od 1980 r. (misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
– Badania nad Egiptem w okresie rzymskim.
– Udział w projekcie badawczym Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wiekufinansowanego z grantu NCN (kierownik prof. dr hab. Maria Kalinowska).
– Badania nad postacią i działalnością Korneliusza Gallusa (aktualnie przewidywany 1-miesięczny pobyt badawczy w Rzymie w 2019 r. pod egidą Fundacji Lanckorońskich).
– Badania nad przyczynami wygnania Owidiusza.

bibliografia (wybór):
monografie:

Les édifices publics dans les villes de l’Égypte romaine. Problèmes administratifs et financiers, Warszawa 1986; drugie wyd.: Warszawa 2018

Opowieści spod piramid, Warszawa 2015

Vid Tebaidy do Aleksandrii. Pol’ska archeologicna dijal’nist’ v Egypti, Kyiv 2013/From Thebaid to Alexandria. Polish archaeological activities in Egypt, Kijów 2013

Inter Orientem et Septentrionem, Warszawa 2008

Egipt Greków i Rzymian, Warszawa 2006

Kleopatra. Ostatnia królowa starożytnego Egiptu, Warszawa 2005

Wokół Złotej Bogini. Dendera, Warszawa 2004

Arithmos theriou. Uwagi o Apk 13.18, Warszawa 2002

Świat papirusów, Warszawa 2001

Antoninus Philosarapis. Observations on Caracalla’s visit to the Sarapeum of Alexandria, Warszawa 1998

Aegyptiacae quaestiones tres, Warszawa 1995

przekłady książek:
J. Vogt, Upadek Rzymu. Metamorfoza kultury antycznej,Warszawa 1993 (przekład z niemieckiego)

M. Lurker, Bogowie i symbole starożytnych Egipcjan, Warszawa 1995 (przekład z niemieckiego)

P. Grimal, Marek Aureliusz, Warszawa 1997 (przekład z francuskiego).

N. Grimal, Dzieie starożytnego Egiptu, Warszawa 2004 (przekład z francuskiego, później wznowiony)

artykuły (ok. 220 pozycji w różnych językach; wybór):
„Ptolemy XII and the Romans – an Alexandrian Money Story”, The Polish Journal of the Arts and Culture NS 3 (1/2016), ss. 29–39

„Alexander the Great and the Island of Pharos”, [w:] K. Nawotka & A. Wojciechowska (wyd.), Alexander the Great and the East. History, Art, Tradition, Wiesbaden 2016, ss. 33–39

„César et Cléopâtre sur le Nil”, Eos103 (2016), ss. 49–56

„Remarks on Mars Ultor, Augustus and Egypt”, [w:] Z. Benincasa & J. Urbanik (wyd.), Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka, Warszawa 2016, ss. 487–499

„Egyptian Archaeology – a Part of African Studies?”, [w:] N. Pawlak, H. Rubinkowska-Anioł & I. Will (wyd.),  African Studies. Forging New Perspectives and Directions, Warszawa 2016, ss. 19–30

„Cleopatra and Kandake”, [w:] A. Łajtar, A. Obłuski, & I. Zych (wyd.), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of His 70th Birthday, Warszawa 2016, ss. 691–698

„Improvised Remarks on Alexander the Great and His Heritage”, [w:] K. Twardowska et alii (wyd.), Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, Kraków 2014, ss. 97–116

„Alexander and Alexandria – a View from Kom el-Dikka”, [in:] V. Grieb, K. Nawotka, & A. Wojciechowska (wyd.), Alexander the Great and Egypt. History, Art, Tradition, Wiesbaden 2014, ss. 307–314

„Lecture Halls at Kom el-Dikka in Alexandria”, [w:] Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism, Kraków 2013, ss. 101–112

„Polish Epigraphical Mission in the Tomb of Ramesses VI (KV 9) in the Valley of the Kings in 2010”, Polish Archaeology in the Mediterranean 22, Research 2010 (2013), ss. 161–170

„A Remark on the Name of the Emperor Lucius Aurelius Verus in Egypt”, Études et travaux 26 (2013), ss. 448–451

„Second Thoughts on the Beginnings of Alexandria”, Études et travaux 25 (2012), ss. 206–211

„Von Alexandria bis Oberägypten. Polnische Archäologie im Lande der Pharaonen”, Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 3 (2010–2012), ss. 173–192

„A Beastie and the Beast”, [w:] Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails… Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, Warszawa 2011, ss. 153–159

„Caesar in Alexandria. Fragmentary Latin Dipinti Discovered at Kom el-Dikka in Alexandria”, The Journal of Juristic Papyrology 41 (2011), ss. 79–92

„Jean Potocki au pied des pyramides”, [in:] Jean Potocki à nouveau. Études réunies et présentées par Emilie Klene, Amsterdam – Nowy York 2010, ss. 111–120

„Cornelius Gallus and the Beginnings of Roman Policy in Nubia”, [w:] W. Godlewski & A. Łajtar (wyd.), Between the Cataracts, Proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies, t. II, Warszawa 2010, ss. 535–540

„Textual Research and the Life of the Amphorae. Some Evidence from Late Roman Alexandria”, [w:] S. Menchelli et alii (wyd.), LCRW 3, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and Archaeometry. Comparison between Western and Eastern Mediterranean, Oxford 2010, ss. 941–943

„Ostraca and Architecture at Kom el-Dikka”, The Journal of Juristic Papyrology 39 (2009), ss. 121–131

„Quelques observations sur les chrématistes de Syène (P. Eleph. DAIK 1)”, Symposion 1999, Kolonia 2003, ss. 433–442

„Artémisia – l’Antigone de Memphis? (À propos de la steresis thekes)”, Symposion 1993, Kolonia 1994, ss. 215–218

„Einige Bemerkungen zu den Asketen in den griechischen urkundlichen Papyri”, [w:] W. Godlewski (wyd.), Coptic Studies, Warszawa 1990, ss. 93–101

Some Berlin Papyri Reconsidered”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 82 (1990), ss. 129–132

„Zum Papyrus Gissensis 40 I 9 („Constitutio Antoniniana”)”, The Journal of Juristic Papyrology 20 (1990), ss. 93–101

„Quelques remarques sur un saint anachorète de Faras”, Études et travaux10 (1978), ss. 355–362