Chair of Epigraphy and Papyrology

Address:
Faculty of Archaeology (Szkoła Główna, room 315)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warsaw

tel. 0048 22 55 22 815

Head of the Chair:
prof. dr hab. Tomasz Derda

Employees:
prof. dr hab. Adam Łajtar
prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
dr Constantinos Balamoshev
dr Grzegorz Ochała
dr Joanna Wegner
dr Joanna Wilimowska
mgr Tomasz Płóciennik

PhD candidates:
Małgorzata Krawczyk
Aleksandra Pawlikowska-Gwiazda
Bartosz Wojciechowski

 

Information about the Chair:

Skip to content