Martin Lemke

Dr Martin Lemke

e-mail:
m.lemke@uw.edu.pl

Dyżury:
Wtorek: 13:00-14:00; Czwartek 13:00-14:00, w pokoju 309

Zainteresowania naukowe:
Archeologia limesowa, prowincje rzymskie na Bałkanach, logistyka armii rzymskiej, rzymskie akwedukty i metody zaopatrzenia w wodę, starożytna i współczesna geografia wojskowa

O mnie

Absolwent studiów w ówczesnym Instytucie Archeologii UW oraz na Wydziale Zarządzania UW. Obrona doktoratu w 2012 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego z dysertacją pt. Geografia wojskowa Mezji Dolnej.

W latach 2002-2022 pracownik Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Płd.-Wsch. UW, m.in. koordynator studium doktoranckiego oraz project manager projektów Danube Limes w ramach programu „Central Europe“ UE oraz Frontiers of the Roman Empire, w ramach programu „Culture 2000“ UE.
Współkierownik projektu The Danube Underwater Heritage a w nim kierownik grantu The Danube Underwater Heritage. Nieinwazyjne badania podwodne wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego na terenie Delty Dunaju, NCN: 2018/02/X/HS3/01745.
Autor i propagator tematyki limesowej z ramienia Kongresu Limesowego (np. S. Jilek, P. Dyczek, M. Lemke (eds.), In the Footsteps of the Romans, Warszawa 2011; S. Jilek, M. Lemke, P. Dyczek, J. Recław (eds.), The Danube Limes – A Roman River Frontier, Wien 2009). Członek zespołu organizacyjnego 26. Kongresu Limesowego Batumi 2024.
Członek Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Umiejętności oraz Rady Sportu Uniwersytetu Warszawskiego

 

Bibliografia:
https://orcid.org/0000-0002-1213-5426
https://uw.academia.edu/MartinLemke

Wybrane publikacje:

 1. Lemke, The Dwindling Legion. Architectural and Administrational Changes in Novae (Moesia inferior) on the Verge to Late Antiquity, [in:] R. Collins, M. Weber, M. Symonds (eds.), Roman Military Architecture on the Frontiers in Late Antiquity: Armies and their Architecture, London 2015, 90-97.
 2. Lemke, Die Tücken des Terrains. Einige Aspekte der Militärgeschichte der Unteren Donau zwischen Limes und Neuzeit, [in:] G. Sommer von Bülow (ed.), Kontaktzone Balkan. Beiträge des Internationalen Kolloquiums „Die Donau-Balkan-Region als Kontaktzone zwischen Ost-West und Nord-Süd” vom 16. bis 18. Mai 2012 in Frankfurt am Main, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 20, Bonn 2015, 129-140.
 3. Lemke, Towards a military geography of Moesia inferior, [in:] L. Vagalinski, N. Sharankov (eds.), Limes XXII. Proceedings of the XXIInd International Congress of Roman Frontier Studies held in Ruse, Bulgaria (September 2012). Sofia 2015, 845-852.
 4. Lemke, Marsigli’s Moesia: the Limes Sites in Bulgaria as seen in the 18th Century, [in:] A. Tomas (ed.), Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicate, Warszawa 2015, 173-192
 5. Lemke, A. Tomas, The Mithraeum at Novae revisited, [in:] A. Tomas (ed.), Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicate, Warszawa 2015, 227-247.
 6. Lemke, Danube, Limes & Logistics. Some thoughts on Roman army supply chains in Moesia inferior, Novensia 27 (2016), 9-38
 7. Lemke, Zwei bronzene Acheloosmasken aus der hellenistischen Hafensiedlung Rhizon (Montenegro), Archäologisches Korrespondenzblatt 47 (4/2017), 489-500.
 8. Lemke, The water supply of the legionary fortress Novae (Bulgaria), [in:] S. Matešić, C.S. Sommer (eds.) Limes XXIII: Proceedings of the 23rd International Limes Congress Ingolstadt 2015. Akten des 23. Internationalen Limeskongresses in Ingolstadt 2015, 1015-1023, 2018
 9. Lemke, Advocatus diaboli – What if it was not the Eighth Legion that built Novae?, [in:] Novensia 29 (2018), 73-86.
 10. Lemke, G. Nuţu, M. Bajtler, K. Trusz, The Danube Underwater Heritage Project — First Steps, Novensia 29 (2018), 87-101.
 11. Lemke, M. Bajtler, K. Trusz, Naval Supply Lines for the Roman Army in Moesia Inferior — Basic Considerations for the Danube Underwater Heritage Project, [in:] „Światowit” Supplement Series U: Underwater Archaeology, vol. II (2019) – Archaeology: Just Add Water, 39-58.
 12. Lemke, S. Shpuza, B. Wojciechowski, Bushat, not lost but found: A ‘new’ Illyrian settlement in northern Albania, Antiquity 95/380, 1-9. doi:10.15184/aqy.2021.11
 13. Lemke, Wasserversorgung mit einem Hauch von Selbstdarstellung. Zu den gestempelten flavischen Tonrohren aus Novae, [in:] K. Balbuza, M. Duch, Z. Kaczmarek, K. Królczyk, A. Tatarkiewicz (eds.) Antiquitas Aeterna. Classical Studies dedicated to Leszek Mrozewicz on his 70th Birthday (= Phillippika 153), Harrassowitz Wiesbaden, 2021, pp. 185-197.
 14. Lemke, Lots of plumbing, little plumbum. The lead piping in Novae revisited on the occasion of a new find from sector 12, Novensia 30, 21-30.
 15. Lemke, M. Daszkiewicz, Mixing it up. An analysis of hydraulic mortars used in the conduits and sewage canals of the Roman legionary fortress Novae (Bulgaria): composition and context, Prähistorische Zeitschrift, forthcoming

 

Vadzim Beliavets

Wadzim Bielawiec / Вадзім Белявец
Wadzim Bielawiec / Вадзім Белявец

e-mail:
v.beliavets@uw.edu.pl

dyżury:
Środa: 11:30-13:00, pok. 305

zainteresowania naukowe:
archeologia okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Europie Wschodniej i  Środkowej, kultura wielbarska, horyzont postzarubiniecki, kultura kijowska, problem genezy kultury praskiej, problem etnogenezy Słowian, archeologia muzealna i archiwalna

bibliografia:
https://uw.academia.edu/VadzimBeliavets

Absolwent Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu / Беларускі Дзяржаўны універсітэт (Mińsk, Republika Białoruś). W latach 1996–1999 studia doktoranckie w Instytucie Historii NAN Białorusi, po 2014 roku zatrudniony w tej instytucji jako pracownik naukowy. W latach 2014–2017 na etacie adiunkta na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2018–2021 r. docent Katedry Archeologii i Pomocniczych Nauk Historycznych na Wydziale Historycznym Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu (Mińsk, Republika Białoruś).

W r. 2009 uzyskał stopnień doktora w Instytucie Historii NAN Białorusi na podstawie rozprawy doktorskiej p.t. „Osadnictwo kultury wielbarskiej na terenie Białorusi” / „Насельніцтва вельбарскай культуры на тэрыторыі Беларусі”. W 2013 r. stopień doktorski nostryfikowano na Uniwersytecie Warszawskim. W 2019 r. uzyskał tytuł Docenta w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie.

Stypendysta Kasy im. J. Mianowskiego i Narodowego Centrum Nauki. W 2000 r. odbywał staż w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, w 2009 r. w Römisch-Germanisches Zentralmuseum w Moguncji, w latach 2014–2017 staż postdoktorski w Instytucie Archeologii UW.

Od r. 1997 prowadzi badania wykopaliskowe na stanowiskach Południowo-Zachodniej Białorusi.

Claudio Berto

Claudio Berto
dr Claudio Berto

e-mail: c.berto@uw.edu.pl

dyżury: Czwartek, od 11.30 to 13.30

zainteresowania naukowe: Microvertebrate Paleontology, Biochronology, Quaternary Mammals, Pleistocene palaeoecology, Paleoclimate reconstructions, Environmental reconstructions in Palaeolithic sites

bibliografia:

Berto C., Szymanek M., Blain H.-A., Pereswiet-Soltan, A., Krajcarz, M., Kot, M., 2021. Small vertebrate and mollusc community response to the latest Pleistocene-Holocene environment and climate changes in the Kraków-Częstochowa Upland (Poland, Central Europe). Quaternary International. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.09.010

Kot, M., Gryczewska, N., Szymanek, M., Moskal del-Hoyo, M., Szeliga, M., Berto, C., Wojenka, M., Krajcarz, M., Krajcarz, M.T., Wertz, K., Fedorowicz, S., Jaskulska, E., Pilcicka-Ciura, H., 2021. Bramka Rockshelter: An Early Mesolithic cave site in Polish Jura. Quaternary International. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.08.015

Berto, C., Krajcarz, M.T., Moskal-del Hoyo, M., Komar, M., Sinet-Mathiot, V., Zarzecka-Szubińska, K., Krajcarz, M., Szymanek, M., Wertz, K., Marciszak, A., Mętrak, M., Suska-Malawska, M., Wilcke, A., Kot, M., 2021. Environment changes during Middle to Upper Palaeolithic transition in southern Poland (Central Europe). A multiproxy approach for the MIS 3 sequence of Koziarnia Cave (Kraków-Częstochowa Upland). [accepted manuscript]. J. Archaeol. Sci. Reports 35. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102723

López-García, J.M., Cuenca-Bescós, G., Galindo-Pellicena, M.Á., Luzi, E., Berto, C., Lebreton, L., Desclaux, E., 2021. Rodents as indicators of the climatic conditions during the Middle Pleistocene in the southwestern Mediterranean region: implications for the environment in which hominins lived. J. Hum. Evol. 150, 102911. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2020.102911

Berto, C., Nadachowski, A., Pereswiet-Soltan, A., Lemanik, A., Kot, M. , 2020. The Middle Pleistocene small mammals from the lower layers of Tunel Wielki Cave (Kraków-Częstochowa Upland): An Early Toringian assemblage in Poland. Quaternary International, in press. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.10.023

Moncel, M.H., Santagata, C., Pereira, A., Nomade, S., Voinchet, P., Bahain, J.J., Daujeard, C., Curci, A., Lemorini, C., Hardy, B., Eramo, G., Berto, C., Raynal, J.P., Arzarello, M., Mecozzi, B., Iannucci, A., Sardella, R., 2020. The origin of early Acheulean expansion in Europe 700 ka ago : new findings at Notarchirico ( Italy ). Sci. Rep. 1–16. https://doi.org/10.1038/s41598-020-68617-8

Baca, M., Popović, D., Baca, K., Lemanik, A., Doan, K., Horáček, I., López-García, J.M., Bañuls-Cardona, S., Pazonyi, P., Desclaux, E., Crégut-Bonnoure, E., Berto, C., Lenardić, J.M., Miękina, B., Murelaga, X., Cuenca-Bescós, G., Krajcarz, M., Marković, Z., Petculescu, A., Wilczyński, J., Knul, M.V., Stewart, J.R., Nadachowski, A., 2020. Diverse responses of common vole (Microtus arvalis) populations to Late Glacial and Early Holocene climate changes – Evidence from ancient DNA. Quat. Sci. Rev. 233, 106239. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106239

Berto, C., López-García, J.M., Luzi, E., 2019. Changes in the Late Pleistocene small-mammal distribution in the Italian Peninsula. Quat. Sci. Rev. 225, 106019. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.106019

Berto, C., Santaniello, F., Grimaldi, S., 2019. Palaeoenvironment and palaeoclimate in the western Liguria region (northwestern Italy) during the Last Glacial. The small mammal sequence of Riparo Mochi (Balzi Rossi, Ventimiglia). Comptes Rendus Palevol 18, 13–23. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2018.04.007

Cheli Cheheb, R.C., Arzarello, M., Arnaud, J., Berto, C., Cáceres, I., Caracausi, S., Colopi, F., Daffara, S., Canini, G.M., Huguet, R., Karambatsou, T., Sala, B., Zambaldi, M., Berruti, G.L.F., 2019. Human behavior and Homo-mammal interactions at the first European peopling: new evidence from the Pirro Nord site (Apricena, Southern Italy). Sci. Nat. 106, 16. https://doi.org/10.1007/s00114-019-1610-4

Kot, M., Gryczewska, N., Berto, C., Wojenka, M., Szeliga, M., Jaskulska, E., Fetner, R., Krajcarz, M., Wertz, K., Zarzecka-Szubińska, K., Krajcarz, M.T., Moskal-del Hoyo, M., Leloch, M., Jakubczak, M., 2019. Thirteen cave sites: settlement patterns in Sąspów Valley, Polish Jura. Antiquity 93, e30. https://doi.org/10.15184/aqy.2019.155

López-García, J.M., Berto, C., Peresani, M., 2019. Environmental and climatic context of the hominin occurrence in northeastern Italy from the late Middle to Late Pleistocene inferred from small-mammal assemblages. Quat. Sci. Rev. 216, 18–33. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.05.025

Moroni, A., Boschian, G., Crezzini, J., Montanari-Canini, G., Marciani, G., Capecchi, G., Arrighi, S., Aureli, D., Berto, C., Freguglia, M., Araujo, A., Scaramucci, S., Hublin, J.J., Lauer, T., Benazzi, S., Parenti, F., Bonato, M., Ricci, S., Talamo, S., Segre, A.G., Boschin, F., Spagnolo, V., 2019. Late Neandertals in central Italy. High-resolution chronicles from Grotta dei Santi (Monte Argentario – Tuscany). Quat. Sci. Rev. 217, 130–151. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.11.021

Berto, C., Luzi, E., Canini, G.M., Guerreschi, A., Fontana, F., 2018. Climate and landscape in Italy during Late Epigravettian. The Late Glacial small mammal sequence of Riparo Tagliente (Stallavena di Grezzana, Verona, Italy). Quat. Sci. Rev. 184, 132–142. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.07.022

Boschin, F., Boscato, P., Berto, C., Crezzini, J., Ronchitelli, A., 2018. The palaeoecological meaning of macromammal remains from archaeological sites exemplified by the case study of Grotta Paglicci (Upper Palaeolithic, southern Italy). Quat. Res. 90, 470–482. https://doi.org/10.1017/qua.2018.59

Berto, C., Boscato, P., Boschin, F., Luzi, E., Ronchitelli, A., 2017. Paleoenvironmental and paleoclimatic context during the Upper Palaeolithic (late Upper Pleistocene) in the Italian Peninsula. The small mammal record from Grotta Paglicci (Rignano Garganico, Foggia, Southern Italy). Quat. Sci. Rev. 168, 30–41. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.05.004

Arnaud, J., Peretto, C., Panetta, D., Tripodi, M., Fontana, F., Arzarello, M., Thun Hohenstein, U., Berto, C., Sala, B., Oxilia, G., Salvadori, P.A., Benazzi, S., 2016. A reexamination of the Middle Paleolithic human remains from Riparo Tagliente, Italy. Quat. Int. 425, 437–444. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.09.009

Berto, C., Bertè, D., Luzi, E., López-García, J.M., Pereswiet-Soltan, A., Arzarello, M., 2016. Small and large mammals from the Ciota Ciara cave (Borgosesia, Vercelli, Italy): An Isotope Stage 5 assemblage. Comptes Rendus Palevol 15, 669–680. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2015.05.014

Blain, H.-A., Delfino, M., Berto, C., Arzarello, M., 2016. First record of Pelobates syriacus (Anura, Amphibia) in the early Pleistocene of Italy. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 96, 111–124. https://doi.org/10.1007/s12549-015-0220-1

López-García, J.M.J.M., Luzi, E., Berto, C., Peretto, C., Arzarello, M., 2015. Chronological context of the first hominin occurrence in southern Europe: the Allophaiomys ruffoi (Arvicolinae, Rodentia, Mammalia) from Pirro 13 (Pirro Nord, Apulia, southwestern Italy). Quat. Sci. Rev. 107, 260–266. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.10.029

López-García, J.M., Berto, C., Luzi, E., Dalla Valle, C., Bañuls-Cardona, S., Sala, B., 2015. The genus Iberomys (Chaline, 1972) (Rodentia, Arvicolinae, Mammalia) in the Pleistocene of Italy. Ital. J. Geosci. 134, 162–169. https://doi.org/10.3301/IJG.2014.48

Peretto, C., Arnaud, J., Moggi-Cecchi, J., Nomade, S., Pereira, A., Falguères, C., Bahain, J.-J., Grimaud-Hervé, D., Berto, C., Sala, B., Lembo, G., Muttillo, B., Gallotti, R., Thun Hohenstein, U., Vaccaro, C., Coltorti, M., Arzarello, M., 2015. A Human Deciduous Tooth and New 40Ar / 39Ar Dating Results from the Middle Pleistocene Archaeological Site of Isernia La Pineta, Southern Italy. PLoS One 10, 1–19. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140091

López-García, J. M., Berto, C., Colamussi, V., Dalla Valle, C., Lo Vetro, D., Luzi, E., Malavasi, G., Martini, F., Sala, B., 2014. Palaeoenvironmental and palaeoclimatic reconstruction of the latest Pleistocene–Holocene sequence from Grotta del Romito (Calabria, southern Italy) using the small-mammal assemblages. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 409, 169–179. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.05.017

Berto, C., Rubinato, G., 2013. The upper Pleistocene mammal record from Caverna degli Orsi (San Dorligo della Valle – Dolina, Trieste, Italy): A faunal complex between eastern and western Europe. Quat. Int. 284, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2011.07.025

Arzarello, M., Daffara, S., Berruti, G., Berruto, G., Berté, D., Berto, C., Gambari, F.M., Peretto, C., 2012. The Mousterian Settlement in the Ciota Ciara Cave: the oldest evidence of Homo neanderthalensis in Piedmont (Northern Italy). J. Biol. Res. – Boll. della Soc. Ital. di Biol. Sper. 85, 71–75. https://doi.org/10.4081/jbr.2012.4068

Publications in other scientific journals

Paronuzzi, P., Berto, C., Ghezzo, E., Hohenstein, U.T., Massarenti, A., Reggiani, P., 2018. Nota preliminare sulla sequenza UMG di ex Cava a Filo (Croara, BO): gli aspetti stratigrafico-sedimentari, paleontologici e antropici alla luce delle ultime indagini (2006-2016). Mem. dell’Istituto Ital. di Speleol. II, 131–144.

Berto, C., Luzi, E., Guerreschi, A., Fontana, F., Valletta, F., 2016. Small mammals from Mondeval de Sora (San Vito di Cadore, Belluno): paleoenvironmental differences between early and late Holocene. Preist. Alp. 48, 69–72.

Angelucci, D. E., Arnaud, J., Arzarello, M., Berruti, G. Berruto, G., Berté, D. Berto, C., Buccheri, F., Casini, A., Daffara, S., Luzi, E., López-García, J. M., 2015. Borgosesia, Monte Fenera. L’occupazione musteriana della grotta della Ciota Ciara, nuovi dati dalla campagna di scavo 2014. Quaderni Della Soprintendenza Archeologica Del Piemonte, 400-402.

Daffara, S., Arzarello, M., Berruti, G., Berruto, G., Bertè, D., Berto, C., Casini, A., 2014. The Mousterian lithic assemblage of the Ciota Ciara cave (Piedmont, Northern Italy): exploitation and conditioning of raw materials. Journal of Lithic Studies, 1, 2, 1-16. https://doi.org/10.2218/jls.v1i2.xxx

Arnaud, J., Arzarello, M., Berruti, G., Berruto, G., Bertè, D., Berto, C., Buccheri, F., Daffara, S., Luzi, E., López-García, J. M., Peretto, C., 2014. Borgosesia, Monte Fenera. Grotta della Ciota Ciara. Quaderni Della Soprintendenza Archeologica Del Piemonte, 29, 204–206.

Arzarello, M., Daffara, S., Berruti, G., Berruto, G., Bertè, D., Berto, C., Peretto, C., 2013. Borgosesia, Monte Fenera. L’occupazione musteriana della grotta della Ciota Ciara. Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 27, 331-336.

List of published chapters in scientific monographs

Berto, C., 2020. I piccoli mammiferi (Strati N-F). In: Martini, F., Sarti, L. (Eds.), Il Musteriano Di Grotta Del Cavallo Nel Salento (Scavi 1986-2005). Culture e Ambienti. Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria “Paolo Graziosi,” Firenze, pp. 75–83.

Sala, B., Berto, C., 2020. I grandi mammiferi (Strati F-N). In: Martini, F., Sarti, L. (Eds.), Il Musteriano Di Grotta Del Cavallo Nel Salento (Scavi 1986-2005). Culture e Ambienti. Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria “Paolo Graziosi,” Firenze, pp. 65–74.

Berto, C., 2019. La microfauna, in: Steffè, G., Degasperi, N. (Eds.), Il Villaggio Neolitico Di Lugo Di Romagna Fornace Gattelli. Strutture, Ambiente, Culture. Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, pp. 361–363.

Berto, C., Bon, M., Zampieri, S., 2012. I reperti faunistici provenienti dal sito del Neolitico recente di Botteghino (Parma), in: Atti Del 6° Convegno Nazionale Di Archeozoologia (Orecchiella, 2009). pp. 183–185.

Bon, M., Zampieri, S., Rocco, G., Berto, C., 2012. Analisi archeozoologica degli insediamenti tardomedievali e moderni di San Giacomo in Paludo (VE), in: Atti Del 6° Convegno Nazionale Di Archeozoologia (Orecchiella, 2009). pp. 351–354.

projekty naukowe:

As Principal Investigator

2021-2025

OPUS20: 2020/39/B/HS3/00932. A palaeoecological approach to archaeological sites: The landscape of the human occupation between the late Middle Palaeolithic and Upper Palaeolithic in southern Poland

2021

Miniatura 4: 2020/04/X/ST10/01659. Environment and climate reconstruction in Central Italy between Late Pleistocene and early Holocene. Testing direct radiometric dating method on the small mammal bones from Grotta della Ferrovia

2020

IDUB: 501-D115-20-0004316. Climate and environment during the final Pleistocene to Early Holocene transition. Chronological framework of three archaeological cave sites in the Sąspów Valley

As Participant

2019-2021

Sonata BIS: 2016/22/E/HS3/00486. Settlement of the Sąspów Valley from Palaeolithic up to Modern times- elaboration of the unpublished fieldwork results of prof. Waldemar Chmielewski. Principal Investigator: Dr. Małgorzata Kot

2015 – today: From the Gravettian to the Epigravettian in Southern Italy. Changes in behaviour, technological know-how and symbolism at the cave sites of Paglicci (Rignano Garganico, Apulia) and La Cala (Camerota, Campania). Project founded by several Italian institutions such as MIUR (Italian Ministry for University and Research) and local communities. I am responsible for the small mammal collections study. Principal investigator: Dr. Adriana Moroni (University of Siena).

2015 – 2016 and 2019 – today: Early Evidence of Acheulean bifacial technology in Europe. Project founded by the Leakey Foundation. I am the responsible for the small mammal study of Notarchirico (Middle Pleistocene). Principal investigator: Prof. Marie-Hélène Moncel (MNHN – Paris).

 

Joanna Wilimowska

dr Joanna Wilimowska

e-mail: j.wilimowska@uw.edu.pl

zainteresowania naukowe:

społeczeństwo i gospodarka Egiptu grecko-rzymskiego
świątynie i kapłani w starożytnym Egipcie
papirologia grecka i demotyczna
epigrafika grecka

bibliografia:

Artykuły naukowe:

  • „Sacred animal cult workers in the Ptolemaic Fayum”, The Journal of Juristic Papyrology 50 (2020), s. 263–298.
  • „The epigraphic curve in the Fayum Oasis”, [w:] K. Nawotka (red.), Epigraphic Culture in the Eastern Mediterranean in Antiquity, London & New York: Routledge 2020, s. 201–214.
  • (współautor z: K. Nawotka, N. Carless Unwin, P. Głogowski, D. Grzesik, M. Halamus, P. Komar, J. Porucznik, Ł. Szeląg, A. Wojciechowska), „Conclusions: One or many epigraphic cultures in the Eastern Mediterranean” [w:] K. Nawotka (red.), Epigraphic Culture in the Eastern Mediterranean in Antiquity, London & New York: Routledge 2020, s. 215–246.
  • „Priests and support temple staff in the Fayum Oasis in the Ptolemaic period”, Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum 106 (2019), s. 131–139.
  • „Benefactions toward temples in the Ptolemaic Fayum”, Journal of the American Research Center in Egypt 54 (2018), s. 103–118.
  • „Struktura etniczna Egiptu ptolemejskiego na przykładzie oazy Fajum. Problemy badawcze”, SAMAI: Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis 2 (2017), s. 37–49.
  • „Ethnic diversity in the Ptolemaic Fayum”, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 56/3 (2016), s. 287–292.
  • „Astrologia w legendach o Aleksandrze Wielkim”, Nowy Filomata 18/2 (2013), s. 177–184.

Recenzje książek:

  • SAMAI: Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis 4 (2019), s. 192–196: recenzja książki K. Vandorpe (red.), A Companion to Greco-Roman and Late Antique Egypt, Hoboken (NJ): Wiley-Blackwell 2019, 792 s.
  • SAMAI: Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis 2 (2017), s. 118–122: recenzja książki Ch. Fischer-Bovet, Army and Society in Ptolemaic Egypt, Cambridge & Oxford: Cambridge University Press 2014, xxv, 447 s.
  • Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum 101/1 (2014), s. 122–124: recenzja książki A. Monson, From the Ptolemies to the Romans. Political and Economic Change in Egypt, Cambridge: Cambridge University Press 2012, xix, 343 s.

projekty naukowe:

2020-2023 (SONATINA 2020/36/C/HS3/00261), kierownik projektu: Kapłani i personel świątyń w Egipcie ptolemejskim. Aspekty społeczne i gospodarcze finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

2017-2018 (ETIUDA 2017/24/T/HS3/00206), kierownik projektu: Kapłani i pomocniczy personel świątynny w oazie Fajum w okresie ptolemejskim finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Aleksander Dzbyński

Aleksander Dzbynski
Dr hab. Aleksander Dzbynski

e-mail: a.dzbynski@uw.edu.pl

dyżury: 2021/22 (w trybie zdalnym:  spotkania przez Google Meet po wcześniejszym umówieniu w piątki 11:30 – 13.00 )

zainteresowania naukowe: rozwój postrzegania matematycznego w prahistorii, filozofia, teoria archeologii, historia nauki i technologii, archeoturystyka, archeologia kognitywna, paleolit, neolit, epoka miedzi, epoka brązu.

bibliografia:
Książki:
Dzbyński, A. (2020): Cinematosophical Introduction to the Theory of Archaeology. Understanding Archaeology Through Cinema, Philosophy, Literature and some Incongruous Extremes. Vernon Press.

Dzbyński, A. (2013): The Power of the Line – Metaphor, Number and Material Culture in Europaean Prehistory. Cambridge Scholars Publishing.

Dzbyński, A. (2011): Pan Wiórecki i Świat-Maszyna. Człowiek a technologia – od kamienia do komputera. Sorus.

Dzbyński, A. (2008): Ritual and Understanding. Rational Bases of Communication and Exchange in Prehistoric Europe. FROA.

Dzbynski, A. (2004): Metrologische Strukturen in der Kultur mit Schnurkeramik und ihre Bedeutung für die Kulturentwicklung des mitteleuropäischen Raumes. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 39. Beier & Beran.

Artykuły:
A cinematosophical approach. Understanding archaeology through cinema, philosophy and literature. Theorie | Archäologie | Reflexion. Kontroversen und Ansätze im deutschsprachigen Diskurs (in press).

Dzbyński, A. (2022): Cyborg i maszyna – od tego wszystko się zaczyna! O początkach techniki i cyborgizacji w pradziejach. Zoon Politikon, 2022, 13/2022, s. 60-92.  https://doi.org/10.4467/2543408XZOP.22.002.15948

Dzbyński, A. (2016): Some remarks on number concept development in the Near East and Europe. Archaeological Dialogues 23 (1) 71-92.

Dzbynski, A. (2015): Some remarks on cognitive impact of metallurgical development in promoting numerical and metrological abstraction in Europe. Documenta Praehistorica XLII: 1-15.

Dzbyński, A. (2014): From Seeberg to Colmar: early mathematical concepts in prehistoric Europe at the interface between material culture, technology and metaphors. Praehistorische Zeitschrift, Band 89 (1): 1-11.

Dzbynski, A. (2011): Mr. Blademan. Macrolithic Technology ― Eneolithic Vocabulary and Metaphors. Documenta Praehistorica XXXVIII, Neolithic Studies 18: 172-184.

Dzbynski, A. (2008): Von Seeberg bis Kelsterbach: ein Beitrag zur Bedeutung des Kupfers im Äneolithikum und in der Bronzezeit Europas. Prähistorische Zeitschrift, Band 83: 36-44.

Debiec, M. & Dzbynski, A. (2007): Die ersten Radiokarbondatierungen aus der Siedlung der linienbandkeramischen Kultur in Zwięczyca, GM. Boguchwała. Sprawozdania Archeologiczne 59: 53-62.

Debiec, M. & Dzbynski, A. (2006): Neue Funde der Doppelschneidigen Geräte aus der linearbandkeramischen Siedlung in Zwięczyca, Gemeinde Boguchwała, Wojewodschaft podkarpackie. Sprawozdania Archeologiczne 58: 223-245.

Debiec. M. & Dzbynski, A. (2006): An Early Neolithic Antropomorphic Figurine from Zwięczyca Site 3, Podkarpackie Voivodeship, Acta Archaeologica Carpatica, T. XLI: 25-29.

Dzbyński, A. (2016): There is nothing but Machines. Digressions from the borderline of prehistory, technology and philosophy. Thinking today IV. The presence of technology. Barbara Skarga Foundation for Thinking: 115-128.

Dębiec, M. & Dzbyński, A. (2010): Human Activity Zones in the Settlement of the Linearbandkeramic Culture in Southeast Poland. In: D. Gheorghiu (ed.) Neolithic and Chalcolithic Archaeology in Eurasia: Building Techniques and Spatial Organisation. Proceedings of the XV World Congress UISPP (Lisbon, 4-9 September 2006). BAR S2097: 81-84.

Dzbyński, A. (2010): Das Häuptlingscourt von Vikletice – die soziale Differenzierung in der Schnurkeramik. In: E. Claßen, T. Doppler und B. Ramminger (Hrsg.) Familie – Verwandtschaft – Sozialstrukturen: Sozialarchäologische Forschungen zu neolithischenn Befunden. Fokus Jungsteinzeit. Berichte der AG-Neolithikum 1. Kerpen-Loogh 2010: 1-5.

Dzbyński, A. (2009): Megalithen und Beile. Austausch und Kommunikation in der Kugelamphorenkultur in Polen. In: H-J. Beier, E. Claßen, T. Doppler und B. Ramminger (Hrsg.) Neolithische Monumente und neolithische Gesellschaften. Beiträge der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Neolithikum während der Jahrestagung des Nordwestdeutschen Verbandes für Altertumsforschung e. V. in Schleswig, 9. – 10. Oktober 2007. Varia neolithica VI. Langenweißbach 2009: 105-110.

Dzbyński, A. (2009): Metrologische Eigenschaften der endneolithischen Töpfe in Europa. In: P. Stockhammer (red.), Keramik jenseits der Chronologie. Vorträge aus der Tagung des Südwestdeutschen Verbandes der Archäologie in Xanten 2006. Internationale Archäologie, Band 14: 29-38.

Dzbyński, A. (2007): Swiss Neolithic Copper Beads Revisited: Currency, Ornament or Prestige Item? New Evidence of the Metrological Concept in Prehistoric Europe. Analecta Archaeologica Ressoviensia, Tom 2: 1-13.

Dzbynski A. & Dębiec M. (2007): Eine neue Epoche: die ersten Ackerbauern in Südostpolen und in der Westukraine (6.-5. Jt. v.u.Z.). Frühzeit Ostmitteleuropas. In: M. Dębiec & M. Wołoszyn (Hrsg.) Das polnisch-ukrainische Grenzgebiet aus archäologischer Perspektive. Mitel: Rzeszów: 53-65.

Debiec, M., Dzbynski, A. & Pelisiak, A. (2006): Drugi sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 3 w Zwięczycy, gm. Boguchwała [Die zweite Grabungskampagne in der Fundstelle Zwieczyca]. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 27: 56-67.

Dzbynski, A. (2006): Die Größe zählt. Über einigen metrischen Eigenschaften der schnurkeramischen Amphoren aus Böhmen. Analecta Achaeologica Ressoviensia 1: 87-99.

Debiec. M., Dzbynski, A. & Pelisiak, A. (2005): Terytorium eksploatowane przez osadę KCWR w Zwięczycy na tle podobnych badań w innych regionach (Territory Exploited by LBK Settlement in Zwieczyca Against Background of Similar Research in other Regions. In: Archeologia Kotliny Sandomierskiej. Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli 4: 215-228.

Dzbynski, A. (2004): Was sind die Gefäßvolumina in der Kultur mit Schnurkeramik in Böhmen?. In: Spatial analysis of funerary areas. Proceedings from the session held at the 8th Annual meeting of the European Association of Archaeologists in Thessaloniki, red. Smejda L. und Turek J. (Plzeň): 15-20.

Dzbynski, A. (2004): Metrologie der Kultur mit Schnurkeramik in Mitteldeutschland. Zeitschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte 88: 137-148.

Dzbynski, A. & Wiermann, R. (2002): Von Alten, Äxten und Amphoren. Praehistorica XXV/XXVI: 205 – 226.

Dzbynski, A. (2015): Weight, Value, and Money. A contribution to the issue of weight standards of the Bronze Age Europe. http://www.archaeologie.uzh.ch/de/prehist/forschung/online.html

Dzbynski, A. (2005): The new metrological phenomenon in Neolithic Europe. Le Bulletin de la Société Préhistorique Française. http://www.prehistoire.org/visiteurs/fr/Dzbynski.pdf

Recenzje:
Dzbynski, A. (2007): J. Nowakowski, A. Prinke and W. Rączkowski (Hrsg.), Biskupin…i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii [Biskupin… und was danach? Luftbilder in der polnischen Archäologie] Sprawozdania Archeologiczne 59, 567-574.

Dzbynski, A. (2006): J. Müller und J. Czebreszuk (Hrsg.), Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens. Teil I, Forschungsstand – Erste Ergebnisse – Das östliche Feuchtbodenareal, Sprawozdania Archeologiczne 58, 573-581.

Dzbynski, A. (2004): “Initiative Krems 2001” in Igołomia bei Krakau. Sprawozdania Archeologiczne 56, 547 – 550.

Projekty naukowe:
Research grant AZ 13/EU/12: Copper Beads, Value Standards, and Mathematics. Technology as a factor of cognitive development and foundations of mathematical thought in Prehistoric Europe. Marie-Curie M4HUMAN post-doc fellowship (senior researcher and principal investigator) founded by Gerda Henkel Foundation (2013 – 2015) at the Zurich University.

Individual research grant R-113/04 founded by Cogito Foundation for the project Roots of Civilization. Studies in libraries and material surveys in Germany, Czech Republic, Austria, Switzerland and Poland.

Scholarships of the Freie Akademische Gesellschaft der Universität Basel, Stiftung für Philosophische und Theologische Studien, Bremer Stiftung für Kultur- und Sozialanthropologie. Material surveys in collaboration with archaeological institutions in Czech Republic (Prehistoric Department of the Charles University in Prag, National Museum in Prag), Germany (Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle) and Poland (Polish Academy of Sciences)

Aldona Mueller-Bieniek

 

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek

e-mail:
a.muellerbie@uw.edu.pl

dyżury:
w formie zdalnej, po uprzednim kontakcie mailowym

zainteresowania naukowe:

Archeobotanika; archeologia środowiskowa

Izotopy stabilne węgla i azotu w badaniach paleodietetycznych i paleośrodowiskowych

Publikacje (wybrane):

Mueller-Bieniek, A., Moskal-del Hoyo, M., Wilczyński, J., Przybyła, M.M., 2022. The same spot – Two different worlds: Plant and animal remains from multiculture site at Sadowie in southern Poland. J. Archaeol. Sci. Rep. 45, 103608. (do 29.10.2022 wolny dostęp pod linkiem: https://authors.elsevier.com/a/1fjkC,rVDBbxKN)

Mueller-Bieniek, A., 2021. Owoce i nasiona ze stanowisk archeologicznych jako źródło wiedzy o paleośrodowisku, in: Gancarski, J. (Ed.), Zmiany środowiska i warunków klimatycznych w okresie od schyłkowego paleolitu do końca średniowiecza i ich wpływ na warunki życia człowieka w północnej części Europy Środkowej. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, pp. 87–120.

Mueller-Bieniek A., Rusishvili N., Jalabadze M., Kvavadze E.,  2021. Plant remains from Berikldeebi, Georgia, 1979-1992. Bioarchaeology of the Near East 15, 77–84.

Salavert, A., Zazzo, A., Martin, L., Antolín, F., Gauthier, C., Thil, F., Tombret, O., Bouby, L., Manen, C., Mineo, M., Mueller-Bieniek, A., Piqué, R., Rottoli, M., Rovira, N., Toulemonde, F., Vostrovská, I., 2020. Direct dating reveals the early history of opium poppy in western Europe. Sci. Rep. 10, 1–10. https://doi.org/10.1038/s41598-020-76924-3

Mueller-Bieniek, A., Jarosińska, J., 2020. Neolityczne ślady użytkowania roślin w rejonie Dolnej Wierzycy i Janki na Pojezierzu Starogardzkim, in: Felczak, O. (Ed.), Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim w świetle badań nad Dolną Wierzycą i Janką. Archaeological Museum in Gdańsk, Gdańsk, pp. 281–313. ISBN 978-83-956473-2-1

Czajkowska, B.I., Bogaard, A., Charles, M., Jones, G., Kohler-Schneider, M., Mueller-Bieniek, A., Brown, T.A., 2020. Ancient DNA typing indicates that the “new” glume wheat of early Eurasian agriculture is a cultivated member of the Triticum timopheevii group. J. Archaeol. Sci. 123, 105258. https://doi.org/10.1016/j.jas.2020.105258

Filipović, D., Meadows, J., Corso, M.D., Kirleis, W., Alsleben, A., Akeret, Ö., Bittmann, F., Bosi, G., Ciută, B., Dreslerová, D., Effenberger, H., Gyulai, F., Heiss, A.G., Hellmund, M., Jahns, S., Jakobitsch, T., Kapcia, M., Klooß, S., Kohler-Schneider, M., Kroll, H., Makarowicz, P., Marinova, E., Märkle, T., Medović, A., Mercuri, A.M., Mueller-Bieniek, A., Nisbet, R., Pashkevich, G., Perego, R., Pokorný, P., Pospieszny, Ł., Przybyła, M., Reed, K., Rennwanz, J., Stika, H.-P., Stobbe, A., Tolar, T., Wasylikowa, K., Wiethold, J., Zerl, T., 2020. New AMS 14 C dates track the arrival and spread of broomcorn millet cultivation and agricultural change in prehistoric Europe. Scientific Reports 10, 13698. https://doi.org/10.1038/s41598-020-70495-z

Mnich, B., Mueller-Bieniek, A., Nowak, M., Wilczyński, J., Pospuła, S., Szostek, K., 2020. Terrestrial diet in prehistoric human groups from southern Poland based on human, faunal and botanical stable isotope evidence. Journal of Archaeological Science Reports 32, 102382. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102382

Mueller-Bieniek, A., Pyzel, J., Kapcia, M., 2020. Chenopodium Seeds in Open-Air Archaeological Sites – How to Not Throw the Baby Out with the Bathwater. Environmental Archaeology 25, 69–81. https://doi.org/10.1080/14614103.2018.1536500

Mueller-Bieniek, A., Nowak, M., Styring, A., Lityńska-Zając, M., Moskal-del Hoyo, M., Sojka, A., Paszko, B., Tunia, K., Bogaard, A., 2019. Spatial and temporal patterns in Neolithic and Bronze Age agriculture in Poland based on the stable carbon and nitrogen isotopic composition of cereal grains. Journal of Archaeological Science Reports. 27, 101993. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.101993

Mueller-Bieniek, A., Bogucki, P., Pyzel, J., Kapcia, M., Moskal-del Hoyo, M., Nalepka, D., 2019. The role of Chenopodium in the subsistence economy of pioneer agriculturalists on the northern frontier of the Linear Pottery culture in Kuyavia, central Poland. Journal of Archaeological Science 111, 105027. https://doi.org/10.1016/j.jas.2019.105027

Mueller-Bieniek, A., 2018. Rośliny w życiu średniowiecznych krakowian, in: Izdebski, A., Szmytka, R. (Eds.), Ekobiografia Krakowa. Znak Horyzont, Kraków, pp. 119–151

Więcej :

https://orcid.org/0000-0002-5330-4580
Research Gate

 

Anna Zapolska

dr Anna Zapolska
dr Anna Zapolska

e-mail:
anna.zapolska@gmail.com

dyżury:
pokój 327

zainteresowania naukowe:
Od 2007 r. związana zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim jako pracownik badawczy. Zrealizowała grant promotorski pt. „Znaleziska monet rzymskich z kręgu zachodniobałtyjskiego”. Była wykonawczynią kilku grantów naukowych, w tym kierowanych przez prof. Aleksandra Bursche „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”, „Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i z Polską historycznie związanych” czy „IMAGMA – Imagines Maiestatis. Monety barbarzyńskie, elity władzy i narodziny Europy” a także „Okruchy starożytności – użytkowanie monet antycznych w okresie wczesnego średniowiecza i czasach nowożytnych”. Obecnie realizuje grant finansowany przez Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie” w Szlezwiku, pt. „Die Gräber mit den römischen Münzen aus dem Gräberfeld in ehem. Grebieten (Samland)“.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół numizmatyki rzymskiej, ze szczególnym uwzględnieniem znalezisk monet w kontekstach archeologicznych, barbarzyńskich naśladownictw solidów późnorzymskich i wczesnobizantyjskich, mennictwa królestw barbarzyńskich powstałych na gruzach Cesarstwa, a także kontaktów i interakcji Barbarzyńców ze światem antycznym, szczególnie w okresie późnorzymskim i schyłku istnienia Imperium.

Obecnie opracowuje materiały z cmentarzyska w dawnym Grebieten, na Płw. Sambijskim, które odnalazły się po wojnie w berlińskim Museum für Vor- und Frühgeschichte, przy wykorzystaniu zachowanych archiwaliów archeologów działających na obszarze dawnych Prus Wschodnich i w państwach bałtyckich.

bibliografia:
Anna Zapolska bibliografia

Marek Tycjan Olszewski

Dr hab. Marek T. Olszewski
Dr hab. Marek T. Olszewski

e-mail: m.t.olszewski@uw.edu.pl

dyżury:
środa 13.00 – 14.30

zainteresowania naukowe: 1. Archeologia hellenizmu (ale również Grecji klasycznej), Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich, Archeologia wczesnochrześcijańska; Archeologia późnego Antyku (III-VII w.); 1.1. Jestem zainteresowany obszarami geograficznymi obejmującymi tereny monarchii hellenistycznych, Republiki rzymskiej i Cesarstwa Rzymskiego w całości; 1.2. Szczególnie interesują mnie zabytki sztuk wizualnych: mozaiki antyczne, ale również malarstwo hellenistyczne i rzymskie oraz zabytki sztuki grobowej w kontekście architektury budownictwa prywatnego elit hellenistycznych i rzymskich (domy, wille, wille nadmorskie, grobowce). Artefakty sztuk wizualnych traktuję jako pretekst do szerszego zrozumienia kwestii historycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych i religijnych społeczeństw hellenistycznych, rzymskich i późnoantycznych; 1.3. Używam kilku metod w badaniach naukowych :metody interdyscyplinarnej, mikrohistorii oraz metody kognitywnej.

bibliografia i CV:
PROFESSIONAL RESUME PROFILE – CV OLSZEWSKI
A DETAILED ACCOUNT OF MY EDUCATION, SKILLS AND WORK EXPERIENCE – CV OLSZEWSKI

PDF-y publikacji:
https://uw.academia.edu/MarekTitienOlszewski

ostatnie odkrycia naukowe:
1. Odkrycie dokładnej daty założenia Pelli/Apamei w Syrii, jednego z największych ośrodków miejskich w okresie hellenistycznym i rzymskim. Odkrycie i opisanie nieznanego dotychczas kontekstu historycznego okoliczności założenia Pelli/Apamei na początku jesieni 320 r. p.n.e. Zob. artykuły autora po francusku, angielsku i po włosku: https://www.academia.edu/38354542 ; https://www.academia.edu/34559128 ; https://www.academia.edu/39501634 ; zob. artykuły w mediach po polsku: https://www.academia.edu/40526115 ; https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,78036 ; https://www.uw.edu.pl/skradziona-mozaika-zrodlem-wiedzy-historycznej/?highlight=olszewski ; po angielsku: https://www.academia.edu/40536908 ; https://www.academia.edu/40593760 ; https://scienceinpoland.pap.pl/node/78097 ; https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2019/08/photos-of-looted-mosaics-help-pinpoint.html ; po grecku : http://www.tapantareinews.gr/2020/02/blog-post_567.html.

2. Identyfikacja nieznanych i jedynych portretów następców Aleksandra Wielkiego: Antypatra, Kasandra, ale również Apamy i Archipposa; zob. artykuły autora po francusku, angielsku i po włosku: https://www.academia.edu/38354542 ; https://www.academia.edu/34559128 ; https://www.academia.edu/39501634 .

3. Identyfikacja najstarszego koła wodnego, t. zw. norii, w ikonografii rzymskiej; mozaika jest z pierwszej połowy IV w. n.e.; zob. artykuł autora po francusku: https://www.academia.edu/38354542 ; zob. artykuły w mediach po polsku: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,84916,polski-badacz-odkryl-wczesne-przedstawienie-mozaikowe-rzymskiego-kola ; https://www.academia.edu/44721187 ; https://www.uw.edu.pl/odkrycie-najstarszego-kola-wodnego-na-rzymskiej-mozaice-z-apamei/?highlight=olszewski ; po angielsku: https://www.academia.edu/44901704 ; po turecku: https://arkeofili.com/mozaikte-antik-roma-su-carkinin-en-eski-temsili-bulundu/ ; https://arkeonews.com/interpol-tarafindan-aranan-mozaik-yasadisi-satis-icin-cevrimici-yayinlandi/ .
4. Odkrycie faktu, że założycielem Pelli/Apamei nie była legendarna postać, jak dotychczas sądzono, ale postać historyczna, a mianowicie był nim były archon eponimus Aten – Archippos, sprawujący swój urząd od 321 roku do 320 roku p.n.e.; zob. zapowiedź kongresową z Wiednia artykułu autora po angielsku: https://www.academia.edu/44690524 .

5. Kompletne ‘odczytanie’ skomplikowanego programu narracyjnego pięciu mitologicznych opowieści alegorycznych w Domu Aiona na Cyprze. Mozaika ma charakter polemiki antychrześcijańskiej i posługuje się w tym celu licznymi figurami retorycznymi. Najprawdopodobniej zdobiła jedno z pomieszczeń wynajmowanych przez stowarzyszenie o charakterze neoplatońskim; Zob. artykuły autora po angielsku: https://www.academia.edu/5403368 i po francusku: https://www.academia.edu/43058571 ; zob. artykuły w mediach po polsku: https://www.uw.edu.pl/rozwiazanie-zagadki-rzymskiej-mozaiki-z-pafos/?highlight=olszewski ; https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,83915 ; https://archeologia.com.pl/starozytna-mozaika-z-pafos-byla-krytyka-chrzescijanstwa/ ; po angielsku: https://scienceinpoland.pap.pl/node/84026 ; https://www.express.co.uk/news/science/1339647 ; https://en.mogaznews.com/collection/1583263 ; po francusku: http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2020/10/une-ancienne-mosaique-dans-une-maison.html ; po włosku: https://www.danielemancini-archeologia.it/studi-sul-mosaico-della-casa-di-aion-a-paphos-cipro/ ; po niemiecku: https://antikewelt.de/2020/09/28/kritik-am-christentum-in-form-eines-mosaiks/ .

6. Odkrycie ośmiu nieznanych zegarów słonecznych na mozaikach rzymskich. Okrycia te pozwoliły na powiększenie katalogu tych przedstawień do piętnastu, gdyż wcześniej znano ich zaledwie siedem; zob. artykuł autora po francusku: https://www.academia.edu/19421274 ; zob. artykuły w mediach po polsku: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,79854 ; https://www.uw.edu.pl/nowe-odkrycia-zegarow-slonecznych-na-mozaikach-rzymskich/?highlight=olszewski ; po angielsku: https://www.archaeology.org/news/8303-191218-ancient-mosaic-sundials ; https://scienceinpoland.pap.pl/node/79958 ; https://en.uw.edu.pl/new-discoveries-of-sundials-on-roman-mosaics/ .

Sławomir Wadyl

dr Sławomir Wadyl

e-mail:
s.wadyl@uw.edu.pl, slawomirwadyl@wp.pl

dyżury:

wtorek: 10:00 – 11:00 (dyżur online, zalecany wcześniejszy kontakt mailowy)
czwartek: 10:30 – 11:30, 16:30–17:30 (pokój 3.21)

zainteresowania naukowe:
archeologia wczesnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Pomorza, pogranicza „słowiańsko-bałtyjskiego” i ziem pruskich

bibliografia:
https://archeologia.academia.edu/SławomirWadyl

https://www.researchgate.net/profile/Slawomir_Wadyl

 

Skip to content