Marek Tycjan Olszewski

Dr hab. Marek T. Olszewski
Dr hab. Marek T. Olszewski

e-mail: m.t.olszewski@uw.edu.pl

dyżury:
środa 13.00 – 14.30

zainteresowania naukowe: 1. Archeologia hellenizmu (ale również Grecji klasycznej), Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich, Archeologia wczesnochrześcijańska; Archeologia późnego Antyku (III-VII w.); 1.1. Jestem zainteresowany obszarami geograficznymi obejmującymi tereny monarchii hellenistycznych, Republiki rzymskiej i Cesarstwa Rzymskiego w całości; 1.2. Szczególnie interesują mnie zabytki sztuk wizualnych: mozaiki antyczne, ale również malarstwo hellenistyczne i rzymskie oraz zabytki sztuki grobowej w kontekście architektury budownictwa prywatnego elit hellenistycznych i rzymskich (domy, wille, wille nadmorskie, grobowce). Artefakty sztuk wizualnych traktuję jako pretekst do szerszego zrozumienia kwestii historycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych i religijnych społeczeństw hellenistycznych, rzymskich i późnoantycznych; 1.3. Używam kilku metod w badaniach naukowych : plurydysyplinaryzmu, mikrohistorii i metoda kognitywnej.

bibliografia:
PROFESSIONAL RESUME PROFILE – CV OLSZEWSKI
A DETAILED ACCOUNT OF MY EDUCATION, SKILLS AND WORK EXPERIENCE – CV OLSZEWSKI
https://uw.academia.edu/MarekTitienOlszewski

ostatnie odkrycia naukowe:
1. Odkrycie dokładnej daty założenia Pelli/Apamei w Syrii, jednego z największych ośrodków miejskich w okresie hellenistycznym i rzymskim. Odkrycie i opisanie nieznanego dotychczas kontekstu historycznego okoliczności założenia Pelli/Apamei na początku jesieni 320 r. p.n.e. Zob. artykuły autora po francusku, angielsku i po włosku: https://www.academia.edu/38354542 ; https://www.academia.edu/34559128 ; https://www.academia.edu/39501634 ; zob. artykuły w mediach po polsku: https://www.academia.edu/40526115 ; https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,78036 ; https://www.uw.edu.pl/skradziona-mozaika-zrodlem-wiedzy-historycznej/?highlight=olszewski ; po angielsku: https://www.academia.edu/40536908 ; https://www.academia.edu/40593760 ; https://scienceinpoland.pap.pl/node/78097 ; https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2019/08/photos-of-looted-mosaics-help-pinpoint.html ; po grecku : http://www.tapantareinews.gr/2020/02/blog-post_567.html.

2. Identyfikacja nieznanych i jedynych portretów następców Aleksandra Wielkiego: Antypatra, Kasandra, ale również Apamy i Archipposa; zob. artykuły autora po francusku, angielsku i po włosku: https://www.academia.edu/38354542 ; https://www.academia.edu/34559128 ; https://www.academia.edu/39501634 .

3. Identyfikacja najstarszego koła wodnego, t. zw. nori, w ikonografii rzymskiej; mozaika jest z pierwszej połowy IV w. n.e.; zob. artykuł autora po francusku: https://www.academia.edu/38354542 ; zob. artykuły w mediach po polsku: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,84916,polski-badacz-odkryl-wczesne-przedstawienie-mozaikowe-rzymskiego-kola ; https://www.academia.edu/44721187 ; https://www.uw.edu.pl/odkrycie-najstarszego-kola-wodnego-na-rzymskiej-mozaice-z-apamei/?highlight=olszewski ; po angielsku: https://www.academia.edu/44901704 ; po turecku: https://arkeofili.com/mozaikte-antik-roma-su-carkinin-en-eski-temsili-bulundu/ ; https://arkeonews.com/interpol-tarafindan-aranan-mozaik-yasadisi-satis-icin-cevrimici-yayinlandi/ .
4. Odkrycie faktu, że założycielem Pelli/Apamei nie była legendarna postać, jak dotychczas sądzono, ale postać historyczna, a mianowicie był nim były archon eponimus Aten – Archippos, sprawujący swój urząd od 321 roku do 320 roku p.n.e.; zob. zapowiedź kongresową z Wiednia artykułu autora po angielsku: https://www.academia.edu/44690524 .

5. Kompletne ‘odczytanie’ skomplikowanego programu narracyjnego pięciu mitologicznych opowieści alegorycznych w Domu Aiona na Cyprze. Mozaika ma charakter polemiki antychrześcijańskiej i posługuje się w tym celu licznymi figurami retorycznymi. Najprawdopodobniej zdobiła jedno z pomieszczeń wynajmowanych przez stowarzyszenie o charakterze neoplatońskim; Zob. artykuły autora po angielsku: https://www.academia.edu/5403368 i po francusku: https://www.academia.edu/43058571 ; zob. artykuły w mediach po polsku: https://www.uw.edu.pl/rozwiazanie-zagadki-rzymskiej-mozaiki-z-pafos/?highlight=olszewski ; https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,83915 ; https://archeologia.com.pl/starozytna-mozaika-z-pafos-byla-krytyka-chrzescijanstwa/ ; po angielsku: https://scienceinpoland.pap.pl/node/84026 ; https://www.express.co.uk/news/science/1339647 ; https://en.mogaznews.com/collection/1583263 ; po francusku: http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2020/10/une-ancienne-mosaique-dans-une-maison.html ; po włosku: https://www.danielemancini-archeologia.it/studi-sul-mosaico-della-casa-di-aion-a-paphos-cipro/ ; po niemiecku: https://antikewelt.de/2020/09/28/kritik-am-christentum-in-form-eines-mosaiks/ .

6. Odkrycie ośmiu nieznanych zegarów słonecznych na mozaikach rzymskich. Okrycia te pozwoliły na powiększenie katalogu tych przedstawień do piętnastu, gdyż wcześniej znano ich zaledwie siedem; zob. artykuł autora po francusku: https://www.academia.edu/19421274 ; zob. artykuły w mediach po polsku: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,79854 ; https://www.uw.edu.pl/nowe-odkrycia-zegarow-slonecznych-na-mozaikach-rzymskich/?highlight=olszewski ; po angielsku: https://www.archaeology.org/news/8303-191218-ancient-mosaic-sundials ; https://scienceinpoland.pap.pl/node/79958 ; https://en.uw.edu.pl/new-discoveries-of-sundials-on-roman-mosaics/ .

Katarzyna Pyżewicz

dr Katarzyna Pyżewicz
dr Katarzyna Pyżewicz

e-mail: k.pyzewicz@uw.edu.pl

dyżury:
pn. 13.30-15.00, wt. 12.00-13.00, w semestrze letnim (2021 roku) dyżury prowadzone są online w aplikacji Google Meet, po uprzednim zgłoszeniu się studenta drogą mailową, wysłany zostanie link do spotkania. Dodatkowy dyżur: pn. 15.00-16.30 https://meet.google.com/jeg-axeo-kqr

zainteresowania naukowe: archeologia paleolitu i mezolitu / traseologia / krzemieniarstwo / archeologia eksperymentalna

bibliografia:
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Pyzewicz
https://uw.academia.edu/KatarzynaPy%C5%BCewicz

Sławomir Wadyl

dr Sławomir Wadyl

e-mail:
s.wadyl@uw.edu.pl, slawomirwadyl@wp.pl

dyżury:
czwartek: 11:30 – 13:00 (zalecany wcześniejszy kontakt mailowy)
meet.google.com/dxf-cqhj-vqp

zainteresowania naukowe:
archeologia wczesnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Pomorza, pogranicza „słowiańsko-bałtyjskiego” i ziem pruskich

bibliografia:
https://archeologia.academia.edu/SławomirWadyl

https://www.researchgate.net/profile/Slawomir_Wadyl

inne:

Stephanie Aulsebrook

Stephanie Aulsebrook
dr Stephanie Aulsebrook

e-mail:
s.aulsebrook@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 12:00 – 14:00

zainteresowania naukowe:
Aegean Late Bronze Age, metal artefacts, object biographies

Forging Society at Late Bronze Age Mycenae

Aegean Metalware – Collaboration with Dr Christina Clarke (ANU)

bibliografia:

Aulsebrook, S. 2019. Crisis at the Cult Centre: Evidence from the Megaron Basements, in K. Żebrowska, A. Ulanowska and K. Lewartowski (eds.) Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology 4 and 5. Warsaw: University of Warsaw Press: 111-121.

Aulsebrook, S. 2019. Materialising Mythology: the Cup of Nestor from Shaft Grave IV at Mycenae, in K. Żebrowska, A. Ulanowska and K. Lewartowski (eds.) Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology 4 and 5. Warsaw: University of Warsaw Press: 79-89.

French, E.B. and S. Aulsebrook. 2018. Italy and Mycenae, in M. Bettelli, M. Del Freo and G.J. van Wijngaarden (eds.) Mediterranea Itinera. Studies in Honour of Lucia Vagnetti. Rome: CNR – Istituto di studi sul Mediterraneo antico: 67-76.

Demakopoulou, K. and S. Aulsebrook. 2018. The Gold and Silver Vessels and Other Precious Finds from the Tholos Tomb at Kokla in the Argolid. Annual of the British School at Athens 113: 119-142.

Aulsebrook, S. 2018. Chicken or egg? Rethinking the relationship between the silver and tinned ceramic vessel assemblages. Annual of the British School at Athens 113: 75-118.

Aulsebrook, S. 2018. Rethinking standardisation: the social meanings of Mycenaean metal cups. Oxford Journal of Archaeology 37: 147-163.

Aulsebrook, S. 2017. Repair, recycle or modify? The response to damage and/or obsolescence in Mycenaean metal vessels during the Prepalatial and Palatial Periods and its implications for understanding metal recycling. Studi Micenei ed Egeo-Anatolici NS 3: 7-26.

Aulsebrook, S. 2017. Late Bronze Age manipulation of light and colour in metal, in C. Duckworth and A. Sassin (eds.) Colour and Light in Ancient and Medieval Art. London: Routledge: 35-45.

Aulsebrook, S. 2016. Placed with care: interaction with decorated Mycenaean metal vessels, in M. Mina, Y. Papadatos, and S. Triantafyllou (eds.) An Archaeology of Prehistoric Bodies and Embodied Identities in the Eastern Mediterranean. Proceedings of a conference held 10-12 April 2012, Nicosia, Cyprus. Oxford: Oxbow Books: 71-77.

Aulsebrook, S. 2015. Retrieving capacity data from crushed lead vessels: an example from the House of Lead, Mycenae. Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry 15.3: 201-211.

Artur Brzóska

mgr Artur Brzóska

e-mail:
brzoskaarturo@gmail.com

dyżury:
wtorek 11:00 – 12:30
czwartek 13:00 – 14:00
pokój 318

zainteresowania naukowe:
metody badań archeologicznych w pracach historycznych, archeologia wrakowa, archeologia rzek, metodyka badań podwodnych

bibliografia:
Artur Brzózka

Archeolog pradziejowy. Studiował pod kierunkiem prof. Elżbiety Kowalczyk. Od 2001 roku w Pracowni Archeologicznych Badań Terenowych. Uczestnik wielu misji archeologicznych o charakterze inwestycyjnym od stanowisk miejskich po wielkie inwestycje liniowe. Od 2013 roku w Zakładzie Archeologii Podwodnej. Instruktor nurkowania CMAS i SSI.