Pracownia Archeologii Europy Wschodniej

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. +48 22 55 22 800, e-mail: paew@uw.edu.pl 

kierownik pracowni:
dr hab. Kyrylo Myzgin

pracownicy:
dr Vadzim Beliavets
dr Olena Chernenko
dr Mikalai Plavinski

w działaniu Pracowni uczestniczą:
mgr Maryna Filatova
mgr Viktoryia Makouskaya
mgr Vital Sidarovich
mgr Viktoryia Tarasevich

informacje o Pracowni:
Głównym celem Pracowni jest prowadzenie badań archeologicznych (teoretycznych i, w miarę możliwości, praktycznych) na terenie Europy Wschodniej, pełne wspieranie takich badań prowadzonych przez innych współpracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz promowanie kontaktów naukowych między Wydziałem Archeologii UW a instytucjami naukowymi lub indywidualnymi uczonymi z Europy Wschodniej. Obecnie Pracownia łączy badaczy zajmujących się archeologią i numizmatyką okresu późnorzymskiego i okresu wędrówek ludów, a także tych zajmujących się archeologią wczesnego średniowiecza w Ukrainie i Białorusi. W ramach działalności Pracowni odbywają się seminaria z archeologii Europy Wschodniej, w których uczestniczą również zagraniczni koledzy. Ponadto, w kontekście otwartej agresji Rosji na Ukrainę, a także prześladowań politycznych na Białorusi, gdy Polska stała się gościnnym domem dla wielu badaczy z Europy Wschodniej, jednym z celów Pracowni jest wsparcie naukowców z tych Państw oraz ich badań, które zmuszeni są oni prowadzić poza swoimi krajami ojczystymi.

Aktualności Pracowni Europy Wschodniej