Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 3.27, tel. +48 22 55 22 827

Kierownik katedry:
prof. Aleksander Bursche

Pracownicy:
dr hab. Roksana Chowaniec
dr Ireneusz Jakubczyk
dr Piotr Jaworski
dr Szymon Jellonek
dr Kyrylo Myzgin
dr Anna Zapolska

Doktoranci:
Jakub Artemiuk
Robert Janiszewski
Vital Sidarovich

Stypendystka:
Marina Filatova

Badania Archeologiczne:

Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu – monograficzna publikacja

Celem projektu jest monograficzne opublikowanie materiałów archeologicznych odkrytych na nekropoli kultury wielbarskiej w Babim-Dole Borczu, pow. kartuski. Koncepcja realizacji tego zadania, obejmuje działania redakcyjne i techniczne związane z wydaniem przyszłej monografii. Rezultatem projektu będzie wydrukowana monografia cmentarzyska zawierająca kompletny katalog obiektów i znalezisk, opracowania specjalistyczne, rekonstrukcję struktury społecznej użytkującej tą nekropolę. Całość monografii, w celu powiększenia zasięgu odbiorców wydawnictwa, zostanie wydana w dwóch wersjach językowych (polskiej i niemieckiej), w ramach uznanej przez polskich i europejskich specjalistów, serii wydawniczej Monumenta Archaeologica Barbarica.
Publikacja książkowa przygotowana wspólnie przez Wydział Archeologii UW, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica oraz Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.