Laboratorium Archeologicznych Analiz Specjalistycznych

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna

kierownik katedry:
dr Rafał Fetner

pracownicy:
dr hab. Claudio Berto
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. ucz.
dr hab. Agata Ulanowska, prof. ucz.
dr Karolina Blusiewicz
dr hab. Katarzyna Pyżewicz

 

informacje o Laboratorium:
Zadaniem Laboratorium jest wspieranie społeczności Wydziału Archeologii w prowadzeniu badań oraz wspieranie procesu dydaktycznego poprzez:

  1. konsultacje na etapie projektowania badań i przygotowania wniosku w zakresie analiz specjalistycznych wykonywanych w laboratorium,
  2. analizy morfologiczne fauny i flory czwartorzędu,
  3. analizy biochemiczne szczątków organicznych pochodzących z wykopalisk archeologicznych (ludzkich, zwierzęcych i roślinnych),
  4. analizę mikroskopową i traseologiczną zabytków archeologicznych,
  5. analizę histologiczną kości ludzkich i zwierzęcych,
  6. badania eksperymentalne w zakresie prowadzonych analiz,
  7. prowadzenie zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i staży studenckich
    w zakresie prowadzonych analiz.